Nyheter

Nästan 2 000 miljöaktivister mördade

Sörjande efter mordet på urfolksledaren Fredy Campo Bomba, i Colombia, lördagen den 29 juli 2023.

Under 2022 mördades minst 177 aktivister som försökte försvara miljön. Colombia var det mest dödliga landet med 60 mord, och en femtedel av attackerna inträffade i Amazonas.

MILJÖ | Det mördades minst 177 personer som kämpar för naturen runt om i världen 2022. Urfolk var särskilt sårbara och utgjorde 34 procent av de dödade, trots att de bara utgör cirka 5 procent av världens befolkning. Sammanlagt har minst 1 910 miljöaktivister dödats mellan 2012 och 2022 enligt en rapport från Global Witness, och de flesta av dessa mord har förblivit olösta.

De mest dödliga länderna 2022 efter Colombia var Brasilien, Mexiko, Honduras och Filippinerna – nästan 88 % av attackerna registrerades i Latinamerika.

Även om antalet mord minskade från 2021, då det registrerades 200 mord, är siffrorna fortfarande höga. Global Witness uppmanar till särskilt skydd för miljöaktivister som arbetar för att skydda kritiska ekosystem i kampen mot klimatförändringar.

Rapporten betonar att exploatering av naturresurser i Latinamerika, Asien och Afrika är en av de främsta drivkrafterna bakom våldet. Detta inkluderar utvinning av sällsynta jordartsmetaller som används i produktionen av elbilar och vindkraftverk.

Shruti Suresh, kampanjansvarig på Global Witness, påpekar att de som är ansvariga för attacker mot miljöförsvarare allt för ofta går ostraffade.

– Allt för länge har de ansvariga för dödliga attacker mot försvarare kommit undan med mord, säger Shruti Suresh.

– Trots att de hotas av företags- och regeringsåtgärder, står denna globala rörelse av människor, förenade av beslutsamhet och ett åtagande att försvara sina hem och samhällen, fast – och de kan och kommer inte att tystas.

Rapporten har publicerats årligen de senaste elva åren av Global Witness, och den uppmanar regeringar att stärka sina lagar för att skydda människor som försvarar sina landområden och ekosystem. Den uppmanar också företag att säkerställa att deras leveranskedjor och verksamheter inte bidrar till våldet.

Eftersom attackerna ofta är underrapporterade i vissa delar av världen, särskilt i Afrika och Asien, är siffrorna troligen en underskattning. Dessutom är det svårt att räkna icke-dödliga attacker som används för att tysta miljöförsvarare.

Laura Furones, skogsförvaltningsexpert som medverkat till rapporten, lyfter fram angreppen mot urfolk som en särskilt oroande trend. Hon menar att forskning  visat att urfolk ofta är de bästa försvararna av skogar, och att de har en avgörande roll i att bekämpa klimatförändringar, men hotas i länder som Brasilien, Peru och Venezuela för att de utför detta viktiga arbete.

– Om vi ska hålla skogarna levande måste vi inse att detta är beroende av skyddet av dem som kallar skogen för sitt hem, säger Laura Furones.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.