Nyheter

Tyskt metallfack kräver kortare arbetstid

Fackliga demonstrationer under 1 maj i år med bland annat representanter från IG Metall.

Det tyska metallfacket IG Metall kräver inför avtalsförhandlingar som inleds i mitten av november förutom löneförhöjningar även en arbetstidsförkortning från 35 timmars arbetsvecka till 32 timmar, med bibehållen lön. Detta är ett steg mot en fyradagarsvecka, enligt IG Metall som i måndags valde sin första kvinnliga ordförande.

TYSKLAND | IG Metall kräver också en löneförhöjning med 8,5 procent och avtal som ger äldre arbetare möjligheter att arbeta deltid. Metallfackets krav är ett resultat av samtal med medlemmar och en undersökning som 11 000 arbetare har svarat på.

Enligt den svarade 72 procent att det är särskilt viktigt med löneförhöjningar med hänvisning till inflationen, 75 procent svarade att en arbetstidsförkortning med bibehållen lön var ganska viktig, och 65 menade att arbetstidsförkortning också är en förutsättning för att säkra jobb och anställningar. Det skriver den globala fackliga federationen Industriall Global Union på sin hemsida.

Balans mellan jobb och fritid

Enligt IG Metall kan minskad arbetstid bidra till att antalet anställningar inom stålindustrin kan upprätthållas, att deras medlemmar kommer att må bättre när de går i pension, erbjuda en bättre balans mellan arbete och fritid och också locka arbetare till industrin som i nuläget letar efter yrkeskunnig arbetskraft.

Skälet till att IG Metall inte i nuläget kräver en fyradagarsvecka är att det är svårare att genomföra för många av deras medlemmar som jobbar i skiftarbete. Arbetsgivarna anser dock att en arbetstidsförkortning skulle vara för kostsam liksom sänka konkurrenskraften.

”Dags för jämnare spelplan”

– Att sänka arbetstiden med bibehållen lön är inte bara ett mål i sig självt. Det står för en mer rättvis fördelning av värdet som skapas av den högre produktiviteten inom industrin som arbetarna skapar. Under allt för långt tid har lejonparten av vinsterna av vår ökade effektivitet gått till toppen, medan de som befinner sig i produktionens mitt åsidosätts, säger Christine Olivier, Industrialls biträdande generalsekreterare.

– Det är dags för en jämnare spelplan för att försäkra att våra arbetare gagnas av dessa framsteg genom att erbjuda dem bättre arbetsvillkor och en bättre livskvalitet. Stålets framtid mäts inte bara i siffror, utan i hur vi värderar och stöttar de som formar den dagligen, fortsätter hon.

Förhandlingarna kommer att inledas i mitten av november. IG Metall är ett av världens största oberoende fackförbund för metallarbetare och har 2,2 miljoner medlemmar, varav knappt 20 procent är kvinnor. I måndags valdes Christiane Benner med 96,4 procent av de röstberättigade delegaterna till fackets första kvinnliga ordförande.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.