Nyheter

Klimatkrisen förstärker ojämlikhet i hälsa

I Storbritannien är den ökade dödligheten under vintern särskilt stor – högre än i de kallare nordiska länderna.

Redan i dag råder det i Storbritannien stor ojämlikhet i hälsa. Denna skillnad förstärks dessutom än mer av klimatkrisen enligt en ny brittisk rapport. Däremot kan åtgärder för att minska växthusgaser bidra till en mer jämställd hälsa, menar experten Michael Marmot.

KLIMAT | Ojämlikheten i hälsa syns tydligt i jämförelser av olika etniska grupper, bostadsområden och sociala klasser i Storbritannien. Kvinnor som bor i de mest underprivilegierade områdena i England dör nästan åtta år tidigare än kvinnor i mer välbärgade områden, skriver The Guardian. Den brittiska motsvarigheten till folkhälsomyndigheten UK Health Security Agency slår i den nya rapporten The Health Effects of Climate Change in the UK fast att det är just redan utsatta grupper i samhället som drabbas oproportionerligt mycket av klimatkrisens effekter på hälsan. Bland dessa grupper finns också människor med funktionshinder, hemlösa samt personer som bor i kommuner där fattigdomen är utbredd.

– Extremerna med hetta och kyla som kopplas samman med klimatförändringarna hänger ihop med ökad dödlighet för sårbara grupper. I Storbritannien är den ökade dödligheten under vintern särskilt stor – högre än i de kallare nordiska länderna, säger Michael Marmot, professor i epidemiologi och folkhälsa, samt chef för the Institute of Health.

Enligt Marmot beror den stora överdödligheten i Storbritannien vintertid sannolikt på kalla hus, vilket i sin tur hänger samman med fattigdom som begränsar möjligheten för drabbade att ha råd med bränsle för att värma sina hem. Han betonar att ojämlikheten av god hälsa är ännu större på global nivå. Människor i låg- och medelinkomstländer drabbas hårdare jämfört med hur folk i höginkomstländer drabbas, både vad gäller hälsa och hot mot sin försörjning.

– Åtgärder för att minska växthusgaser bör inkludera bostäder, transporter, arbete och mat. Om det görs med hänsyn till rättvisa kan åtgärder inom dessa områden minska ojämlikhet inom hälsa. Rena transporter, till exempel, kommer att minska luftföroreningar samtidigt som det bidrar till nollutsläpp, med konsekvensen att ojämlikheten i hälsan minskar.

Fakta: Ojämlikhet i hälsa

Rapporten The Health Effects of Climate Change in the UK är den första i sitt slag sedan 2012 och består av femton kapitel skrivna av 90 experter, både brittiska sådana och internationella forskningsinstitut, samt experter från myndigheten själv.

Den betonar att även om alla riskerar att drabbas av sämre hälsa på grund av klimatförändringarna så kommer effekterna vara som störst på de mest sårbara grupperna, såväl i Storbritannien och runt om i världen.
Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.