Nyheter

Smutsig luft bakom barns död: ”EU sviker”

30 europeiska länder omfattas av EEA:s rapport, som visar att över 1 200 barn i Europa avlider årligen på grund av luftföroreningar.

Över 1 200 barn i Europa avlider årligen på grund av luftföroreningar. Det visar den första studie där EU:s miljöbyrå EEA specifikt fokuserat på barn.

MILJÖ | Förutom dödsfallen ökar även risken att drabbas av kroniska sjukdomar senare i livet på grund av de luftföroreningar barn utsätts för, visar rapporten, som också slår fast att ytterligare många tusen barn drabbas av fysiska och psykiska hälsoproblem till följd av föroreningarna.

Över 30 europeiska länder, inklusive de 27 EU-länderna, ingår i rapporten. Dock saknas de stora industriländerna Ryssland, Ukraina och Storbritannien – vilket tyder på att den totala dödssiffran för kontinenten kan vara högre.

”Man kan inte betrakta barn som små vuxna vad gäller luftföroreningar, då de får i sig mer föroreningar. Det börjar redan i fosterstadiet och fortsätter sedan från förskoleåldern och framåt. Vi sviker våra barn i frågan om luftföroreningarna”, säger Gerardo Sanchez Martinez, expert på miljö och hälsa vid EEA, skriver The Guardian.

Studien är den första där EU:s miljöbyrå specifikt fokuserat på barn.
EEA konstaterar att 97 procent av alla som lever i världens städer under 2021 utsattes för luft som inte motsvarar WHO:s rekommendationer.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.