Nyheter

Konflikt i ILO om strejkrätten ska avgöras i domstol

Internationella arbetsorganisationen (ILO) har röstat för att Internationella domstolen (ICJ) ska avgöra en lång dispyt kopplad till strejkrätten inom organisationen. Internationella fackliga samorganisationen Ituc ser beslutet som en milstolpe.

ARBETE | I ett extramöte i förra veckan beslutade delegaterna i ILO:s styrelse att be ICJ besluta i en konflikt som rör strejkrätten, som länge har rått mellan representanter för arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationerna inom ILO. Under mötet röstade 19 regeringsrepresentanter med arbetstagardelegaterna om att hänvisa ärendet till ICJ. Sju länder röstade med arbetsgivarsidan. Både arbetstagar- och arbetsgivarsidan har 14 medlemmar vardera. Två regeringar avstod från att rösta, rapporterar Ituc. 

– Rätten att strejka är grundläggande för arbetare för att få ett rättvist avtal, och som historien visar, för demokrati. Vi välkomnar detta beslut och ser fram emot att lägga fram våra argument för ICJ. Vi är förvissade om att den här processen kommer att bekräfta årtionden av ILO-rätt om strejkrätten inom internationell rätt, säger Ituc:s generalsekreterare Luc Triangle på den fackliga samorganisationens hemsida.

Kulminerade 2012

ILO:s expertkommitté, som har i uppdrag att tolka organisationens konventioner, anser att strejkrätten är en naturlig följd av föreningsfriheten, och att strejkrätten därför är erkänd och skyddas av ILO:s konvention 87 som antogs 1948. Men arbetetsgivargruppen inom ILO har länge ifrågasatt expertkommitténs tolkningar av konvention 87.

Oenigheten mellan arbetsgivare och arbetstagare nådde sin kulmen 2012 då arbetsgivarsidan ansåg att ILO:s expertkommitté hade gjort för långtgående tolkningar av strejkrätten, och diskussioner bröt samman. Sedan dess har det mer eller mindre rått ett dödläge. Enligt ILO:s stadgar kan en sådan kontrovers hänvisas till ICJ för beslut.

EU:s medlemsstater hör till de regeringar som har ställt sig bakom beslutet att hänvisa frågan till ICJ. I ett brev till ILO:s styrelse i somras uppmanade de att ”efter mer än ett årtionde av misslyckade försök att hitta en lösning, är det en angelägen fråga att få rättslig klarhet”.

ILO är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. Organisationen skiljer sig från andra FN-organ genom att vara det enda trepartiska organet. Representanter för regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer deltar i såväl ILO:s beslutande som verkställande organ. De tre parterna har oberoende status med full rösträtt. ILO grundades 1919, och Sverige gick med året därefter.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.