Nyheter

Giftig luft över hela Europa

Smog täcker Sarajevo, Bosnien, november 2022.

En färsk studie har visat att nästan alla européer andas in giftig luft, vilket kan kopplas till 400 000 dödsfall per år. Situationen beskrivs som en allvarlig folkhälsokris.

MILJÖ | Nästan alla i Europa exponeras för skadliga luftföroreningar, visar en nyligen gjord undersökning av forskare från Utrecht University i Nederländerna och Swiss Tropical and Public Health Institute.

Undersökningen visar att 98 procent av européerna andas in starkt förorenad luft, och situationen beskrivs som en allvarlig folkhälsokris som påverkar människor över hela kontinenten, rapporterar The Guardian.

Data från satellitbilder och över 1 400 markbaserade mätstationer har analyserats och avslöjat en oroande bild av förorenad luft. Hela 98 procent av befolkningen lever i områden med höga halter av fina partiklar, som överskrider de riktlinjer som satts av Världshälsoorganisationen (WHO).

Nästan två tredjedelar av dessa människor befinner sig i områden där luftföroreningarna är mer än dubbelt så höga som WHO:s riktlinjer.

Särskilt Östeuropa lider av höga nivåer av luftföroreningar i jämförelse med Västeuropa, med undantag för Italien, där över en tredjedel av invånarna i Po-dalen och de omgivande norra områdena andas in luft som innehåller fyra gånger så mycket farliga partiklar som WHO rekommenderar.

Förbränning av fossila bränslen

Mätningarna i studien baserades på PM2,5-partiklar, små partiklar som främst kommer från förbränning av fossila bränslen. Vissa av dessa partiklar kan tränga in i lungorna och blodomloppet, vilket påverkar nästan alla organ i kroppen.

Endast 2 procent av Europas befolkning lever i områden som uppfyller de rekommenderade luftkvalitetsnormerna. Experter uppskattar att PM2,5-föroreningar orsakar cirka 400 000 dödsfall årligen över hela kontinenten.

Roel Vermeulen, professor i miljöepidemiologi vid Utrecht University, som ledde forskningsteamet bakom studien, varnade för att detta utgör en allvarlig folkhälsokris. Han påpekade att nästan alla européer andas in ohälsosam luft, och huvudkällorna till PM2,5-föroreningar inkluderar trafik, industri, bostadsuppvärmning och jordbruk. Ofta drabbas de mest utsatta samhällena oproportionellt av dessa föroreningar.

Luftföroreningar har blivit en central fråga i Europa, och EU har ställts under press för att vidta åtgärder mot den växande folkhälsokrisen. EU-parlamentet röstade nyligen för att godkänna WHO:s riktlinjer för PM2,5 till år 2035.

Trots detta anser experter att brådskande åtgärder måste vidtas omedelbart.

Det finns ökande bevis för att luftföroreningar påverkar nästan alla organ i kroppen och är kopplade till ett brett spektrum av hälsoproblem, inklusive hjärt- och lungsjukdomar, cancer, diabetes, depression, psykisk ohälsa, nedsatt kognitiv funktion och låg födelsevikt. En annan studie från 2022 visade att luftföroreningar är ansvariga för 1 miljon dödfödslar per år.

"Miljömässig orättvisa",

Dr. Hanna Boogaard, expert på luftföroreningar i Europa vid US Health Effects Institute, betonade att den nya analysen är avgörande för att öka medvetenheten om luftföroreningarnas effekter på kontinenten och att de leder till hundratusentals dödsfall varje år. Hon påpekade att dessa dödsfall kan förhindras, och att uppskattningen inte ens inkluderar alla de icke-dödliga sjukdomar, funktionshinder och andra hälsoeffekter som orsakas av föroreningar.

Det har också visat sig att de mest utsatta grupperna i samhället ofta bor i områden med högst föroreningsnivåer. Luftföroreningar betraktas som en fråga om ”miljömässig orättvisa”, där de länder som drabbas mest också har de lägsta medelinkomsterna. Att förbättra luftkvaliteten, särskilt i Östeuropa, är därför brådskande för att säkerställa lika möjligheter till hälsa över hela Europa.

– Detta är den bästa informationen som finns tillgänglig för tillfället … Nu behöver vi politiker att vara djärva och ambitiösa och vidta nödvändiga brådskande åtgärder för att tackla denna kris, säger professor Roel Vermeulen till The Guardian.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.