Nyheter

Svensk splittring om avskogning

Skogsbrand i en nationalpark i Brasilien 2010.

Javisst, säger EU-parlamentet till nya regler för att motverka att världens skogar försvinner.
Men de svenska ledamöterna är splittrade.

MILJÖ | EU:s medlemsländer och EU-parlamentet enades i december om hur man ska bekämpa avskogning genom hårdare importregler. Kaffe, kakao, soja och en rad andra varor som tillverkats genom att skogar blivit nedhuggna ska stoppas från marknaden i EU, med hjälp av kontroller och krav på godkänna certifikat.

Uppgörelsen har nu spikats definitivt av EU-parlamentet med förkrossande majoritet: 552 ledamöter röstade för, 44 emot och 43 nedlagda.

”Med den nya lagstiftningen ska konsumenter veta att att produkter håller måttet. EU stiftar inte lagar i andra länder, men vi kan ställa kvalitets- och miljökrav som bestämmer vad vi anser vara okej om man vill vara med och handla på vår marknad”, säger svenska ledamoten Karin Karlsbro (L) i ett pressmeddelande.

De svenska ledamöterna var dock splittrade i synen på förslaget. Utöver L röstade MP, S och V för, medan M och KD lade ner sina röster och C och SD röstade emot. De kritiska svenska rösterna har under hanteringen främst berott på oro över vad reglerna ska få för konsekvenser för skogsbruket i Sverige.

Härnäst ska nu även EU:s ministerråd formellt godkänna uppgörelsen innan de nya reglerna kan träda i kraft.

Fakta: EU om avskogningen

EU-kommissionen lade i november 2021 fram sitt förslag på ”reglering för att minimera EU-driven avskogning och skogsförstörelse”.

Efter sedvanlig behandling av EU-parlamentet och EU:s medlemsländer i ministerrådet nåddes en uppgörelse om reglerna i december 2022.

Den som vill sälja nötkött, kakao, kaffe, palmolja, soja och trä eller produkter som exempelvis läder, choklad, gummi, träkol, trycksaker eller möbler som ”innehåller, har utfodrats med eller har producerats med dessa råvaror” måste framöver kunnat bevisa att produkterna inte har orsakat skogsförstörelse efter den 31 december 2020.

För att underlätta görs samtidigt en riskbedömning, där högre redovisningskrav ställs på högriskländer.

Källor: EU-kommissionen, EU-parlamentet.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.