Nyheter

Metanätande bakterie kan bromsa den globala uppvärmningen

Djurhållning är en stor källa till metanutsläpp.

Ny teknik har potential att kraftigt reducera utsläppen av den kraftfulla växthusgasen metan men tekniken kräver stora investeringar.

KLIMAT | Bakterier som förbrukar växthusgasen metan kan bromsa hastigheten på den globala uppvärmningen, enligt en nyligen publicerad studie.

Att utnyttja denna bakterie i stor skala kan hindra 240 miljoner ton metan från att nå atmosfären år 2050, visade studien publicerad i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Metan är en mycket potent växthusgas och om man jämför med koldioxid innehåller metan mer energi. Beroende på hur man räknar brukar man säga att utsläpp av 1 kg metan har en klimatpåverkan som motsvarar 34 kg koldioxid. Olika växthusgaser bidrar till den globala uppvärmningen men på olika sätt.

Nu föreslår en grupp forskare från California University Long Beach en metod för att ta bort metan genom att använda en grupp bakterier som kallas metanotrofer och som omvandlar metan till koldioxid och biomassa.

Alla bakterier i denna grupp ”äter” metan, tar bort det från luften och omvandlar en del av det till protein, enligt forskaren Mary E Lidstrom vid University of Washington

– Studier förutspår att om metanet i atmosfären minskade med 300-1000 miljoner ton till 2050, skulle det resultera i en global temperaturminskning på cirka 0,21-0,22 grader, säger Mary Lidstrom till Down To Earth .

För att implementera metanätande bakterier i masskala kommer tusentals högfungerande reaktorer att behövas.

– Detta kan vara skrämmande men om vår överlevnad beror på att sänka atmosfäriskt metan nu kan kostnaden ha lägre prioritet, säger Mary Ann Bruns, professor i markmikrobiologi vid Pennsylvania State University:

– Brist på politisk vilja och förståelse i den privata och offentliga sektorn om det brådskande behovet av att minska metan nu kommer att göra den globala uppvärmningen ännu värre under de kommande åren, säger Mary Ann Bruns

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.