Ledare

Vatten en bortglömd resurs i klimatdebatten

I samband med världsvattendagen den 22 mars startar en FN-konferens på just tema vatten. Lagom till konferensens start har Global Commission on the Economics of Water (förkortat GCEW, på svenska ungefär “den globala kommissionen för vattenekonomi”) utkommit med en rapport på samma tema. Där avhandlas ett antal av de utmaningar världen står inför på vattenfronten, och läsaren får också ta del av deras sju punkter för gemensam aktion som kommissionen föreslår.

Vatten är liv. Brist på vatten innebär snabbt döden för en människa: den pågående torkan i Somalia har redan orsakat över 43 000 människors död. Hittills. Hälften av dem var barn under fem år. Och torkan är inte över än.

I takt med att klimatet förändras, och på många håll blir alltmer extremt, blir det smärtsamt tydligt att vatten är en resurs vi verkligen bör förvalta väl. Vatten utgör grunden till mycket av våra nödvändigheter. Utöver att vi behöver dricka rent vatten varje dag krävs det stora mängder vatten för att odla våra grödor, som blir till allt från mat till kläder. Det behövs i våra skogar, som vi behöver för allt från skydd för översvämning och koldioxidlagring till papper och bostäder. Vi använder det till våra avlopp.

Men trots att vatten genomsyrar hela livet på planeten är det en lite bortglömd resurs i klimatdebatten. Vad kranarna i våra svenska hushåll än ger intryck av finns det inte oändligt med vatten. Rika länder har en tendens att se vatten som något som helt enkelt bara finns. Men breddar vi vår horisont en aning är det tydligt att vår hantering och konsumtion av vatten är en fråga om mänskliga rättigheter, jämlikhet och mänsklighetens och planetens överlevnad.

Vatten bryr sig inte om landsgränser utan är en global resurs som återfinns i systemet Planeten Jorden, men som av väder- och klimatskäl råkar återfinnas i större mängd på vissa platser.

I rapporten från GCEW skriver författarna att över två miljarder människor saknar trygg tillgång till rent vatten. De menar fortsättningsvis att vi nu står inför risken att behovet av vatten kommer överstiga tillgångarna med 40 procent till 2030. Får de rätt i den bedömningen kommer den pågående torkan i Somalia bara vara en försmak. Vattenbristen kommer orsaka död och lidande och tvinga enorma mängder människor på flykt. Och vi har enbart oss själva att skylla: I rapporten framgår att vår oförmåga att behandla vatten som en värdefull och begränsad resurs har gjort att vi för första gången i mänsklighetens historia skapat en obalans i det globala vattensystemet. Tillsammans med den globala uppvärmningen riskerar vi att få en snöbollseffekt, där den ena obalansen göder den andra.

Rapporten tydliggör dock att det inte finns skäl att ge upp riktigt än. I samma anda som den senaste IPCC-rapporten som kom i dagarna är GCEW:s rapport på samma gång domedagsprofetisk och hoppfull. Fokus ligger på jämlikhet, rättvisa, effektivitet och demokrati – och i synnerhet att vi behöver agera tillsammans och att vi behöver agera nu. Och det är inte fel.

Men rapporten missar att göra en viktig koppling mellan konsumtion av animalier och vattenförbrukning. Vad gäller jordbruk har författarna istället lagt krut på att effektivisera vattenanvändningen, vilket naturligtvis också är viktigt och bra. Men av de 70 procent av världens vattenförbrukning som jordbruket står för går 41 procent till djurfoder. Ett effektivt sätt att minska vattenförbrukningen är alltså att ställa om det animaliska jordbruket till ett växtbaserat. Det skulle dessutom även bidra till en hållbar värld ur ett djuretiskt perspektiv, och ge oss klimatmässiga vinster på flera sätt.

Vatten genomsyrar hela våra liv. Det är hög tid att granska vår vattenförbrukning och syn på vatten, och förhoppningsvis kan ECGW:s rapport och FN-konferensen bidra till aktion på makthavarnivå. Under tiden kan den enskilda människan göra vad hen kan, och att minska sin animaliekonsumtion är en ypperlig start.

Riksåklagaren överklagar ”snippadomen”.

Ytterst lite (typ ingenting?) om minskad animaliekonsumtion i senaste IPCC-rapporten.

Ledare

I morgon är extremen vardag

LEDARE | Förra helgen hade Sverigedemokraterna sina landsdagar. Jimmie Åkesson höll under lördagen ett minst sagt obehagligt tal. Han skräder verkligen inte orden. Det är tydligt att han känner sig självsäker när han säger att moskéer ska rivas, medborgarskap återkallas, föreningsfriheten ska begränsas – och att ”Socialdemokraterna är […] en aktiv del av den islamistiska rörelsen i Sverige”. Talet är ett stort steg mot ökad polarisering och ett stort steg från demokratiska värderingar. 

Det Åkesson och hans vänner bedriver är en förskjutningspolitik. Med stor sannolikhet är det inte rivna moskéer som är det yttersta målet – åtminstone inte just nu. Vad man istället vill uppnå är en fortsättning på den gradvisa förskjutning mot ett allt mer människofientligt samhälle som pågått under de år Sverigedemokraternas makt växt. Genom att säga något som låter extremt i dag får de det som är hälften så extremt att låta normalt. I morgon är extremen vardag. Det faktum att Kristersson och de övriga partiledarna i regeringen väljer att blunda för det leder till att Sverigedemokraternas vision om ett homogent, strömlinjeformat och auktoritärt samhälle får allt större förankring i verkligheten.

