Krönika

Ett försök till ondhetssignalering

När människor tvingas fly till ett nytt land är det viktigt att snabbt känna sig som en del av samhället, bli välkomnade och få ett gott mottagande. För en god integration är det viktigt att snabbt få kontakter med samhället, lära sig språket, få ett boende och relativt snabbt få besked om framtiden. Det bästa vore att kunna lära sig svenska från dag ett och kunna börja planera sin framtid. Tyvärr tvingas många som flyr hit redan idag vänta i ovisshet mycket länge på besked om de får stanna eller inte, de får inte integrationsinsatser direkt och riskerar att passiviseras och hamna utanför.

Dessutom är det mycket svårare nu än tidigare med dagens skärpta migrationsregler att återförenas med sina nära och kära, vilket försvårar för integrationen. Det är mycket svårare att fokusera på att lära sig ett nytt språk eller skaffa ett jobb om man ständigt oroar sig för hur sin familj har det eller om man någonsin får återse dem igen.

Men det slutar inte där. Det finns mycket som den här regeringen inte har prioriterat, som klimatanpassningsåtgärder för att underlätta när det kommer nya översvämningar eller medel till studieförbund, men något som man kan lita på att regeringen prioriterar är att göra livet ännu lite svårare för människor som flytt.

Regeringens Maria Malmer Stenergard och SD:s Jimmie Åkesson åkte ner till förvaret i Åstorp i Skåne och presenterade sitt nya system för mottagande. Det handlar om att inrätta stora center nära flygplatser där asylsökande ska tvingas bo istället för att fördelas runt om i landet eller hitta boende själva hos släkt eller vänner. I dessa center ska de bo under asyltiden i väntan på besked och därefter tvingas bo kvar i väntan på att återvända om de inte har rätt att stanna.

Det fattar ju alla att det kommer bli katastrof. Det är motsatsen till ett gott mottagande eller en god integration. Tanken om att människor ska bli en del av vårt samhälle och skapa sig ett nytt liv här är sedan länge övergiven. Istället vill regeringen och SD skapa system som innebär att människor verkligen inte kommer in i samhället, knyter kontakter och lär känna människor som bor här eller lär sig språket. Detta handlar om att separera ”oss” från ”dem”. Minska kontaktytorna och därmed också minska engagemanget, förståelsen och empatin för människor på flykt.

Det handlar om att isolera människor som kommer hit så att de inte får vänner här eller råkar få ett jobb eller klasskompisar som månar om dem. När människor möts och när de blir en del av samhället blir de ju nämligen svårare att utvisa för då kommer människor att protestera. Det är väl också ytterligare ett försök till ondhetssignalering. Visa på hur illa det är i Sverige för att försöka få till och med de som tvingas fly från sina hem att vara rädda för hur de får det om de flyr hit.

Dessa interneringsläger känns bekanta. Från historien tänker ni?  Men faktiskt från tidigare förslag från ett annat politiskt parti. S har nämligen också försökt driva igenom precis det här. Och MP stoppade det. En utredare utredde detta system och presenterade utredningen 2018. Den föreslog inrättande av center nära flygplatser där i princip alla skulle tvingas bo avskärmade från resten av samhället. Sen blev det stopp för förslagen till dess att MP lämnade regeringen 2021. Kort därpå, i början av 2022 lade sedan S själva fram tilläggsdirektiv till en liggande utredning i precis den riktning som nuvarande regering föreslår och den tidigare utredningen föreslagit.

Jag är glad att protesterna mot detta extremt integrationsfientliga förslag är stora. Anders Lindberg och Daniel Swedin och ni andra som nu kritiserar detta, glöm inte att protestera lika högt om det är en S-regering som föreslår något sånt här nästa gång.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.