Nyheter

Auktoritär ledare kan sitta kvar till år 2040

President Sjavkat Mirzijojev, tredje från höger, och hans familjemedlemmar poserar för en bild vid en vallokal i Tasjkent på söndagen.

I ett val som döms ut av internationella observatörer har en överväldigande majoritet av Uzbekistans befolkning sagt ja till omfattande grundlagsändringar.
Paketet utlovar ekonomiska och sociala reformer – men innebär också att president Sjavkat Mirzijojev stärker sitt järngrepp om makten.

UZBEKISTAN | Runt 90 procent av väljarna svarade ja under söndagens folkomröstning, hävdar den forna Sovjetrepublikens valkommission. I och med grundlagsändringarna kan landets auktoritäre ledare nu sitta kvar vid makten till år 2040, trots att han redan är inne på sin andra mandatperiod.

I fjol drevs en liknande grundlagsändring igenom i Ryssland, där president Vladimir Putin nu kan stanna vid makten i ytterligare minst ett årtionde.

Sjavkat Mirzijojev intog presidentpalatset i Tasjkent 2016, sedan den hårdföre diktatorn Islam Karimov avlidit. Sedan dess har 65-åringen lovat att förbättra levnadsstandarden och utöka de mänskliga rättigheterna i Uzbekistan, som är Centralasiens folkrikaste land.

Internationella bedömare menar dock att den som framför allt tjänar på det nu klubbade reformpaketet är presidenten själv. Valobservatörer från Osse (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) dömer ut folkomröstningen, som enligt landets valkommission hade ett deltagande på närmare 85 procent. Enligt Osse saknades opposition och resultatet kan därför inte anses representativt, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Även när Mirzijojev omvaldes i oktober 2021 dömdes valet ut av internationella observatörer för sin totala avsaknad av verklig opposition. Presidenten och hans maktapparat dominerar helt landets politik.
Oliktänkande uppges förtryckas, förföljas och drivas i landsflykt.

Fakta: Uzbekistan<br>TT<br>Uzbekistan är Centralasiens mest folkrika land med närmare 35 miljoner invånare. Huvudstaden heter Tasjkent.<br>1991 blev landet självständigt från Sovjetunionen. Än i dag präglas det av sitt politiska och ekonomiska arv från Sovjettiden, då planekonomi och kollektivjordbruk skapade ineffektivitet och miljöförstörelse. Ända sedan självständigheten har Uzbekistan styrts av auktoritära regimer.<br>Landet är en stor bomullsproducent.<br>President Sjavkat Mirzijojev och hans maktapparat (främst det styrande Liberaldemokratiska partiet och säkerhetstjänsten) dominerar politiken. Den uzbekiska regimen tolererar inte politisk opposition. Endast fem regimtrogna partier är godkända.<br>Hela samhället är genomsyrat av korruption, inte minst rättsväsendet.<br>2022 rankades Uzbekistan på plats 126 av 180 i Transparency Internationals korruptionsindex och Freedom House kallar landet för ”icke-fritt”. Reportrar utan gränser placerade 2022 landet på plats 133 av 180.<br>Källor: Landguiden/UI, Transparency International, Reportrar utan gränser.<br>Uzbekistans presidentkansli/AP/TT<br>President Sjavkat Mirzijojev, tredje från höger, och hans familjemedlemmar poserar för en bild vid en vallokal i Tasjkent på söndagen.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.