Nyheter

Förenade Arabemiraten sämst på luftkvalitet

Dålig luft i Dubai.

Låg- och medelinkomstländer går i spetsen för globala insatser för att förbättra luftkvaliteten som en del av sina nationella klimatplaner, enligt en nyligen publicerad ranking. I den här rangordningen presterar länder som Colombia och Mali bäst, medan Förenade Arabemiraten, som kommer att vara värd för den kommande klimatkonferensen Cop28, hamnar bland de sämsta.

MILJÖ | Resultaten från en studie utförd av Global Climate and Health Alliance (GCHA) visar att länder från den globala södern har mest ambitiösa strategier för att hantera luftföroreningar och deras hälsoeffekter, rapporterar The Guardian.  Bland de 15 bästa platserna i GCHA-rankningen återfinns nästan enbart låg- och medelinkomstländer som Elfenbenskusten, Nigeria, Pakistan, Ghana, Albanien, Bangladesh, Kambodja, El Salvador, Honduras och Sierra Leone.

Jess Beagley, policyledare på GCHA, påpekar att de länder som tar mest ansvar för att bekämpa luftföroreningar också är de som lider mest av dess konsekvenser. Å andra sidan får G20-länderna låga poäng, där endast Kanada och Kina presterar någorlunda, medan länder som Australien, Brasilien, EU, Indien och Förenade Arabemiraten har de sämsta resultaten. Chile är den enda höginkomstnationen som når topp 15 i rangordningen.

– Det är talande att de länder som försöker vidta de största åtgärderna mot luftföroreningar ofta är de som bär bördan av effekterna, säger Jess Beagley.

GCHA-rankningen omfattar 169 länder och EU och bedömer deras framsteg när det gäller att integrera luftkvalitetsaspekter i sina nationella klimathandlingsplaner. Studien syftar till att utvärdera i vilken utsträckning ländernas klimatåtaganden erkänner och bidrar till att säkerställa hälsosam luft för samhällen över hela världen.

Poängsystemet bygger främst på löften, framtida planer och mål från länderna, snarare än på faktiska åtgärder som har vidtagits. Det tar inte heller hänsyn till bredare nationell politik eller planer som lämnats in till FN.

Luftföroreningar är ansvariga för upp till 7 miljoner dödsfall årligen och är kopplade till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, stroke, andningssjukdomar och vissa cancerformer. GCHA uppmanar det kommande Cop28-ordförandeskapet att prioritera luftföroreningar och verka som en ”hälsopolis” för att säkerställa konkreta framsteg när det gäller att hantera detta allvarliga problem som är kopplat till både klimatet och människors hälsa.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.