Nyheter

EU-parlamentet röstar om stärkt miljöskydd

I förslaget som kommissionen kommit med är målet att restaurera 20 procent av EU:s förstörda land- och havsmiljöer innan år 2030.

Naturskyddsföreningen uppmanar i ett öppet brev de svenska EU-parlamentarikerna som sitter med i miljöutskottet att rösta för en ny lag som ska stärka skyddet av biologisk mångfald och restaurera förstörda land- och havsmiljöer.

MILJÖ | På torsdag ska EU-parlamentets miljöutskott rösta om en ny EU-förordning som förra sommaren lades fram av EU-kommissionen. Om utskottet röstar för lagförslaget, den så kallade restaureringsförordningen, återstår det för medlemsstaterna i EU:s ministerråd att enas innan den kan bli verklighet. Enligt Naturskyddsföreningen är den föreslagna förordningen mycket viktig och de uppmanar i ett öppet brev de svenska parlamentarikerna som deltar i utskottets omröstning att rösta för förslaget.

”Får vi denna förordning på plats kommer det att innebära ökad kolinlagring, återställda våtmarker, ökning av bin och pollinatörer, bördiga jordar för livsmedelsproduktion, stärkta urbana grönytor och fria vandringsvägar i älvar och floder, i Sverige och hela EU. Samtliga förslag är av oerhörd vikt för att säkerställa en frisk natur som bättre kan stå emot effekterna av klimatförändringarna”, skriver Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexen i brevet.

Enligt Naturskyddsföreningen skulle det skapas nya arbetstillfällen om förordningen införs. Organisationen påpekar också att flera ekonomiska studier har visat att det är ekonomiskt gynnsamt att restaurera förstörda ekosystem.

I förslaget som kommissionen kommit med är målet att restaurera 20 procent av EU:s förstörda land- och havsmiljöer innan år 2030. Kritiker menar att förslaget skulle hindra företag – även de med gröna ambitioner – från att fortsätta driva sina verksamheter. Det finns även röster som vill se ännu mer ambitiös politik. 

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.