Nyheter

Gambia: Backlash i arbetet mot kvinnlig könsstympning

Medicinstudenter i Somaliland visar hur kvinnlig könsstympning påverkar födslar.

Kvinnlig könsstympning har varit förbjudet i Gambia sedan 2015, men nu försöker flera religiösa och politiska ledare avkriminalisera könsstympning på nytt. En unik dom nyligen då tre kvinnor dömdes för könsstympning har hyllats, men har också inneburit förnyad debatt och krav på att förbudet ska hävas. 

GAMBIA | Förbudet mot kvinnlig könsstympning infördes 2015 men flickor könsstympas ännu i landet. I augusti i år dömdes tre kvinnor till ett års fängelse eller böter för att ha genomfört könsstympning på barn mellan fyra månader och upp till ett år, i byn Bakadagi-Mandinka. Domen är den första i sitt slag efter att förbudet infördes 2015 och har bland annat hyllats av FN:s befolkningsfond (UNFPA):

– Dessa domar understryker Gambias arbete för att sätta stopp för kvinnlig könsstympning och försäkra flickors och kvinnors rättigheter och värdighet. UNFPA står redo att stötta Gambia i dess fortsatta ansträngningar för att utrota denna skadliga sedvänja, säger UNFPA:s landrepresentant Ndeye Rose Sarr.

Vill häva förbud

Men nu verkar det som att domen har orsakat en backlash. Flera röster i parlamentet och i samhället i stort har skruvat upp sin retorik mot förbudet av könsstympning.

Det är bland annat imamen Abdoulie Fatty, som stöder kvinnlig könsstympning, och parlamentarikern Sulayman Saho som kräver att brottet ska avkriminaliseras, och dessa har också stöd av flera parlamentariker som anser att lagen antogs mot det gambiansk folkets vilja.

Parlamentsledamoten Lamin Ceesay har argumenterat för att en stor majoritet av Gambias befolkning var emot förbudet mot kvinnlig könsstympning när lagen trädde i kraft. Han hävdade också att förbundet är ett slag mot religion snarare än tillvaratagande av flickors och kvinnors rätt:

– Syfet är inte baserat på hälsa utan snarare mot vår religion, sade han nyligen, rapporterar The Point.

Uppmanar till att könsstympa öppet

Efter domen mot de tre kvinnorna, varav en dömdes för att ha utfört könsstympning och de två andra kvinnorna var mödrar, betalade Abdoulie Fatty böterna för kvinnorna som därmed slapp det ettåriga fängelsestraffet. I samband med det uppmanade han också till att genomförandet av kvinnlig könsstympning inte ska döljas:

– Om alla är överens om att göra det öppet kan inte regeringen fängsla en hel stad, än mindre ett helt land, sade han, rapporterar El País International.

Som svar på hans uppmaning begärde Isatou Touray, chef för organisationen Gamcotrap som arbetar emot kvinnlig könsstympning, att Abdoulie Fatty skulle gripas:

– Det här är en akut fråga eftersom den hetsar till våld, säger han och uppmanar regeringen och rättsväsendet att omedelbart gripa imamen.

– Det är avgörande att lagen tillämpas när någon bryter mot den. Kvinnor måste vara medvetna om att denna fråga har direkta konsekvenser på deras liv och deras barns framtid, fortsätter Isatou Touray.

”Kampen inte över”

Sulayman Saho svarade på detta genom att i parlamentet kräva att lagen som förbjuder kvinnlig könsstympning ska hävas. Om så sker skulle det innebära en ”30-årig tillbakagång” för kampen för kvinnors rättigheter i landet enligt Adriana Kaplan, chef för Wassu Gambia Kafo, en organisation som länge har arbetat mot stympning.

– Det visar att kampen inte är över och att vägen är lång, och att vi måste fortsätta kämpa ur ett perspektiv av respekt och kunskap, säger Adriana Kaplan till El País International.

I Gambia är ungefär 76 procent av alla flickor och kvinnor mellan 14–49 år könsstympade, och bland flickor under 14 år uppskattas 51 procent vara könsstympade. Sammanlagt uppskattas omkring 200 miljoner flickor och kvinnor i dagsläget ha genomgått någon form av kvinnlig könsstympning, enligt FN:s befolkningsfond (UNFPA).

De flesta flickor som könsstympas utsätts för det innan 15 års ålder. På vissa platser sker könsstympningen redan på spädbarn, eller som unga flickor. Ibland kan det ske efter första mensen eller innan giftermål.

