Nyheter

Många klimatflyktingar kan aldrig återvända

Sydsudan, som redan är hårt drabbat av torka och översvämningar, har de senaste veckorna fått ta emot stora flyktingströmmar från Sudan.

Många av de som tvingas fly från sina hem på grund av torka och översvämningar kommer aldrig att kunna återvända.
Trots det har Andrew Harper, expert på FN på klimat- och flyktingfrågor, fortsatt hopp för framtiden.
– Det finns nästan inga problem som inte har en lösning, säger han.

KLIMAT | Scenen han beskriver är svår att värja sig från. Vid sitt senaste besök i Sydsudan mötte han en kvinna i 70-årsåldern som desperat försökte bygga ett skydd av lera runt sin bostad. Översvämningarna närmade sig och alla visste att snart skulle stora delar av marken ligga under vatten.

– Alla visste att det inte tjänade något till och att både muren och huset snart skulle vara borta, säger Andrew Harper.

Han jobbar på FN:s flyktingorgan UNHCR som särskild rådgivare för klimatåtgärder. En stor del av hans arbete går ut på att besöka de mest utsatta länderna i världen och ta reda på vilka behov människor där har.

Sydsudan ett koncentrat

Enligt en färsk rapport från Norsk flyktinghjälp befann sig 71 miljoner människor på flykt i världen i slutet av förra året, 20 procent fler än året före. Klimatförändringar och konflikter är enligt rapporten främsta orsaker till att rekordmånga måste lämna sina hem.

– Sydsudan är som ett koncentrat av alla de problem som världen står inför. Interna stridigheter, ekonomiska problem och naturkatastrofer. Antingen har de inget vatten eller så är det översvämningar, säger Andrew Harper under ett besök i Stockholm.

Orsaken till besöket är en konferens arrangerad av det europeiska migrationsnätverket EMN i samband med Sveriges EU-ordförandeskap.Temat, klimatförändringars betydelse för framtida migrationsflöden, gillar han.

– Det är coolt. Det visar att frågan existerar och att människor är villiga att diskutera den. Sedan behövs det mer än prat.

Har hopp

Att det är resurssvaga länder som drabbas hårdast av extrema väderhändelser är ingen nyhet. Ofta handlar det dessutom om länder med inre konflikter. De allra flesta som flyr på grund av klimatförändringar flyr också inom ett land eller till grannländer till tillfälliga bostäder och läger.

Men när stora områden är ödelagda efter översvämningar eller torka kommer inte människor att kunna återvända till de hem de flytt ifrån. Då blir flyktinglägren permanentbostäder.

– Vi kan inte hjälpa flyktingar utan att satsa på lokalbefolkningen och vi kan inte satsa på dem utan att rusta dem för klimatförändringar och ta hänsyn till miljön – allt hänger ihop.

På frågan om Andrew Harper har hopp svarar han tveklöst ja. Det finns inga alternativ, menar han. Och han har själv sett hur lokala projekt faktiskt kan göra skillnad.

Omfattande trädplanteringar som bland annat dämpar översvämningar och investering i vattensystem som drivs med solpaneler är ett par exempel.

– Vi har så mycket kunskap, vetenskap och teknik att det finns nästan inga problem som inte har en lösning. Många av länderna i Afrika, som Kenya till exempel, har jobbat jättemycket med olika anpassningar.

– Men jag tycker att vi ska investera i de länder som visar att de vill göra skillnad och där pengarna går till de mest utsatta. Det är inte alltid helt lätt, säger han.

Behövs nya pengar

Han är positiv till den fond för klimatrelaterade skador och förluster som det beslutades om under COP27. Den är riktad till fattigare länder som drabbas hårdast av de klimatförändringar som de genom sina små utsläpp bidragit minst till. Han är dock orolig att det inte kommer att bli mer pengar utan att givarländer flyttar pengar från annat håll.

– Det saknas inte pengar i världen, det kan ingen säga när vi har oljebolag som gör rekordvinster.

Fakta: Klimatflyktingar

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) i Genève är en del av den icke-statliga Norge-baserade organisationen Flyktninghjelpen. IDMC anses vara en av de mest tillförlitliga källorna till statistik över antalet människor som är på flykt inom sitt eget land, så kallade internflyktingar, i världen.

