Nyheter

Nytt klartecken för ingripande i Haiti

KENYA–HAITI | Parlamentet i Kenya ger klartecken för ett FN-stött ingripande i krishärjade Haiti.

Kenyas regering har åtagit sig att leda en internationell polisstyrka som ska försöka bryta våldsspiralen i det karibiska landet, där naturkatastrofer har följts av epidemier och där ett presidentmord har följts av att kriminella gäng har tagit omfattande kontroll.

Från den kenyanska oppositionen kom flera invändningar, bland annat om att ett ingripande skulle bryta mot landets grundlag. De som stod bakom regeringens initiativ anförde att landet har en moraliskt plikt att hjälpa Haiti.

Tidigare internationella insatser i Haiti har varit misslyckanden, men efter en vädjan från den haitiska regeringen beslutade FN:s säkerhetsråd i oktober att ta ett nytt initiativ. Denna gång är planen att Kenya ska samla omkring 1 000 poliser och Belize, Burundi, Jamaica, Senegal och Tchad har lovat att bidra. USA har lovat stor finansiering till insatsen.

Nyheter

Internationella samfundet uppmanas ”hindra folkmord” i Gaza

Den palestinska människorättsliga paraplyorganisationen The Palestinian Human Rights Organizations Council uppmanar det internationella samfundet att vidta åtgärder för att hindra Israel att begå folkmord i Gaza. Dessutom uppmanas tredje part att gripa och åtala personer som har ”uppviglat till folkmord” eller som har deltagit i ”folkmordshandlingar mot det palestinska folket”.

ISRAEL–PALESTINA | The Palestinian Human Rights Organizations Council (PHROC) skriver i en genomgång att det finns tydliga bevis på att högt uppsatta politiska och militära israeliska ledare har hetsat till folkmord, och att Israel kan vara skyldigt till att ”begå folkmordshandlingar mot palestinier i Gaza.” De uppmanar såväl Palestina som andra stater att vidta ”rättsliga åtgärder för att förhindra ett folkmord i Gaza”.

Enligt artikel 2 i FN:s folkmordskonvention, vars officiella namn är, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, beskrivs folkmord som gärningar där det har funnits en ”avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp”. Bland gärningarna som räknas upp finns att ”döda medlemmar av gruppen”, att ”orsaka medlemmar av gruppen allvarlig kroppslig eller själslig skada”, att med uppsåt ”påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis”, att införa åtgärder som syftar till ”att förhindra barnfödslar inom gruppen”, samt att med ”våld föra över barn från gruppen till en annan grupp”. De 153 länder som fram till förra året hade undertecknat konventionen har i och med det också förbundit sig att förhindra och bestraffa det som utgör folkmord. 

Exemplifierar med uttalande från presidenten

För att visa att det finns ett uppsåt från Israel till det som nu sker går PHROC igenom flera uttalanden från israeliska ledare. De tar bland annat upp ett uttalande av den israeliske försvarsministern Yoav Gallant, som i ett tidigare skede sade: ”Gaza kommer inte att bli vad det tidigare var. Vi kommer att utplåna allt.” 

Ett annat uttalande som PHROC tar fasta på är den israeliske presidenten Isaac Herzogs uttalande på en presskonferens den 13 oktober då han sade: ”Det är en hel nation där ute som är ansvarig. Det är inte sant, den här retoriken om att civila inte känt till, inte varit involverade. Det är helt enkelt inte sant. De skulle kunna ha rest sig emot den ondskefulla regimen” sade han bland annat.

Ytterligare ett exempel på vad PHROC ger på vad man anser är uppvigling till folkmord är den israeliske säkerhetsministern, högerextrema Itamar Ben Gvir, som sagt att ”för att vara tydlig, när vi säger att Hamas ska förgöras betyder det också att de som firar, de som stöder, och de som delar ut godis – de är alla terrorister och måste också förgöras”. Den 95-årige veteranen Ezra Yachin som har kallats in som reservist till den israeliska armén för att stärka stridsmoralen sade veckan efter Hamas attack i Israel som dödade 1 200 personer till soldater att: ”Triumfera och gör slut på dem, och lämna inte någon därhän. Radera ut minnet av dem. Radera ut dem, deras familjer, mödrar och barn. Dessa djur får inte längre leva…”, sade han och fortsatte att agitera för att israelisk judar också ska attackera sina ”arabiska grannar”.