Nyheter

Meta inför transparenskrav för politiska annonser med deepfake-teknik

Några av Facebook- och Instagram-annonserna kopplade till ett ryskt försök att störa den amerikanska politiska processen och väcka spänningar kring splittrande sociala frågor, november 2017.

Meta meddelar att politiska annonser som använder deepfake-teknik kommer att krävas att tydligt markera att de är digitalt skapade. Den nya policyn, som träder i kraft vid årsskiftet, innebär att annonser som använder artificiell intelligens (AI) för att skapa irrelevanta eller vilseledande bilder, videor och ljud måste inkludera en notis om dess digitala ursprung.

AI – artificiell intelligens | Annonser på Instagram och Facebook kan använda artificiell intelligens för att skapa foton, videor och ljud av händelser som faktiskt inte existerar. För att bekämpa potentiell desinformation och förbättra användartransparensen kommer Meta införa små notiser på annonser som använder AI för att peka på deras manipulation.

Enligt den nya policyn måste annonsörer klargöra om deras politiska annonser innehåller digitalt manipulerat innehåll, såsom bilder, videor eller ljud som kan ge en falsk representation av verkliga händelser eller uttalanden. Även om vissa redigeringar, som att justera bildstorlek eller skärpa, kan vara tillåtna om de inte påverkar själva budskapet, betonar Meta vikten av att informera användarna om konstgjord manipulation.

Meta har föreslagit att de kommer att ta bort alla annonser som bryter mot dessa riktlinjer, vare sig de skapas av artificiell intelligens eller av mänskliga användare. Företaget kommer också att förlita sig på sina faktagranskare för att bedöma om innehållet i annonserna har ändrats, och om så är fallet kommer de att stoppas från att visas som annonser.

Nick Clegg, Metas president för globala frågor, framhåller betydelsen av den nya policyn och påpekar att det är en fortsättning på företagets åtagande för ökad transparens inom politisk annonsering.

Nyheter

Två miljoner människor på flykt på Afrikas horn

Översvämningar i Mogadishu, Somalia, tisdagen den 21 november 2023.


Över 2 miljoner människor har blivit tvungna att lämna sina hem på Afrikas horn till följd av kraftiga skyfall och översvämningar. Enligt en rapport från AFP, sammanställd från regerings- och FN-siffror, har det kraftiga regnet kopplat till väderfenomenet El Niño drabbat regionen hårt. Denna tragedi inträffar när området kämpar för att återhämta sig från den värsta torkan på 40 år, som tidigare ledde till svår hungersnöd för miljoner människor.

MIGRATION | Afrikas horn är extremt sårbart för klimatförändringar, trots att dess bidrag till globala koldioxidutsläpp är försumbart i jämförelse med andra regioner. Välgörenhetsorganisationen Action Against Hunger uttalade sent på onsdagen inför starten av klimattoppmötet COP28 i Dubai, att skyfallen lett till ”en fruktansvärd situation”.

Extrema väderfenomen sker allt oftare och med högre intensitet, och den senaste katastrofen har förvärrat den redan djupa humanitära krisen i Somalia, ett av världens fattigaste länder som även brottas med ett långvarigt islamistiskt uppror.

I Somalia har översvämningarna krävt över 100 liv och tvingat över 1 miljon människor att fly från sina hem, enligt FN och somaliska tjänstemän. Mogadishus myndigheter har utlyst undantagstillstånd på grund av de extremt sällsynta översvämningarna och varnat för spridningen av sjukdomar.

Hem har översvämmats och jordbruksmark förstörts, vilket har lämnat samhällen isolerade med skadade vägar, broar, stängda sjukhus och skolor.

I en gemensam rapport varnar FN och Somalia för att ungefär 1,5 miljoner barn under 5 år löper risk för akut undernäring mellan augusti 2023 och juli 2024.

– Återkommande klimatstörningar, ökad osäkerhet och djup fattigdom har drivit Somalias folk till bristningsgränsen, säger FN:s sändebud George Conway.

I ett försök att mildra situationen har Somalias regering mottagit 25 000 ton spannmål från Ryssland för att akut distribuera till de drabbade av översvämningarna, med ytterligare 25 000 ton förväntade senare i december.

Även om humanitärt bistånd har hindrat landet från att drabbas av svält, varnar FN:s World Food Program att en fjärdedel av Somalias befolkning – 4,3 miljoner människor – förväntas möta svår hunger vid årets slut.

I grannlandet Kenya har inrikesministeriet rapporterat att dödssiffran i översvämningarna har stigit till 136 personer, med över 460 000 människor på flykt. I Etiopien har över 57 människor dött och mer än 600 000 har tvingats fly enligt FN:s humanitära insatsorgan OCHA.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.