Nyheter

Hot om ”etnisk massrensning” i Gaza väcker internationell oro

Nuseirat-lägret i centrala Gazaremsan, måndagen den 16 oktober 2023.

En FN-expert har varnat för att Israel kan vara på gränsen till en ”etnisk massrensning” av palestinier i Gaza efter den blodiga Hamasattacken. Israeliska tjänstemän har uppmanat över 1,1 miljoner människor att fly söderut inför en kommande markinvasion. FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i det palestinska territorierna, Francesca Albanese, varnar för en möjlig upprepning av historiska tvångsförflyttningar och uppmanar det internationella samfundet att agera.

PALESTINA | Efter den brutala attacken från Hamas den 7 oktober, där över 1300 människor dödades, varnar FN:s Francesca Albanese för en potentiell ”etnisk massrensning” av palestinier i Gaza. Israeliska myndigheter har beordrat 1,1 miljoner invånare i norra Gaza att lämna sina hem och förbereda sig för en markinvasion. Denna situation har väckt stark oro för att det kan bli en upprepning av historiska tvångsförflyttningar av palestinier från deras land.

– Det finns en allvarlig fara att det vi bevittnar kan vara en upprepning av 1948 års Nakba och 1967 Naksa, men i större skala. Det internationella samfundet måste göra allt för att förhindra att detta händer igen, sade Albanese i ett uttalande på lördagen, rapporterar Independent.

”Nakba”, eller ”katastrof” på arabiska, hänvisar till utvisningen av hundratusentals palestinier från territoriet under det arabisk-israeliska kriget 1948.

Israel avvisar dock anklagelserna om etnisk rensning som ”absurda”. En talesperson för den israeliska försvarsstyrkan betonar att deras militära operationer riktas mot Hamas och deras infrastruktur, och att de försvarar sig mot terroristattacker.

Samtidigt har Israel utlyst en ”fullständig belägring” av Gaza, vilket har resulterat i brist på elektricitet, vatten och medicinska förnödenheter. Över 1 miljon människor har redan fördrivits till följd av de israeliska flyganfallen enligt FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA.

Albanese menar att Israels militära operationer går långt över gränserna för internationell rätt och uppmanar det internationella samfundet att medla för att uppnå en vapenvila och undvika en humanitär katastrof i Gaza. Samtidigt fortsätter spänningarna att eskalera i regionen med oro för det kommande scenariot.

Internationella observatörer övervakar noga situationen i Gaza med växande oro över möjligheten till en ”etnisk massrensning”. Medan Israel förnekar anklagelserna och betonar sitt självförsvar, uppmanar FN:s Francesca Albanese det internationella samfundet att ingripa för att förhindra en humanitär katastrof och skydda de drabbade civila i området. Situationen fortsätter att utvecklas och kräver omedelbara insatser för att undvika ytterligare eskalering och förlust av oskyldiga liv.

Nyheter

Venezuela vill ha två tredjedelar av grannlandet

Essequibo utgör två tredjedelar av Guyana.

Större delen av grannlandet Guyana tillhör Venezuela – enligt en omtvistad folkomröstning i helgen. Resultatet väcker oro i Sydamerika om vad den auktoritära Maduro-regimen har för planer.

VENEZUELA | Trots internationella protester höll Venezuela på söndagen en folkomröstning, med frågan om regionen Essequibo (även stavad Esequiba) i grannlandet Guyana egentligen ska tillhöra Venezuela. Enligt venezuelanska myndigheter deltog 10,5 miljoner av landets 20,7 miljoner röstberättigade invånare, och 95 procent röstade ja.

– Vi har tagit de första stegen i en ny historisk fas i kampen för det som tillhör oss, att ta tillbaka det som befriarna lämnade åt oss, säger president Nicolás Maduro enligt medier i huvudstaden Caracas.

Erkänner inte domstol

Konflikten går tillbaka till 1800-talet, då den unga nationen Venezuela grälade med europeiska kolonialmakter om vattenvägar och guldfyndigheter i området. Guyanas dåvarande kolonialherre Storbritannien fick rätt i en skiljedom 1899, men Venezuela har senare invänt att det beslutet berodde på stormakternas mygel.