Hälften av bostadsbeståndet i Gaza obeboeligt

PHROC betonar också att Israel inte har tillåtit humanitär hjälp under ”intensiva bombningar” av Gaza som har riktats mot ”hela kvarter av bostäder, flyktingläger, köpcenter, moskéer, kyrkor, sjukhus, skolor och universitet, bland annat i vad som beskrivs som en ”planerad utplåning” och att reducera Gazaremsan till ’rasmassor’”. Hittills har omkring hälften av Gazas hela bostadsbestånd – 260 000 hus förstörts, skadats eller är inte längre beboeliga. Organisationen tar också upp evakueringsordern för  omkring 1,1 miljoner palestinier i norra Gaza att förflytta sig söderut, som Internationella Röda korskommittén har förklarat strider mot internationell humanitär rätt.

PHROC uppmanar tredje part och det internationella samfundet i stort att försvar det palestinska folket och vidta åtgärder i enlighet med folkmordskonventionen för att ställa ”Israel till svars, för att förhindra folkmord och sätta ett omedelbart stopp för de pågående grymheterna”, samt inleda en process inom Internationella domstolen (ICJ) om Israels ansvar för folkmord i Gaza. Dessutom uppmanas det internationella samfundet att vidta sanktioner mot Israel, införa ett vapenembargo till dess att landet följer internationell rätt, samt att ”gripa och åtala” personer som har ”uppviglat till folkmord eller som har utfört folkmordshandlingar mot det palestinska folket.”

Nyheter

Israeliska organisationer och FN-chefer kräver vapenvila

35 israeliska organisationer kräver i ett öppet brev vapenvila.

35 israeliska organisationer uppmanar i ett öppet brev den israeliska regeringen till vapenvila i Gaza. Dessutom kräver organisationerna att de som har tagits som gisslan av Hamas ska släppas fria, och att man jobbar för en politisk lösning. Samtidigt kräver chefer för FN-organ och andra biståndsorganisationer också ett eldupphör.

ISRAEL–PALESTINA | Det är både judiska och arabiska organisationer i Israel som står bakom kraven i det öppna brevet: ”Det är uppenbart att det inte finns någon militär lösning på den här konflikten, inte heller kan det någonsin bli en sådan. Det enda sättet att sätta stopp för blodspillan är en politisk överenskommelse som kommer att garantera säkerhet, rättvisa och frihet för båda nationerna”, skriver organisationerna, rapporterar den israeliska tidningen Haaretz.

För att åstadkomma det här måste Israel ”sträva efter en stabil vapenvila” samt att förhandlingar omedelbart ska inledas för en politisk överenskommelse som ”baseras på ömsesidigt erkännande av rätten av de två folkens rätt till självbestämmande”, skriver de vidare i brevet.

”Inga segrare i krig”

Bland de undertecknande organisationerna finns Machsom Watch, Rabbis for Human Rights, the Parents Circle Family Forum och Women in Black. Dessutom har det judisk-arabiska vänsterpartiet Hadash skrivit under brevet. De vill också få till stånd ett avtal om fångutbyte, det vill säga att palestinier som sitter i administrativt förvar eller fängelse i Israel ska släppas i utbyte mot de personer som Hamas tog som gisslan den 7 oktober.

Brevskrivarna tar också upp vikten att sätta stopp för det ökande bosättarvåldet mot palestinier på Västbaken, och skriver att de ställer sina krav för att de krävs samarbete för att få stopp på kriget. ”Det finns inga segrare i krig. Bara fred kommer att ge säkerhet”, skriver de.

FN-chefer kräver eldupphör

På söndagen gjorde också ett stort antal chefer för FN-organ och olika biståndsorganisationer ett gemensamt uttalande där de uppmanar till vapenvila.

”I nästan en månad har världen åsett situationen som utvecklats i Israel och det ockuperade palestinska området i chock och fasa över det ständigt stigande antalet liv som förloras och som slits isär”, skriver bland andra FN:s humanitära chef Martin Griffiths, Amy E Pope, chef för FN:s flyktingorgan, WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus, liksom  Sofia Sprechmann Sineiro, generalsekreterare för Care International och Janti Soeripto, chef för Rädda Barnen.

Med 1 400 dödade i Israel och över 200 tagna som gisslan av Hamas, och med 9 500 dödade i Gaza (siffran uppges nu vara över 10 000) varav 3 900 barn och 2 400 kvinnor kräver undertecknarna ”en omedelbar humanitär vapenvila. Det har gått 30 dagar. Det är nog nu. Detta måste upphöra nu.”, skriver de.

De betonar att hela Gazas befolkning är under belägring och under attack, att de nekas tillgång till grundläggande livsförnödenheter och att de bombas i såväl sina hem som på sjukhus: ”Detta är oacceptabelt”, skriver undertecknarna.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.