Nyheter

Kräver att olje-vd sparkas som klimatmöteschef

Sultan Ahmed al-Jaber är inte okontroversiell som klimatmöteschef.

En oljemagnat som chef för nästa FN-toppmöte om klimatet? En riktigt dålig idé, anser över 100 ledamöter i USA:s kongress och Europaparlamentet.
De kräver att Sultan al-Jaber byts ut på grund av banden till fossilindustrin.

KLIMAT | Förväntningarna på FN:s klimattoppmöte COP28, som inleds i Dubai i Förenade arabemiraten i slutet av november, är höga.

Det är första gången sedan Parisavtalet trädde i kraft som det ska göras en grundlig genomgång av ländernas utsläpp och åtgärder – en slags avstämning kring hur det går i kampen mot klimatförändringarna (global stocktake).

Pressen ökar på de årliga klimatkonferenserna eftersom utsläppskurvorna fortsätter att peka uppåt, precis som den globala temperaturhöjningen.

Omfattande kritik

Förenade arabemiratens beslut att utse Sultan Ahmed al-Jaber, chef för det statliga oljebolaget Adnoc, att leda COP28 är inte okontroversiellt. Kritiker menar att det kan komma att bromsa det brådskande arbetet med att få ner utsläppen som eldar på uppvärmningen.

Nu kräver 130 representanter för den amerikanska kongressen och Europaparlamentet att Sultan al-Jaber sparkas som toppmöteschef. I ett öppet brev riktat till bland andra USA:s president Joe Biden, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och FN:s generalsekreterare António Guterres uttrycker ledamöterna ”djup oro” över utnämningen.

– Det är ganska okomplicerat egentligen: chefen för ett nationellt oljebolag bör inte vara utsedd till ordförande för en klimatkonferens, säger en av undertecknarna, den demokratiske kongressledamoten Ro Khanna, i en intervju.

Representanter för COP28-chefens kontor har slagit tillbaka mot kritiken, bland annat genom att peka på Sultan al-Jabers roll i grundandet av Masdar, ett företag för förnybar energi. USA:s klimatsändebud John Kerry har tidigare beskrivit Sultan al-Jaber som ett utmärkt val, just på grund av hans roll som chef för en oljejätte som är medveten om att man måste röra sig bort från fossila bränslen.

"Inte huvudändan"

Fossila bränslen är en het potatis på klimattoppmötena och vissa pekar på vikten av att låta representanter från olje-, gas- och kolindustrin delta i diskussionerna. Men att låta en oljechef leda hela konferensen tycker Khanna är att dra det för långt.

– Visst, låt dem sitta med vid bordet. Men låt dem inte sitta vid huvudändan.

Människorättsaktivister har också kritiserat Dubais beslut att bjuda in Syriens president Bashar al-Assad till klimatmötet. Den auktoritära ledaren har allt mer kommit in i den diplomatiska värmen efter många år som paria på grund av kriget.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.