Nyheter

Den globala hungern värre idag än 2015

Människor anländer till ett flyktingläger i utkanten av Dollow, Somalia.

Det finns 745 miljoner fler måttligt till allvarligt hungriga människor i världen idag än 2015, och världen är långt ifrån att uppnå FN:s ambitiösa mål att utrota hungern till 2030.

HUNGER | Halvvägs till tidsfristen för att uppnå målen för Agenda 2030 för hållbar utveckling ser världen väldigt liten eller ingen förbättring alls i de flesta av de livsmedels- och jordbruksrelaterade delmålen, säger Food and Agriculture Organization i en rapport som släpptes före FN-toppmötet om hållbar utveckling som inleddes idag måndag i New York.

I rapporten konstateras att ”de kvardröjande effekterna av covid-19-pandemin, tillsammans med andra kriser som klimatförändringar och väpnade konflikter, har haft långtgående effekter. De framsteg som gjorts under de senaste två decennierna har stagnerat och i vissa fall till och med gått tillbaka.”

Den globala osäkra livsmedelsförsörjningen ökade kraftigt under 2020 när pandemin störde livsmedelsmarknaderna och drev upp arbetslösheten, men hungern har inte återgått till nivåerna före pandemin.

Omkring 29,6 procent av världens befolkning – 2,4 miljarder människor – hade måttlig eller allvarlig osäker livsmedelsförsörjning 2022, en ökning från 1,75 miljarder 2015, enligt rapporten.

Världen har inte heller sett någon förbättring mot Agenda 2030-målet att halvera matsvinnet, som har legat kvar på cirka 13 procent sedan 2016. I rapporten föreslås att länderna bör utforma strategier för att minska matsvinnet.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.