Nyheter

Skarp kritik mot regeringen: ”Ökar utsläppen”

Cementas cementfabrik och kalkbrott i Slite på Gotland.

Sveriges regering får skarp kritik för sin klimatpolitik av flera organisationer i samband med IPCC:s nya klimatrapport.
– En politik som ökar utsläppen, säger David Mjureke, klimatexpert på Världsnaturfonden WWF.

KLIMAT | Jorden blir varmare, extremvädren fler och möjligheten att klara 1,5-gradersmålet minskar snabbt. I den nya, tunga klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC uppmanas världens ledare att agera.

I spåren av rapporten riktas även skarp kritik mot den svenska regeringens klimatarbete.

– Sveriges klimatmål anser vi inte är i linje med 1,5-gradersmålet. Vi skulle behöva skärpa våra klimatmål. Men det vi ser från regeringen är i stället hittills en politik som ökar utsläppen och riskerar att göra det omöjligt att nå målen, säger David Mjureke, senior rådgivare inom klimat och energi på Världsnaturfonden WWF.

"Sista chansen"

Regeringen ska lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen under hösten 2023.

– Den ser vi som sista chansen för regeringen att visa att den tar klimatomställningen på allvar och vidtar åtgärder för att utsläppen ska minska här och nu. För vetenskapen är glasklar om att det är vad som krävs, säger David Mjureke.

Hjälporganisationen Oxfam menar att Sverige sviker sina klimatlöften och att målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 inte kommer att kunna nås med nuvarande politik.

”Sverige behöver ta sitt ansvar, både mål och poliycer måste vässas. Vår konsumtion är ohållbar och ojämlik”, säger Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige i ett pressmeddelande.

"Förödande konsekvenser "

Naturskyddsföreningen trycker på att det behövs en konkret handlingsplan för att kraftigt minska utsläppen redan under den här mandatperioden.

”Också i Sverige har regeringen avvecklat avgörande delar av den förra regeringens utsläppsminskande åtgärder. Detta är allvarligt och innebär att världen är på väg mot mycket farliga klimatförändringar, som redan idag har förödande konsekvenser för människor och natur världen över, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.