Nyheter

Klimatpaket spikat i EU

Klimataktivister vid en naturgasanläggning i tyska Erlangen i slutet av mars.

Tunga delar av EU:s stora klimatpaket för att sänka utsläppen till 2030 har nu definitivt spikats av EU-parlamentet.
Fast enligt kritikerna är det inte tillräckligt.

KLIMAT | Tisdagens röstande gällde bland annat uppdaterade regler för handeln med utsläppsrätter (ETS) – inklusive när det gäller sjöfarten och flygtrafiken.

Allt gick igenom med stor marginal.

– Det här är bra för klimatet, det är bra för folk, det är bra för arbetstillfällen i industrin, säger tyske kristdemokraten Peter Liese i en omedelbar kommentar i plenisalen i Strasbourg.

Tull och fond

Svenske Jakop Dalunde (MP) är också positiv – men inte riktigt i lika hög grad.

– Äntligen inkluderar vi flyget och sjöfarten som fram till nu har haft en gräddfil. Dock är det synd att det fortfarande finns kvar fossila subventioner till den smutsigaste industrin, som tyvärr högern kämpade för att ha kvar, med näbbar och klor, säger Dalunde till TT.

Bland det som godkändes finns också införandet av en koldioxidtull – på EU-språket döpt till gränsjusteringsmekanism (CBAM på engelska). Tanken är att det ska kosta extra att ta in vissa produkter från länder och områden som inte har lika höga klimatkrav.

Dessutom skapas en social klimatfond som ska hjälpa människor och företag i områden där den gröna omställningen väntas innebära särskilt stora förändringar.

"För dåligt"

Omröstningarna hölls för att bekräfta de kompromissuppgörelser som nåddes mellan EU-parlamentet och ministerrådet i höstas.

Alla lagförslagen ingår i EU-kommissionens stora ”Fit for 55”-paket, som lades fram sommaren 2021 för att garantera en utsläppsminskning till 2030 med minst 55 procent jämfört med nivåerna år 1990.

Jakop Dalunde skulle dock gärna uppdatera allt redan nu.

– Ur vårt gröna perspektiv så är det fortfarande för dåligt för att vara i linje med vetenskapen, säger Dalunde.

Citat: Svenska ord om klimatpaketet

Så här skriver några av de svenska EU-parlamentsledamöterna om tisdagens klartecken till nya ETS-regler, koldioxidtullen CBAM och en social klimatfond:
”Det kommer att bli saftigt dyrt för de som släpper ut, samtidigt som vi minskar utsläppen. Jag är riktigt stolt och nöjd över var vi har landat” (Emma Wiesner, C).

”Samtidigt vet vi att den europeiska industrin befinner sig i ett tufft läge med inflation och energikris. Därför har vi säkerställt att den här ambitionen införs på ett ansvarsfullt sätt som ger vår industri det andrum man behöver i det här läget” (Jessica Polfjärd, M).

”För att skydda hushållen från orimliga prisökningar på till exempel drivmedel och hyror kommer hushållen kompenseras. Vi ser till att alla kan vara med på den gröna omställningen på ett rättvist sätt” (Heléne Fritzon, S).

”Låga klimatambitioner ska aldrig få vara en konkurrensfördel. CBAM är ett historiskt steg för att prissätta alla utsläpp som sker till följd av konsumtion i EU” (Karin Karlsbro, L).

”Det här är ett otillräckligt paket. Vi vet att så fort vi klubbat igenom det måste vi ta nya tag. Det kommer vi i vänstern att göra både hemma i Sverige och här i EU” (Malin Björk, V).

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.