Nyheter

Amazonas ursprungsbefolkning kräver att Brasilien agerar mot klimatförändringar

Negrofloden i Manaus, delstaten Amazonas, Brasilien, måndagen den 16 oktober 2023.

Amazonas ursprungsbefolkning vädjar till den brasilianska regeringen att agera omedelbart och utlysa klimatnödläge. Deras byar lider av en akut brist på dricksvatten, mat och medicin till följd av en allvarlig torka som har drabbat floderna, vilket är avgörande för deras överlevnad.

KLIMAT | Amazonas ursprungsbefolkning uppmanar den brasilianska regeringen att omedelbart utlysa klimatnödläge då deras byar står inför en akut brist på dricksvatten, mat och medicin till följd av en allvarlig torka.

Denna torka har resulterat i massdöd av fisk i floderna, vilket är en central livsgrund för dessa samhällen. Organisationen APIAM, som representerar 63 stammar i Amazonas, har beskrivit hur floderna Rio Negro, Solimoes, Madeira, Jurua och Purus snabbt torkar ut, samtidigt som skogsbränder förstör regnskogen i nya områden.

APIAM uppmanar regeringen att agera omedelbart för att adressera den akuta sårbarhet som ursprungsbefolkningen står inför. På grund av torkan har mindre floder omvandlats till lerdiken och dricksvattnet är odrickbart, vilket tvingar urbefolkningen att vandra långa sträckor i regnskogen för att hitta säkert vatten. Denna brist på rinnande vatten har skapat allvarliga sanitära problem och sjukdomar bland befolkningen.

Miljöminister Marina Silva har tidigare meddelat att regeringen förbereder en arbetsgrupp för att tillhandahålla nödhjälp till de drabbade områdena i Amazonas. Tiotusentals matpaket har skickats till isolerade samhällen som inte längre kan nås via flodtransporter.

Situationen förvärras av väderfenomenet El Nino, som har resulterat i en historiskt låg nederbörd i norra Amazonas. Regnfall förväntas inte förrän i slutet av november eller början av december, när floderna normalt sett skulle ha förnyat sig själva med nya fiskbestånd.

Den ökande avskogningen
och skogsbränderna i området förvärrar klimatkrisen och påverkar speciellt äldres och barns hälsa, säger  Ivaneide Bandeira, ledare för urfolksorganisationen Kaninde i delstaten Rondonia, och betonar det akuta behovet av hjälp.

Hon poängterar att skogsbrändernas rök är värre än någonsin och att avskogningen fortsätter ostraffat, trots de skadliga konsekvenserna för naturen och samhället.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.