Siffror över internflyktingar är det enda sättet i dagsläget att skapa en bild av hur vanligt det är med klimatflykt i världen, då flykt av klimatskäl till ett annat land inte sammanställs på ett övergripande sätt.

Enligt Norsk flyktinghjälp/IDMC uppgick flyktingarna inom Ukraina till 2022 till 17 miljoner människor. I Pakistan drevs åtta miljoner människor på flykt inom det egna landet.

16,5 miljoner människor tvingades samtidigt lämna sina hem i Afrika söder om Sahara, över hälften av dem på grund av väpnade konflikter.

Flest nya internflyktingar 2022 stod Demokratiska republiken Kongo samt Etiopien för.

Nästan tre fjärdedelar av världens internflyktingar finns i så få som tio länder: Syrien, Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Ukraina, Colombia, Etiopien, Jemen, Nigeria, Somalia och Sudan.

Många av dem är på flykt sedan åratal tillbaka, till följd av svårlösta konflikter som gör att de inte kan vända hem och samtidigt fortsätter att tvinga nya människor på flykt.

Källa: Norsk flyktinghjälp/IDMC.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Nyheter

Víctor Jaras påstådda mördare utlämnad till Chile

Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, till vänster.

En av de mest symboliska och långdragna rättsprocesserna kopplade till Augusto Pinochets blodiga regim når äntligen sin slutpunkt när en nyckelperson i mordet på sångaren Víctor Jara 1973 har utlämnats till Chile för att ställas inför rätta.

CHILE | Den historiska betydelsen av denna händelse lyser klart då Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, slutligen överlämnats från USA till Chile. Åtalen mot honom gäller kidnappningen och mordet på Víctor Jara, ett av de mest uppmärksammade människorättsfallen från Pinochets regim. Enligt vittnesmål spelade Barrientos rysk roulette med Jara innan han sköt ihjäl honom den 16 september 1973.

– Vi vill dra en gräns under det här fallet – och det snabbt, sade Nelson Caucoto, en människorättsadvokat som företrätt Jaras familj under lång tid.

– Skulle någon någonsin ha trott att det skulle finnas rättvisa för Víctor Jara?

Även om utlämningen är ett viktigt steg, påpekar aktivister att det finns mycket arbete kvar för rättvisa. Många inblandade i brutala handlingar under diktaturen är fortfarande på fri fot, och undkommer straff.

Rodrigo Bustos från Amnesty International understryker detta genom att påpeka att Chile fortfarande har en enorm skuld att betala när det gäller att skipa rättvisa för de oförlåtliga brotten under Pinochetregimen. Trots att vissa fällande domar har säkrats för en del av offren, är det en liten andel av de totala fallen, vilket speglar den långsamma processen och bristen på rättvisa för överlevande från denna mörka tid.

– I allmänna termer har Chile fortfarande en enorm skuld att betala när det gäller rättvisa för de påtvingade försvinnandena, avrättningen och tortyren, säger Rodrigo Bustos, generalsekreterare för Amnesty International Chile.

Hittills har fällande domar endast säkrats i omkring en tredjedel av de 3 216 fall av påtvingade försvinnanden och avrättningar som begicks under diktaturen, enligt uppgifter sammanställda av Diego Portales University transitional justice observatory.

Bara 0,6 % av de överlevande offren från diktaturtiden har sett sina fall sluta med en fällande dom.

Víctor Jaras änka, Joan Jara, som nyligen gick bort vid 96 års ålder, kämpade i nästan fem decennier för att uppnå rättvisa för sin man. Hennes outtröttliga engagemang var en avgörande faktor för att samla vittnesmål och bevis som ledde till att fallet kunde återupptas efter många år av tystnad och brist på bevis.

Víctor Jaras tragiska öde, där han torterades och mördades på fotbollsarenan Estadio Chile, står fortfarande som en symbol för de brutala övergreppen som ägde rum under Pinochets regim. Hans musik och hans politiska övertygelse lever vidare idag som en påminnelse om konsekvenserna av maktmissbruk och förtryck.

– Det viktigaste är att 50 år senare har vi fortfarande inte gett upp, rättvisan kommer fortfarande. Chile är ett av få länder där det händer, säger människorättsadvokaten Nelson Caucoto

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.