Nyheter

Tyskt metallfack kräver kortare arbetstid

Fackliga demonstrationer under 1 maj i år med bland annat representanter från IG Metall.

Det tyska metallfacket IG Metall kräver inför avtalsförhandlingar som inleds i mitten av november förutom löneförhöjningar även en arbetstidsförkortning från 35 timmars arbetsvecka till 32 timmar, med bibehållen lön. Detta är ett steg mot en fyradagarsvecka, enligt IG Metall som i måndags valde sin första kvinnliga ordförande.

TYSKLAND | IG Metall kräver också en löneförhöjning med 8,5 procent och avtal som ger äldre arbetare möjligheter att arbeta deltid. Metallfackets krav är ett resultat av samtal med medlemmar och en undersökning som 11 000 arbetare har svarat på.

Enligt den svarade 72 procent att det är särskilt viktigt med löneförhöjningar med hänvisning till inflationen, 75 procent svarade att en arbetstidsförkortning med bibehållen lön var ganska viktig, och 65 menade att arbetstidsförkortning också är en förutsättning för att säkra jobb och anställningar. Det skriver den globala fackliga federationen Industriall Global Union på sin hemsida.

Balans mellan jobb och fritid

Enligt IG Metall kan minskad arbetstid bidra till att antalet anställningar inom stålindustrin kan upprätthållas, att deras medlemmar kommer att må bättre när de går i pension, erbjuda en bättre balans mellan arbete och fritid och också locka arbetare till industrin som i nuläget letar efter yrkeskunnig arbetskraft.

Skälet till att IG Metall inte i nuläget kräver en fyradagarsvecka är att det är svårare att genomföra för många av deras medlemmar som jobbar i skiftarbete. Arbetsgivarna anser dock att en arbetstidsförkortning skulle vara för kostsam liksom sänka konkurrenskraften.

”Dags för jämnare spelplan”

– Att sänka arbetstiden med bibehållen lön är inte bara ett mål i sig självt. Det står för en mer rättvis fördelning av värdet som skapas av den högre produktiviteten inom industrin som arbetarna skapar. Under allt för långt tid har lejonparten av vinsterna av vår ökade effektivitet gått till toppen, medan de som befinner sig i produktionens mitt åsidosätts, säger Christine Olivier, Industrialls biträdande generalsekreterare.

– Det är dags för en jämnare spelplan för att försäkra att våra arbetare gagnas av dessa framsteg genom att erbjuda dem bättre arbetsvillkor och en bättre livskvalitet. Stålets framtid mäts inte bara i siffror, utan i hur vi värderar och stöttar de som formar den dagligen, fortsätter hon.

Förhandlingarna kommer att inledas i mitten av november. IG Metall är ett av världens största oberoende fackförbund för metallarbetare och har 2,2 miljoner medlemmar, varav knappt 20 procent är kvinnor. I måndags valdes Christiane Benner med 96,4 procent av de röstberättigade delegaterna till fackets första kvinnliga ordförande.

Nyheter

Venezuela vill ha två tredjedelar av grannlandet

Essequibo utgör två tredjedelar av Guyana.

Större delen av grannlandet Guyana tillhör Venezuela – enligt en omtvistad folkomröstning i helgen. Resultatet väcker oro i Sydamerika om vad den auktoritära Maduro-regimen har för planer.

VENEZUELA | Trots internationella protester höll Venezuela på söndagen en folkomröstning, med frågan om regionen Essequibo (även stavad Esequiba) i grannlandet Guyana egentligen ska tillhöra Venezuela. Enligt venezuelanska myndigheter deltog 10,5 miljoner av landets 20,7 miljoner röstberättigade invånare, och 95 procent röstade ja.

– Vi har tagit de första stegen i en ny historisk fas i kampen för det som tillhör oss, att ta tillbaka det som befriarna lämnade åt oss, säger president Nicolás Maduro enligt medier i huvudstaden Caracas.

Erkänner inte domstol

Konflikten går tillbaka till 1800-talet, då den unga nationen Venezuela grälade med europeiska kolonialmakter om vattenvägar och guldfyndigheter i området. Guyanas dåvarande kolonialherre Storbritannien fick rätt i en skiljedom 1899, men Venezuela har senare invänt att det beslutet berodde på stormakternas mygel.

