Nyheter

FN-konferens för urspungsfolks rättigheter i New York

Ursprungssamer som deltar vid FN-konferensen för ursprungsbefolkningars rättigheter, 19 april 2023.

Fram till den 28 april pågår i New York den 22 FN-konferensen för ursprungsbefolkningars rättigheter. Konferensen har ordnats varje år sedan 2002 och syftet är att föra in ursprungsbefolkningars perspektiv på FN-agendan.

FN | I skrivande stund går den 22 upplagan av UNPFII, FN:s permanenta forum för att bevaka ursprungsbefolkningars rättigheter, in på sluttampen. Mötet hålls i New York, på FN:s huvudkontor, och fokus har i år varit hälsa – både mänsklig och planeter – samt klimatkrisen ur ett rättighetsperspektiv.

Bland annat så lyfter Världshälsoorganisationen (WHO) under ett sidoevenemang att mödradödligheten bland kvinnor tillhörande ursprungsbefolkningar är högre jämfört med andra grupper och saknar samma tillgång på kvalificerad vård som andra kvinnor.

”Kvinnor från ursprungsbefolkningar har begränsad tillgång till kvalificerad hälsovård, vård för reproduktiv hälsa och de möter ras- och könsbaserad diskriminering inom hälso- och sjukvårdssystemen”, skriver WHO.

Det första forumet hölls år 2002 och har sedan dess arrangerats årligen. Syftet är att bidra med råd och rekommendationer kring frågor som rör ursprungsfolk och deras rättigheter. Forumet har mandat över sex olika områden: ekonomisk och social utveckling, kultur, miljö och klimat, utbildning och mänskliga rättigheter. Utöver det så är varje upplaga fokuserad kring en specifik fråga.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.