Nyheter

EU-råd: Så utrotar vi nästan utsläppen till 2040

En vetenskaplig nämnd vill att utsläppen nästan är borta i EU 2040.

Klimatlagarna kräver att EU-länderna kapar sina utsläpp med 90–95 procent till 2040. Det slår EU:s klimatpanel fast i en ny rapport.
Men en del av de tekniker som måste till finns knappt än.

KLIMAT | Åtgärderna som krävs till 2040 är ett delmål för att uppnå klimatneutralitet till 2050, alltså om 27 år. Det övergripande 2050-målet är inskrivet i de klimatlagar som EU klubbade häromåret.

Panelen ESABCC inrättades 2021, och skriver i sin nya rapport att det inte finns någon chans att nå 2050-målet om inte radikala utsläppsminskningar görs redan nu under 20- och 30-talen.

I rapporten läggs tre möjliga vägar till delmålet 2040, som mäts i relation till 1990 års nivåer, fram. Den första handlar om att ändra livsstilen till mindre resurskrävande. Den andra går ut på att fortsätta den redan snabba uppskalningen av förnybara energikällor.

Den tredje vägen är en blandad variant där bland annat kärnkraftsutbyggnad finns med, och där man i stor utsträckning lutar sig på olika varianter för att få bort koldioxid ur luften. ESABCC betonar dock att denna väg innefattar större risker. Bland annat riskerar ny atomkraft att bli dyr – för att inte tala om kostnaderna för koldioxidinfångning, som dessutom är en teknik som knappt ens testats i större skala.

Rådet betonar också kolkraften måste vara utfasad till 2030. Den gasbaserade energin ska bort till 2040, en utfasning som görs parallellt med storskalig utbyggnad av vind-, vatten- och solkraft.

Och även om vi lyckas med allt detta måste vi samtidigt spara energi, bland annat genom effektivare transporter, konstaterar rådet.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.