Nyheter

Uganda: Snart kan det vara förbjudet att säga ”jag är gay”

Snart kan det bli ett brott att uttala att man är trans, gay, lesbisk eller någonting annat som inte är att vara heterosexuell.

Livet för hbtqi+-personer i Uganda är långt ifrån riskfritt. Redan idag har landet långtgående lagar som mellan raderna kriminaliserar samkönat sex: straffet kan vara livstids fängelse. Men snart kan det också bli ett brott att uttala att man är trans, gay, lesbisk eller någonting annat som inte är att vara heterosexuell.

UGANDA | Uganda har redan hårda lagar som inskränker till hbtqi+-personers rättigheter, enligt Human Rights Watch. Men om en ny anti-homosexualitetslag antas av parlamentet kommer det redan stränga regelverket – som kraftigt begränsar sexuella minoriteters mänskliga rättigheter – att bli ännu hårdare.

– Ett av de mest extrema inslagen i det här nya lagförslaget är att det kriminaliserar människor från att vara dem de är samt att det är ett ytterligare intrång i rätten till privatliv, yttrande- och föreningsfrihet – som redan idag äventyras i Uganda. Ugandas ledande politiker borde fokusera på att anta lagar som skyddar utsatta minoriteter och bekräftar allas grundläggande rättigheter, och sluta rikta sitt fokus mot hbtq-personer för att göra politiska poänger, säger Oryem Nyeko, Uganda-forskare på Human Rights Watch, i ett uttalande.

I olika omgångar har utvecklingen för hbtqi+-personers rättigheter gått bakåt i landet: 2014 infördes en lag som kriminaliserade och hotade den som hade sex med någon av samma kön med hårda straff. Lagen från 2014 upphävdes senare av landets högsta domstol på grund av brister i proceduren innan den infördes, men samkönat sex är oavsett upphävandet av lagen från 2014 ett brott i landet: i brottskoden, en kvarleva från kolonialtiden, står det nämligen att sexuella handlingar som ”går emot naturen” är förbjudna och kan straffas med livstids fängelse.

Detta straff tillämpas sällan, men ger en fingervisning om den extrema situationen för hbtqi+-personer i Uganda. Human Rights Watch påpekar att domstolen 2014 hade en chans att betona vikten av yttrandefrihet och rätten till privatliv – men att man avstod.

Snart kan däremot en uppdaterad version av lagen från 2014 träda i kraft – om den godkänns av parlamentet. Denna lag är ännu hårdare än föregångaren. Bland annat så kommer det blir brottsligt att röra en annan person med ”avsikten att utföra en homosexuell handling” och att säga att man är transsexuell, lesbisk eller bög – den enda godkända sexualiteten kommer att vara hetero.

Den nya anti-homisexualitetslagen som kan komma att införas inom kort gör det också till ett brott att vara gäst på ett bröllop mellan två kvinnor eller två män, samt att ”promota” homosexualitet. Som en följd av det har hotas flera organisationer som arbetar för hbtqi+-personers rättigheter att stängas ner och tystas.

Det nya lagförslaget följer på ett drygt halvår av upptrappat hat och hot riktat mot sexuella minoriteter och organisationer som arbetar för deras rättigheter, skriver Human Rights Watch. Bland annat så har organisationen Sexual Minorites Uganda (SMUG) stängts ner – enligt regeringen på grund av att de inte följt protokoll och registrerat sig officiellt. Anledningen till att de inte hade gjort det var dock att myndigheterna hindrat dem från att göra det.

***
LÄS ÄVEN:
FN:s människorättsarbete i Uganda stoppas
”Folkets fiende” får pris för sin hbtq-kamp

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.