Nyheter

Expert: Polarisering i Polen på giftig nivå

Donald Tusk, ledare för Medborgarkoalitionen, som gick segrande ur det polska parlamentsvalet.

I Polen väntar en politisk helomvändning efter att oppositionen gått segrande ur söndagens parlamentsval.
Men resultatet kommer efter en valrörelse som – även med polska mått mätt – präglats av en ovanligt brutal retorik, enligt statsvetaren Katarzyna Jezierska.
– Polariseringen i Polen har nått en toxisk nivå, säger hon.

POLEN | – Detta är slutet för de onda tiderna – slutet för Lag och rättvisas tid vid makten. Polen och demokratin har segrat, förkunnade en segerviss Donald Tusk på söndagen inför en jublande folkmassa i Warszawa – trots att alla röster då ännu inte räknats i landets parlamentsval.

På tisdagen meddelade Polens nationella valmyndighet att det också är Medborgarkoalitionen, under Tusks ledning tillsammans med två andra potentiella koalitionspartner, som med 54 procent av väljarnas röster går segrande ur valet.

Det högernationalistiska partiet Lag och rättvisa blev visserligen med 35 procent av rösterna det parti med flest enskilda röster i valet – men partiet har förlorat sin majoritet i parlamentet.

Oppositionens resultat var också oväntat starkt, enligt Katarzyna Jezierska, docent i statsvetenskap vid Högskolan Väst.

– De fick verkligen jobba i motvind i och med att Lag och rättvisa kontrollerat polska statsfinansierade medier och därför haft ett stort övertag vad gäller att sprida sitt budskap. Sett till det är det en enorm mobilisering av oppositionen, säger hon.

Valdeltagandet, som landade på nästan 75 procent, var också rekordhögt, påpekar Jezierska.

– Det är exceptionellt för Polen. Historiskt har det varit på runt 50-60 procent, säger hon.

Förbättrad relation till EU

Medborgarkoalitionens seger gör också att landet kan börja reparera sin relation till EU, menar Katarzyna Jezierska.

– Det är knappast en hemlighet att EU inte kunde samarbeta med Polens regering när den leddes av Lag och rättvisa, som var totalt oförmögna att förhandla, säger hon.

Ett exempel på den dysfunktionella relationen är de stoppade utbetalningarna på 36 miljarder euro av EU:s coronafond till Polen efter en konflikt kring rättsstatsprincipen och det politiska inflytandet över landets domstolar.

– EU satte då upp konkreta krav på vad som måste göras för att Polen skulle anses vara en rättsstat. Det är ganska givet att det blir en av de första frågorna som oppositionen och den nya regeringen kommer att försöka lösa, menar Jezierska.

"Toxisk nivå av polarisering"

Även i frågor som migration, statlig styrning av medier och hbtq-personers rättigheter har Polen vid upprepade tillfällen gått i total klinch med EU.

Dessa frågor, tillsammans med kvinnors rätt till abort, dominerade också valrörelsen. Men för att oppositionen, som utöver Medborgarkoalitionen består av bland annat den politiska rörelsen Tredje vägen, ska kunna driva igenom sin politik måste man kunna enas.

Och det kan bli svårt – framförallt i abortfrågan, enligt Katarzyna Jezierska.

– Först måste de enas inom koalitionen – därefter måste de driva igenom sina frågor i parlamentet. Och vad gäller en fråga som kvinnors rätt till abort kan det nog bli hinder i form av Tredje vägen, då de är mycket mer konservativa än andra inom den tänkta oppositionskoalitionen, säger hon.

Resultatet av söndagens val kommer också efter en valrörelse som, även med polska mått mätt, kan betecknas som ovanligt aggressiv, enligt Katarzyna Jezierska.

– Polariseringen i Polen har nått en toxisk nivå, och tonläget i samhället är nu så högt att man knappt kan prata med varandra om politik – inte ens inom familjen, säger hon.

– Och att man inte kan mötas på neutral mark, exempelvis i oberoende media, är väldigt bekymmersamt i en demokrati.

Fakta: Parlamentsvalet i Polen

Lag och rättvisa fick 35 procent av rösterna i parlamentsvalet. Det högernationalistiska partiet har starka band till katolska kyrkan och styrs av 74-årige Jaroslaw Kaczynski jämte Polens president Andrzej Duda.

Ytterhögerpartiet Konfederation samlade 7 procent av rösterna.
Den polska demokratiska oppositionen består av flera grupperingar:
Störst är Medborgarkoalitionen, där den tidigare premiärministern och Europeiska rådets ordförande Donald Tusks parti Medborgarplattformen dominerar. I alliansen, som är EU-vänlig och liberal, ingår även de gröna samt några mindre partier.

Tredje vägen samlar landets traditionella bondeparti tillsammans med det nybildade partiet 2050.

