Nyheter

X-Twitter sprider mest

Elon Musks förvärv av företaget har skapat osäkerhet kring vilka policyer som är aktuella och vilka som inte längre gäller, konstaterar rapporten.

I en färsk rapport om spridning av desinformation gällande klimatförändringar har X, tidigare Twitter, hamnat i botten när det gäller att bekämpa felaktig information.

SOCIALA MEDIER | En nyutgiven rapport med titeln ”Climate of Misinformation,” sammanställd av Climate Action Against Disinformation, har granskat policyerna för innehållsmoderering och ansträngningar att bekämpa felaktig information om klimatförändringar på fem stora teknikplattformar: Meta, Pinterest, YouTube, TikTok och Twitter, numera X.

Twitter hamnade i botten av rankingen i undersökningen och fick endast en poäng av 21 möjliga när det kom till att utvärdera deras policyer för att motverka felaktig information om klimatet. Den låga rankingen beror på att Twitter inte uppfyllde nästan några av de kriterier som organisationen använde för att bedöma policyerna.

Rapporten påpekar också att Elon Musks köp av Twitter förra året skapade ytterligare förvirring om vilka policyer som fortfarande gäller och hur företaget fattar beslut om innehåll.

”Elon Musks förvärv av företaget har skapat osäkerhet kring vilka policyer som är aktuella och vilka som inte längre gäller,” konstaterar rapporten.

Rapporten, som involverar internationella klimat- och anti-desinformationsorganisationer, inklusive Greenpeace och Friends of the Earth, har som mål att belysa klimatdesinformationens utbredning på stora plattformar och beskriver de tekniska jättarna som ”medskyldiga aktörer” som främjar klimatförnekelse.

Även om de andra plattformarna klarade sig något bättre än Twitter, nådde ingen av dem höga poäng på rapportens skala. Pinterest fick högst poäng, med 12 poäng av 21 möjliga, vilket visar på den utmaning som ligger framför teknikjättarna när det gäller att bekämpa klimatdesinformation.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.