Nyheter

Expert: Polarisering i Polen på giftig nivå

Donald Tusk, ledare för Medborgarkoalitionen, som gick segrande ur det polska parlamentsvalet.

I Polen väntar en politisk helomvändning efter att oppositionen gått segrande ur söndagens parlamentsval.
Men resultatet kommer efter en valrörelse som – även med polska mått mätt – präglats av en ovanligt brutal retorik, enligt statsvetaren Katarzyna Jezierska.
– Polariseringen i Polen har nått en toxisk nivå, säger hon.

POLEN | – Detta är slutet för de onda tiderna – slutet för Lag och rättvisas tid vid makten. Polen och demokratin har segrat, förkunnade en segerviss Donald Tusk på söndagen inför en jublande folkmassa i Warszawa – trots att alla röster då ännu inte räknats i landets parlamentsval.

På tisdagen meddelade Polens nationella valmyndighet att det också är Medborgarkoalitionen, under Tusks ledning tillsammans med två andra potentiella koalitionspartner, som med 54 procent av väljarnas röster går segrande ur valet.

Det högernationalistiska partiet Lag och rättvisa blev visserligen med 35 procent av rösterna det parti med flest enskilda röster i valet – men partiet har förlorat sin majoritet i parlamentet.

Oppositionens resultat var också oväntat starkt, enligt Katarzyna Jezierska, docent i statsvetenskap vid Högskolan Väst.

– De fick verkligen jobba i motvind i och med att Lag och rättvisa kontrollerat polska statsfinansierade medier och därför haft ett stort övertag vad gäller att sprida sitt budskap. Sett till det är det en enorm mobilisering av oppositionen, säger hon.

Valdeltagandet, som landade på nästan 75 procent, var också rekordhögt, påpekar Jezierska.

– Det är exceptionellt för Polen. Historiskt har det varit på runt 50-60 procent, säger hon.

Förbättrad relation till EU

Medborgarkoalitionens seger gör också att landet kan börja reparera sin relation till EU, menar Katarzyna Jezierska.

– Det är knappast en hemlighet att EU inte kunde samarbeta med Polens regering när den leddes av Lag och rättvisa, som var totalt oförmögna att förhandla, säger hon.

Ett exempel på den dysfunktionella relationen är de stoppade utbetalningarna på 36 miljarder euro av EU:s coronafond till Polen efter en konflikt kring rättsstatsprincipen och det politiska inflytandet över landets domstolar.

– EU satte då upp konkreta krav på vad som måste göras för att Polen skulle anses vara en rättsstat. Det är ganska givet att det blir en av de första frågorna som oppositionen och den nya regeringen kommer att försöka lösa, menar Jezierska.

"Toxisk nivå av polarisering"

Även i frågor som migration, statlig styrning av medier och hbtq-personers rättigheter har Polen vid upprepade tillfällen gått i total klinch med EU.

Dessa frågor, tillsammans med kvinnors rätt till abort, dominerade också valrörelsen. Men för att oppositionen, som utöver Medborgarkoalitionen består av bland annat den politiska rörelsen Tredje vägen, ska kunna driva igenom sin politik måste man kunna enas.

Och det kan bli svårt – framförallt i abortfrågan, enligt Katarzyna Jezierska.

– Först måste de enas inom koalitionen – därefter måste de driva igenom sina frågor i parlamentet. Och vad gäller en fråga som kvinnors rätt till abort kan det nog bli hinder i form av Tredje vägen, då de är mycket mer konservativa än andra inom den tänkta oppositionskoalitionen, säger hon.

Resultatet av söndagens val kommer också efter en valrörelse som, även med polska mått mätt, kan betecknas som ovanligt aggressiv, enligt Katarzyna Jezierska.

– Polariseringen i Polen har nått en toxisk nivå, och tonläget i samhället är nu så högt att man knappt kan prata med varandra om politik – inte ens inom familjen, säger hon.

– Och att man inte kan mötas på neutral mark, exempelvis i oberoende media, är väldigt bekymmersamt i en demokrati.

Fakta: Parlamentsvalet i Polen

Lag och rättvisa fick 35 procent av rösterna i parlamentsvalet. Det högernationalistiska partiet har starka band till katolska kyrkan och styrs av 74-årige Jaroslaw Kaczynski jämte Polens president Andrzej Duda.

Ytterhögerpartiet Konfederation samlade 7 procent av rösterna.
Den polska demokratiska oppositionen består av flera grupperingar:
Störst är Medborgarkoalitionen, där den tidigare premiärministern och Europeiska rådets ordförande Donald Tusks parti Medborgarplattformen dominerar. I alliansen, som är EU-vänlig och liberal, ingår även de gröna samt några mindre partier.

Tredje vägen samlar landets traditionella bondeparti tillsammans med det nybildade partiet 2050.

Vänstergrupperna bildar alliansen Nya vänstern. Här ingår bland annat partierna SLD, Wiosna och Razem.

Koalitionen samlade sammanlagt 54 procent av rösterna.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.