Vänstergrupperna bildar alliansen Nya vänstern. Här ingår bland annat partierna SLD, Wiosna och Razem.

Koalitionen samlade sammanlagt 54 procent av rösterna.

Nyheter

Meta inför transparenskrav för politiska annonser med deepfake-teknik

Några av Facebook- och Instagram-annonserna kopplade till ett ryskt försök att störa den amerikanska politiska processen och väcka spänningar kring splittrande sociala frågor, november 2017.

Meta meddelar att politiska annonser som använder deepfake-teknik kommer att krävas att tydligt markera att de är digitalt skapade. Den nya policyn, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär att annonser som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa irrelevanta eller vilseledande bilder, videor och ljud måste inkludera en notis om dess digitala ursprung.

AI – artificiell intelligens | Annonser på Instagram och Facebook kan använda artificiell intelligens för att skapa foton, videor och ljud av händelser som faktiskt inte existerar. För att bekämpa potentiell desinformation och förbättra användartransparensen kommer Meta införa små notiser på annonser som använder AI för att peka på deras manipulation.

Enligt den nya policyn måste annonsörer klargöra om deras politiska annonser innehåller digitalt manipulerat innehåll, såsom bilder, videor eller ljud som kan ge en falsk representation av verkliga händelser eller uttalanden. Även om vissa redigeringar, som att justera bildstorlek eller skärpa, kan vara tillåtna om de inte påverkar själva budskapet, betonar Meta vikten av att informera användarna om konstgjord manipulation.

Meta har föreslagit att de kommer att ta bort alla annonser som bryter mot dessa riktlinjer, vare sig de skapas av artificiell intelligens eller av mänskliga användare. Företaget kommer också att förlita sig på sina faktagranskare för att bedöma om innehållet i annonserna har ändrats, och om så är fallet kommer de att stoppas från att visas som annonser.

Nick Clegg, Metas president för globala frågor, framhåller betydelsen av den nya policyn och påpekar att det är en fortsättning på företagets åtagande för ökad transparens inom politisk annonsering.

Nyheter

Två miljoner människor på flykt på Afrikas horn

Översvämningar i Mogadishu, Somalia, tisdagen den 21 november 2023.


Över 2 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på Afrikas horn till följd av kraftiga skyfall och översvämningar. Enligt en rapport från AFP, sammanställd från regerings- och FN-siffror, har det kraftiga regnet kopplat till väderfenomenet El Niño drabbat regionen hårt. Denna tragedi inträffar när området kämpar för att återhämta sig från den värsta torkan på 40 år, som tidigare ledde till svår hungersnöd för miljoner människor.

MIGRATION | Afrikas horn är extremt sårbart för klimatförändringar, trots att dess bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart i jämförelse med andra regioner. Välgörenhetsorganisationen Action Against Hunger uttalade sent på onsdagen inför starten av klimattoppmötet COP28 i Dubai, att skyfallen lett till ”en fruktansvärd situation”.

Extrema väderfenomen sker allt oftare och med högre intensitet, och den senaste katastrofen har förvärrat den redan djupa humanitära krisen i Somalia, ett av världens fattigaste länder som även brottas med ett långvarigt islamistiskt uppror.

I Somalia har översvämningarna krävt över 100 liv och tvingat över 1 miljon människor att fly från sina hem, enligt FN och somaliska tjänstemän. Mogadishus myndigheter har utlyst undantagstillstånd på grund av de extremt sällsynta översvämningarna och varnat för spridningen av sjukdomar.

Hem har översvämmats och jordbruksmark förstörts, vilket har lämnat samhällen isolerade med skadade vägar, broar, stängda sjukhus och skolor.

I en gemensam rapport varnar FN och Somalia för att ungefär 1,5 miljoner barn under 5 år löper risk för akut undernäring mellan augusti 2023 och juli 2024.

– Återkommande klimatstörningar, ökad osäkerhet och djup fattigdom har drivit Somalias folk till bristningsgränsen, säger FN:s sändebud George Conway.

I ett försök att mildra situationen har Somalias regering mottagit 25 000 ton spannmål från Ryssland för att akut distribuera till de drabbade av översvämningarna, med ytterligare 25 000 ton förväntade senare i december.

Även om humanitärt bistånd har hindrat landet från att drabbas av svält, varnar FN:s World Food Program att en fjärdedel av Somalias befolkning – 4,3 miljoner människor – förväntas möta svår hunger vid årets slut.

I grannlandet Kenya har inrikesministeriet rapporterat att dödssiffran i översvämningarna har stigit till 136 personer, med över 460 000 människor på flykt. I Etiopien har över 57 människor dött och mer än 600 000 har tvingats fly enligt FN:s humanitära insatsorgan OCHA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.