Nyheter

EU-parlamentet godkänner lag om naturrestaurering

EU-parlamentet har antagit en lag om naturrestaurering för att återställa skadade ekosystem, inklusive skogar, våtmarker och hav.

EU-parlamentet har antagit en lag om naturrestaurering för att uppnå klimat- och biologiska mångfaldsmål samt stärka livsmedelssäkerheten. Lagen uppmanar medlemsländerna att återställa skadade ekosystem, inklusive skogar, våtmarker och hav, med målet att återställa 30 procent av skadade områden i EU-regionen.

MILJÖ | EU-parlamentet stärkte sin miljöpolitik den här veckan med antagandet av en naturåterställningslag som medlemsländerna hoppas ska hjälpa dem att uppfylla klimat- och biologiska mångfaldsmål som fastställts under Parisavtalet 2015 och ett globalt avtal om biologisk mångfald som nåddes i slutet av förra året.

EU-parlamentets högerpartier ville fälla förslaget, men förlorade med 312 röster mot 324 och tolv nedlagda i en jämn omröstning i Strasbourg på onsdagen.

De nya åtgärderna går längre än att bara bevara befintliga arter och ekosystem. Lagen ger de 27 EU-medlemsländerna i uppdrag att hitta sätt att återställa stora delar av skadade skogar, våtmarker och åkrar, såväl som floder, sjöar och hav, med ett övergripande mål under de närmaste decennierna att återställa 30 procent av skadade ekosystem i EU-regionen, som sträcker sig över 1,6 miljoner kvadratkilometer från polcirkeln till Atlanten och Medelhavet.

– Vetenskapen är kristallklar och visar att alldeles för mycket av Europas natur har försämrats eller förstörts, säger César Luena , en spansk ledamot av Europaparlamentet.

– Naturen är vår bästa allierade i kampen mot klimatförändringar, och om vi inte vidtar lämpliga åtgärder för att låta den frodas, kommer vi att förkasta vår bästa chans att uppnå klimatneutralitet, säger Luena.

Europeiska miljöexperter säger att lagen är det logiska nästa steget i en rad miljömandat under EU:s Green Deal från 2019 , som syftar till att plantera 3 miljarder träd, minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent från 1990 års nivåer till 2030, och göra Europa klimatneutralt till 2050.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.