Nyheter

Expert: Enhetsstyre enda hoppet för Libyen

Abdul Hamid al-Dabaib, premiärminister i den FN-stödda regeringen i Libyen, under en militärceremoni i Tripoli i februari 2022.

På nytt har ett krigiskt kaos utbrutit i det härjade Libyens huvudstad.
Kampen mellan miliser i landet har bara blivit värre, trots internationella försök att stabilisera situationen, varnar en expert.

LIBYEN | Ett gytter av väpnade grupper har stridit om makten i Libyen sedan diktatorn Muammar Gaddafi störtades i ett Natostött uppror 2011.

I veckan har två av dem – 444-brigaden och al-Radaa – drabbat samman i våldsamma strider i Tripoli. Minst 55 människor har dödats i oroligheterna, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Striderna bröt ut efter att 444-brigadens ledare, Mahmud Hamza, greps av al-Radaa.

Händelserna är ett exempel på hur komplicerad och explosiv situationen är i det söndertrasade landet – där två rivaliserande styren kämpar om makten med hjälp av skiftande allianser med olika milisgrupper.

Skilda roller

444-brigaden och al-Radaa är båda allierade med den FN-stödda regering som leds av premiärminister Abdul Hamid al-Dabaib, och som har sitt säte i huvudstaden.

Men milisgrupperna har olika fästen och olika roller. 444-brigaden är knuten till Tripoliregeringens försvarsdepartement och kontrollerar bland annat huvudstadens södra förorter. Den inflytelserika och ultrakonservativa milisgruppen al-Radaa uppträder å sin sida som stadens polisstyrka och kontrollerar centrala och östra Tripoli.

Striderna i huvudstaden innebär ett allvarligt bakslag efter en period av relativ stabilitet. FN har uttryckt förhoppningar om att det uppskjutna valet äntligen skulle kunna hållas i år.

Efter veckans oroligheter har al-Dabaib varit snabb med att försöka visa att han har kontroll över situationen. Boende i det hårdast drabbade området Ain Zara ska kompenseras för förstörelsen, lovade premiärministern efter ett besök i förorten.

"Slöseri med tid"

Efter samtal med al-Raada gick gruppen även med på att släppa den tillfångatagne ledaren för 444-brigaden.

Men de senaste striderna understryker det grundproblem som det internationella samfundet inte lyckats avhjälpa: miliskaoset, påpekar Jalel Harchaoui, Libyenexpert vid tankesmedjan Rusi (Royal United Services Institute) i Storbritannien.

– De senaste tre åren har varit ett slöseri med tid från diplomater, politiker, säkerhetsansvariga och fredsmäklande experter. Tripoli är i dag än mer dominerat av miliserna, säger han till AFP.

Dessutom finns alltså ett konkurrerande styre i östra Libyen som backas upp av den mäktige krigsherren Khalifa Haftar.

I centrum för konflikten finns, vid sidan om den politiska makten, också landets oljefyndigheter – de största i Afrika. Libyen har även blivit en knutpunkt för migranter som försöker ta sig över Medelhavet i hopp om ett bättre liv i Europa. Många fastnar i det krigshärjade landet under svåra förhållanden.

Olika lösningsförslag

Det val som var planerat till 2021 kom aldrig till stånd på grund av meningsskiljaktigheter mellan styrena i väst och öst. FN förespråkar fortfarande val som det första steget mot en politisk lösning.

Samtidigt finns ett annat initiativ från den så kallade 6+6-kommittén, som består av medlemmar från de rivaliserande parlamenten i väst och öst. Förslaget går ut på att först bilda en enhetsregering och därefter staka ut vägen till val.

Många hinder står i vägen för en sådan plan, som också bär på risker, konstaterar Claudia Gazzini, Libyenexpert vid International Crisis Group (ICG).

Men med rätt stöd utifrån ”kan planen vara ett viktigt steg mot att överbrygga den klyfta som hållit Libyen under splittrat styre under största delen av det senaste årtiondet”, skriver hon i en analys, och tillägger:

”För närvarande är det den enda realistiska vägen mot ett återförenat land”.

Fakta: Libyen

Libyen är till ytan ungefär fyra gånger så stort som Sverige och gränsar till Medelhavet i norr, Egypten i öster, Tunisien och Algeriet i väster och Niger, Tchad och Sudan i söder. Stora delar är dock nästan obebodda – merparten av de drygt sex och en halv miljoner invånarna bor längs Medelhavskusten.

Libyen hamnade under italiensk kontroll 1911 men blev självständigt efter andra världskriget. Efter en statskupp 1969 leddes landet länge av Muammar Gaddafi, ökänd som en av världens mest nyckfulla, brutala och excentriska diktatorer. Gaddafi störtades och dödades 2011 sedan protester mot honom övergått i ett inbördeskrig som i princip fortsatt sedan dess.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.