Nyheter

Danmark klassar två andra regioner i Syrien som säkra

Demonstration mot skärpningen av Danmarks migrationspolitik, Köpenhamn, Danmark, 21 april 2021.

Danmark öppnar för att neka och dra in uppehållstillstånd för fler syrier. Sedan tidigare har man sagt att Damaskus och området kring huvudstaden är säkra. Men när deportationer skulle bli möjligt förblir oklart.

DANMARK/SYRIEN | Omkring 1200 syrier har sedan 2019 fått brev på posten med information om att deras skyddsstatus och uppehållstillståndet som kommer med denna skall omprövas. Detta efter att den hårdföra danska regeringen som första EU-lands klassat två regioner, Damaskus och omkringliggande område Rif-Damaskus, som säkert att återvända till.

Nu kan denna siffra komma att växa: Danmark har nämligen bestämt att två regioner till är så pass säkra att man kan återvända också dit: Tartous och Latakia, som ligger utmed landets kust.

De två första flyktingarna från Tartous ska få sin skyddsstatus prövad i veckan. Human Rights Watch skriver att Danmark trots flera rapporter från både dem och Amnesty International visar att syrier som återvänder riskerar ”allvarliga kränkningar av deras mänskliga rättigheter samt förföljelse” från både miliser och den syriska regeringen.

Utomrättsliga avrättningar, tortyr och kidnappningar är några av riskerna med att återvända till Syrien. Av de asylsökare som fått sin skyddsstatus upphävd har 77 procent lyckats överklaga detta beslut. Det fåtal som har blivit fråntagen sin status befinner sig i ett juridiskt limbo.

När det kan bli tal om deportationer förblir oklart. Danmark saknar liksom majoriteten av världens länder diplomatiska relationer med Syrien, som styrs med järnhand av diktatorn Bashar al-Assad.

Majoriteten av syrierna i Danmark som kom runt 2015 fick skydd i enlighet med en ny status som Danmark införde i och med det stora inflödet flyktingar. De fick inte status som konventionsflyktingar – och vid tiden då de anlände var det mycket få som tänkte på vilken fördel det fanns med att få status som konventionsflykting, den status som regleras av FN:s flyktingkonvention på grund av personlig förföljelse.

Den nya, danska statusen är det enklare att dra in då den gäller för en hel grupp (till exempel syrier, eller somalier som också har fått skydd i enlighet med den här nya bestämmelsen) och inte baseras på individuella skyddsskäl.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.