Senare har även olja och olika mineraler i marken ökat Essequibos attraktionskraft.

Så sent som i fredags beslutade Internationella domstolen (ICJ) i Haag att Venezuela inte får agera på något sätt som kan förändra kontrollen över regionen. Men Venezuela erkänner inte FN-domstolens roll i tvisten och genomförde alltså folkomröstningen som planerat.

Halva Norge

Oron växer nu, både i Guyana och övriga Sydamerika, kring hur Maduro kommer att fortsätta driva frågan. Nästa år är det dags för presidentval och i skenet av en galopperande ekonomisk kris befaras Maduro vilja måla upp yttre hot för att få väljarna att samlas kring honom.

Guyana är ett av Sydamerikas minsta länder och består till stora delar av svårtillgängliga regnskogar och berg. Essequibo är ungefär hälften så stort som Norge och har en kvarts miljon invånare.

Nyheter

Víctor Jaras påstådda mördare utlämnad till Chile

Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, till vänster.

En av de mest symboliska och långdragna rättsprocesserna kopplade till Augusto Pinochets blodiga regim når äntligen sin slutpunkt när en nyckelperson i mordet på sångaren Víctor Jara 1973 har utlämnats till Chile för att ställas inför rätta.

CHILE | Den historiska betydelsen av denna händelse lyser klart då Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, slutligen överlämnats från USA till Chile. Åtalen mot honom gäller kidnappningen och mordet på Víctor Jara, ett av de mest uppmärksammade människorättsfallen från Pinochets regim. Enligt vittnesmål spelade Barrientos rysk roulette med Jara innan han sköt ihjäl honom den 16 september 1973.

– Vi vill dra en gräns under det här fallet – och det snabbt, sade Nelson Caucoto, en människorättsadvokat som företrätt Jaras familj under lång tid.

– Skulle någon någonsin ha trott att det skulle finnas rättvisa för Víctor Jara?

Även om utlämningen är ett viktigt steg, påpekar aktivister att det finns mycket arbete kvar för rättvisa. Många inblandade i brutala handlingar under diktaturen är fortfarande på fri fot, och undkommer straff.

Rodrigo Bustos från Amnesty International understryker detta genom att påpeka att Chile fortfarande har en enorm skuld att betala när det gäller att skipa rättvisa för de oförlåtliga brotten under Pinochetregimen. Trots att vissa fällande domar har säkrats för en del av offren, är det en liten andel av de totala fallen, vilket speglar den långsamma processen och bristen på rättvisa för överlevande från denna mörka tid.

– I allmänna termer har Chile fortfarande en enorm skuld att betala när det gäller rättvisa för de påtvingade försvinnandena, avrättningen och tortyren, säger Rodrigo Bustos, generalsekreterare för Amnesty International Chile.

Hittills har fällande domar endast säkrats i omkring en tredjedel av de 3 216 fall av påtvingade försvinnanden och avrättningar som begicks under diktaturen, enligt uppgifter sammanställda av Diego Portales University transitional justice observatory.

Bara 0,6 % av de överlevande offren från diktaturtiden har sett sina fall sluta med en fällande dom.

Víctor Jaras änka, Joan Jara, som nyligen gick bort vid 96 års ålder, kämpade i nästan fem decennier för att uppnå rättvisa för sin man. Hennes outtröttliga engagemang var en avgörande faktor för att samla vittnesmål och bevis som ledde till att fallet kunde återupptas efter många år av tystnad och brist på bevis.

Víctor Jaras tragiska öde, där han torterades och mördades på fotbollsarenan Estadio Chile, står fortfarande som en symbol för de brutala övergreppen som ägde rum under Pinochets regim. Hans musik och hans politiska övertygelse lever vidare idag som en påminnelse om konsekvenserna av maktmissbruk och förtryck.

– Det viktigaste är att 50 år senare har vi fortfarande inte gett upp, rättvisan kommer fortfarande. Chile är ett av få länder där det händer, säger människorättsadvokaten Nelson Caucoto

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.