Jakten på makten i den svenska politiken blir alltmer absurd. Vi har en grundlagsskyddad religionsfrihet i Sverige. Att Åkesson nu kan stå och ifrågasätta den utan skarpa reaktioner från regeringspartierna säger något om hur långt hans och hans ”Sverigevänner” kommit i sitt förskjutningsprojekt. Mänskliga rättigheter ifrågasätts utan omskrivningar, allt i trygghetens och säkerhetens namn. Men det är inte den så kallade ”Sverigefientliga” politiken som orsakat dagens samhälleliga läge – det är den människofientliga. Just den som Åkesson och kompani själva står för. 

Regeringens kognitiva dissonans, alltså det tillstånd i hjärnan som uppstår när man har flera sinsemellan motstridiga idéer samtidigt, är farlig, eftersom den möjliggör ”Sverigevännernas” normalisering av rasistiska och antidemokratiska värderingar. Det är naturligtvis bra att Kristersson och övriga partiledare i regeringen sagt ifrån mot Åkessons tal – för det har de gjort. Men när de samtidigt samarbetar med ett parti som alltmer öppet står för antidemokratiska och människofientliga ideal blir deras kritik värd noll och intet. Hur ska de ha det? Ska vi skydda grundlagsskyddade fri- och rättigheter eller inte? Det går inte att både skydda dem och montera ner dem samtidigt.

Om regeringspartierna menar allvar i sin kritik mot Åkesson och att de vill skydda religionsfriheten och mänskliga rättigheter bör de bryta Tidöavtalet omedelbart. Om det inte var uppenbart för dem tidigare vilket parti de hade att göra med så är det verkligen det nu. Makt till varje pris leder det svenska samhället i en farlig riktning, där grundläggande demokratiska och mänskliga rättigheter på allvar riskerar att försvinna.

Ledare

Sverige – USA:s lydige undersåte

LEDARE | Jag kan inte motstå frestelsen att ännu en gång använda mig av fotot på skylten i skogen därhemma och att på nytt utse de som styr vårt land till en ”dumskallarnas sammansvärjning”, ett uttryck som jag hämtat från John Kennedy Tooles roman som aldrig avslutades.

Anledningen? Den militära upprustningen och det nya avtalet med USA som, bland annat, innebär att vi frånsäger oss rätten till att agera när en av stormakterna etablerar sig i vårt land.

Försvarsminister Pål Jonsson säger så mycket dumt i intervjun (DN 6/12) där han berättar om det nya försvarsavtalet med USA, som bland annat ger USA både ökad närvaro och ökade rättigheter i Sverige, att det är svårt att välja vilket citat jag ska inleda med:

”I grunden handlar det om att det är lättare för USA att verka på svenskt territorium om soldaterna lyder under amerikansk jurisdiktion. Det gör det tekniskt enklare och juridiskt enklare.”

Skylten i skogen. Foto: Stefan Strömberg.

Följdfrågan borde naturligtvis vara vad USA vill göra i vårt land som förhindras av våra lagar och som måste underlättas.

”Då kommer man att märka en viss ökad militär närvaro på vissa av de här 17 platserna. Vi har redan i dag en amerikansk närvaro genom olika typer av övningar. Men dels kommer övningarna att öka, dels kommer man att se mer av amerikanska soldater och amerikansk närvaro på vissa av de här orterna.”

Min undran är hur närvaron av soldater och säkerhetsfolk från USA kan minska risken för krig i ett land som levt i fred i 200 år. Dessutom innebär det här förstås ett rejält naggande i kanten av den svenska självständigheten. För inte tror väl någon på allvar att nordamerikanska trupper kommer att rätta in sig i ledet och lyda en major från något regemente i Sverige om Ryssland hotar deras installationer…

Norge har redan tecknat ett liknande avtal med USA där det står att man inte går med på någon förhandslagring av kärnvapen. Något sådant finns inte i det dokument som Sverige nu undertecknat i Pentagon.

Nej, i allt är numera Sverige USA:s lydige undersåte och det alldeles oavsett om det handlar om våldet i Gaza, klimatpolitik i Dubai eller den accelererande militära upprustningen i norra Europa.

Jag tycker det känns som ett hån mot mig som tänkande människa, mot Sverige som land och mot mänskligheten, när jag läser om hur den moderate försvarsministern orerar om ökad säkerhet och avskräckning som vore vår enda jord spelplanen för något av alla de våldsbejakande dataspel som dagens unga växer upp med och inte en planet som hotas av förstörd natur och klimatförändringar.

Och som det inte vore nog med dumheter vurmar denne säkerhetsrisk till politiker för en ökad användning av bestyckade drönare i försvaret av Sverige och i den svenska krigföringen på andra håll. Naturligtvis ska dessa drönare också hanteras av AI på ett ännu icke definierat sätt.

Givetvis är det, som vanligt, den svenska vapenindustrin som jublar högst när vi fortsätter med det militära vansinnet. Saab Group har köpt ett AI-företag som bland annat studerar den senaste drönarutvecklingen – autonoma drönarsvärmar.

Sug på de orden en stund och fundera på vad det innebär; ”autonoma drönarsvärmar”. Jag kommer att tänka på okontrollerat dödande utan mänskligt ansvar.

I tider när all energi borde läggas på global rättvisa, fred och en natur med biologisk mångfald väljer alltså vår regering, med stöd av stora delar av oppositionen utgår jag från, att hoppa upp i knät på av en av stormakterna, bidra till ökad polarisering i världen, accelerera den militära upprustningen och strunta i smältande isar, hotade djurarter och skövlade skogar.

Är det verkligen det här vi vill? Och om det nu skulle vara så att vi inte önskar det här; varför låter vi det då ske?

***

Stefan Strömberg, författare och nu aktuell med boken ”Mellan oss skapas världen – känslor och tankar om vår enda jord” som han skrivit tillsammans med Nette Wermeld Enström

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.