Nyheter

Japan godkänner abortpiller

Medicinsk abort tillåts i Japan.

För första gången kommer abortpiller att tillåtas i Japan – ett land där antalet döda länge överskridit antalet födda.

JAPAN | Beslutet, fattat av hälsodepartementet, betyder att kvinnor nu kan avsluta graviditeter fram till och med den nionde veckan med hjälp av läkemedlen mifepriston och misoprostol, så kallad medicinsk abort. Kirurgisk abort är tillåten fram till och med vecka 22 men kräver oftast godkännande från kvinnans partner.

Motsvarande läkemedel används världen över. Frankrike godkände abortpiller redan 1988. I USA har pillren varit tillgängliga sedan 2000, men de har den senaste tiden varit föremål för intensiv debatt sedan flera delstater velat förbjuda eller begränsa användningen av dem.

Abort täcks inte av den allmänna sjukförsäkringen i Japan, och godkännandet beräknas kunna halvera kostnaderna för abort i landet. Kostnaden för en läkarkonsultation och läkemedlen beräknas landa på cirka 100 000 yen, motsvarande ungefär 9 000 kronor. En kirurgisk abort kan kosta det dubbla.

Debattörer i Japan har också krävt bättre tillgång till dagen efter-piller. Nu krävs recept och kvinnorna måste ta läkemedlet inför apotekspersonal för att förhindra vidareförsäljning.

Japan är ett av världens folkrikaste land, men beslutet om att tillåta medicinsk abort kommer i en tid där landet kämpar med låga födelsetal. Från och med 2005 har antalet döda överskridit antalet födda.

Om det fortsätter kan invånarantalet sjunka till under 100 miljoner år 2050, enligt en befolkningsprognos.

I snitt födde en japansk kvinna 1,4 barn 2019, att jämföra med 1,7 för en svensk kvinna.

Fakta: Mifepriston

Mifepriston är ett antihormon som hämmar effekten av progesteron, som är nödvändigt för att få en graviditet att fortskrida. Läkemedlet förskrivs av läkare för att medicinskt avbryta en graviditet.

I USA är mifepriston en av två tillåtna komponenter som används för att framkalla abort under en graviditets första tio veckor. Läkemedlet godkändes i USA år 2000.

Över hälften av alla aborter i USA utförs med mifepriston, enligt officiella siffror. Metoden är dokumenterat säker och har en effektivitet på 99,6 procent.

Läkemedelskombinationen mifepriston och misoprostol är godkänd i över 60 länder, däribland Sverige.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.