Nyheter

67 länder har undertecknat FN:s havsfördrag

Ett par nordatlantiska rätvalar interagerar vid ytan av Cape Cod Bay, USA, 27 mars 2023.

I en global satsning för att rädda våra världshav undertecknade 67 länder på onsdagen ett nytt FN-fördrag som syftar till att skydda de marina miljöerna från skador orsakade av överfiske och mänskliga aktiviteter.

MILJÖ | Det nya FN-fördraget, som godkändes i mars och antogs formellt av FN i juni, betraktas som ett viktigt verktyg för att uppnå målet att skydda 30 procent av jordens land och hav till 2030, känt som ”30 gånger 30”. Avtalet har nu undertecknats av 67 länder vid FN:s generalförsamling. Men det är viktigt att notera att fördraget måste ratificeras på nationell nivå innan det kan träda i kraft.

Mads Christensen, tillförordnad verkställande direktör för Greenpeace International, välkomnade underteckningarna som en kraftfull signal för att bibehålla momentum för att nå målet ”30 gånger 30”. Han påpekade dock att detta var ett symboliskt ögonblick och uppmanade politiker att säkerställa snabb ratificering av avtalet, rapporterar Reuters.

Hoten mot havsmiljön har ökat på grund av överfiske, stigande havstemperaturer och nya hot som uppstår från havsbottnens gruvdrift och användningen av geoteknik för att bekämpa klimatförändringar.

Miljöorganisationer insisterar på att fördraget måste träda i kraft senast 2025 för att säkerställa att skyddsmålet ”30 gånger 30” uppnås.

– Havet kan inte vänta, och eftersom fördraget tagit mer eller mindre 20 år att färdigställa finns det absolut ingen tid att slösa”, säger Jessica Battle, en havsexpert på Worldwide Fund for Nature.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.