Nyheter

EU stakar ut kursen inför klimatmöte

Dubai står värd för årets klimattoppmöte.

Framtiden för fossila bränslen som olja, kol och naturgas väntas bli en stor stridsfråga när världen möts på klimattoppmötet COP28.
Även EU är splittrat, men kunde ändå enas om ett uttalande inför toppmötet.

KLIMAT | Sent på måndagen enades medlemsländerna om en gemensam hållning i frågan. Europeiska rådet understryker vikten av att fossila bränslen fasas ut helt i framtiden, men först efter det att en topp nåtts i konsumtionen av fossila bränslen detta årtionde.

Därmed kunde ett enigt råd förenas i den fråga som lär dominera klimatmötet i Dubai i december.

Människans förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas är den största boven bakom klimatförändringen. Hur världen ska tackla problemet är en ständig stötesten i FN:s klimatförhandlingar – där stora utsläppsjättar ska komma överens med utvecklingsekonomier och länder hårt drabbade av klimatförändringens effekter.

Bara nedtrappning?

En av de stora stridsfrågorna på FN-toppmötet COP28 i Dubai väntas bli hur världens länder tillsammans ska enas om ett mål om framtiden för fossila bränslen. Ska de fasas ut helt eller bara trappas ned och ska det i så fall gälla alla former av utsläpp eller bara sådana där koldioxid inte fångats in och lagrats med CCS-teknik?

Oljerika länder som Saudiarabien har blockerat försök att enas om en utfasning av fossila bränslen under möten den senaste tiden, bland annat mellan G20-länderna, och väntas inta en liknande hållning i Dubai.

Även inom EU – som brukar framstå som en av de mer ambitiösa förhandlarna under klimattoppmötet – finns motsättningar. Sverige finns bland länderna som vill att EU ska driva på för en utfasning av all produktion och konsumtion av fossila bränslen.

Andra medlemsländer, däribland Tjeckien, Ungern, Italien och Polen, vill bara att det ska handla om en utfasning av fossila bränslen där utsläppen inte fångas in och lagras (”unabated fossil fuels” på klimatspråk), uppger en EU-källa för nyhetsbyrån Reuters.

Tvist inom EU

Kritiker till ett sådant förhållningssätt varnar för att det riskerar att låsa in länder i fortsatt användning av fossila bränslen i stället för att arbeta för att ersätta dem.

Efter mötet på måndagen understryker Europeiska rådet vikten av en övergång från fossila energikällor till förnybar energi, men med en skrivning som även kritiska medlemsländer kunde ställa sig bakom.

”(Europeiska) rådet betonar vikten av övergång till en klimatneutral ekonomi vilket kräver en global utfasning av fossila utsläpp (som inte kan fångas in)”, skriver rådet i uttalandet sedan medlemsländernas miljöministrar mötts.

EU:s nya klimatkommissionär Wopke Hoekstra framhåller att det inte finns några alternativ till utsläppsminskningar men konstaterar att vissa utsläpp är svårare än andra att komma åt. I de fallen kan det krävas tekniska lösningar som infångning och avskiljning av koldioxid som en del av helhetslösningen, menar han.

Fakta: FN:s klimattoppmöte

FN:s klimattoppmöten, COP, hålls på olika platser varje år. COP står för ”Conference of the Parties” och syftar på parterna i FN:s klimatkonvention.

COP28 i hålls i Dubai i Förenade arabemiraten, 30 november till 12 december.

I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid.

I samband med klimatmötet i Dubai avslutas den första globala översynen av hur ländernas insatser och åtaganden ligger till i förhållande till Parisavtalets långsiktiga mål (Global Stocktake). Det blir en avstämning kring hur det går i kampen mot klimatförändringarna.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.