Senare har även olja och olika mineraler i marken ökat Essequibos attraktionskraft.

Så sent som i fredags beslutade Internationella domstolen (ICJ) i Haag att Venezuela inte får agera på något sätt som kan förändra kontrollen över regionen. Men Venezuela erkänner inte FN-domstolens roll i tvisten och genomförde alltså folkomröstningen som planerat.

Halva Norge

Oron växer nu, både i Guyana och övriga Sydamerika, kring hur Maduro kommer att fortsätta driva frågan. Nästa år är det dags för presidentval och i skenet av en galopperande ekonomisk kris befaras Maduro vilja måla upp yttre hot för att få väljarna att samlas kring honom.

Guyana är ett av Sydamerikas minsta länder och består till stora delar av svårtillgängliga regnskogar och berg. Essequibo är ungefär hälften så stort som Norge och har en kvarts miljon invånare.

Nyheter

Víctor Jaras påstådda mördare utlämnad till Chile

Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, till vänster.

En av de mest symboliska och långdragna rättsprocesserna kopplade till Augusto Pinochets blodiga regim når äntligen sin slutpunkt när en nyckelperson i mordet på sångaren Víctor Jara 1973 har utlämnats till Chile för att ställas inför rätta.

CHILE | Den historiska betydelsen av denna händelse lyser klart då Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, slutligen överlämnats från USA till Chile. Åtalen mot honom gäller kidnappningen och mordet på Víctor Jara, ett av de mest uppmärksammade människorättsfallen från Pinochets regim. Enligt vittnesmål spelade Barrientos rysk roulette med Jara innan han sköt ihjäl honom den 16 september 1973.

– Vi vill dra en gräns under det här fallet – och det snabbt, sade Nelson Caucoto, en människorättsadvokat som företrätt Jaras familj under lång tid.

– Skulle någon någonsin ha trott att det skulle finnas rättvisa för Víctor Jara?

Även om utlämningen är ett viktigt steg, påpekar aktivister att det finns mycket arbete kvar för rättvisa. Många inblandade i brutala handlingar under diktaturen är fortfarande på fri fot, och undkommer straff.

Rodrigo Bustos från Amnesty International understryker detta genom att påpeka att Chile fortfarande har en enorm skuld att betala när det gäller att skipa rättvisa för de oförlåtliga brotten under Pinochetregimen. Trots att vissa fällande domar har säkrats för en del av offren, är det en liten andel av de totala fallen, vilket speglar den långsamma processen och bristen på rättvisa för överlevande från denna mörka tid.

– I allmänna termer har Chile fortfarande en enorm skuld att betala när det gäller rättvisa för de påtvingade försvinnandena, avrättningen och tortyren, säger Rodrigo Bustos, generalsekreterare för Amnesty International Chile.

Hittills har fällande domar endast säkrats i omkring en tredjedel av de 3 216 fall av påtvingade försvinnanden och avrättningar som begicks under diktaturen, enligt uppgifter sammanställda av Diego Portales University transitional justice observatory.

Bara 0,6 % av de överlevande offren från diktaturtiden har sett sina fall sluta med en fällande dom.

Víctor Jaras änka, Joan Jara, som nyligen gick bort vid 96 års ålder, kämpade i nästan fem decennier för att uppnå rättvisa för sin man. Hennes outtröttliga engagemang var en avgörande faktor för att samla vittnesmål och bevis som ledde till att fallet kunde återupptas efter många år av tystnad och brist på bevis.

Víctor Jaras tragiska öde, där han torterades och mördades på fotbollsarenan Estadio Chile, står fortfarande som en symbol för de brutala övergreppen som ägde rum under Pinochets regim. Hans musik och hans politiska övertygelse lever vidare idag som en påminnelse om konsekvenserna av maktmissbruk och förtryck.

– Det viktigaste är att 50 år senare har vi fortfarande inte gett upp, rättvisan kommer fortfarande. Chile är ett av få länder där det händer, säger människorättsadvokaten Nelson Caucoto

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.