Ledare

Klimatförnekelse går hand i hand med bristande tillit

Förnekelse av klimatfakta hänger ihop med den krackelerande tilliten till journalistiken. De globala medeltemperaturerna visade att juni var den varmaste månaden som någonsin har uppmätts, både på land och i havet. Juli ser ut att bli ännu varmare och då kanske den varmaste månaden på över 100 000 år rapporterar Washington Post, och citerar en forskare på klimatdata från University of Colorado som säger att ”We’re just really starting to see climate change kick in”. Trenden förväntas fortsätta in i augusti skriver New York Times, som kopplar abnorma temperaturer i Atlanten och Stilla havet till kombinationen av El Niño och av människan orsakade klimatförändringar. De sifferserier som talar högst av alla olika rekord som har slagits under det senaste halvåret är alla längdrekord där höga temperaturer ligger kvar dag efter dag. Till exempel Phoenix i USA har haft 20 dagar med temperaturer över 43 grader C (110 F) rapporterar CBS News, vilket blev ytterligare ett av över 1000 värmerekord som slagits bara i USA bara sedan i juni, skrev CNN nyligen.

Vi lever nu i den tid där klimatförändringarna börjar ta fart på allvar. Bara förra årets värmebölja i Europa beräknas ha skördat över 61 000 liv enligt Reuters. Årets siffror har vi inte klara än.

Trots allt detta finns det fortfarande de som talar om klimatförändringar som om dessa inte pågår, utan som om de eventuellt vore något som kanske kommer att inträffa någon gång i framtiden. Diskrepansen mellan vad som pågår i den verkliga världen och i de olika tillstånd av klimatförnekelse som många befinner sig i är den hårda miljöpsykologiska nöten att knäcka.

Brist på tillit till klimatfakta, brist på tillit till vetenskap och brist på tillit till etablerade mediekanaler med utbildade journalister går hand i hand. De kvalitéer av kritiskt tänkande som vi förknippar med ett fritt samhälle har tyvärr kidnappats av individualiseringsprocesser där alla tror sig veta bäst själv och av populister som påstå sig stå på ”folkets” sida genom att leverera de verklighetsbilder som bland många är populära att höra (till exempel att det bara är att köra på som vanligt), samtidigt som de underminerar tilltron till expertis och vetenskapliga metoder.

AI-influencers med tiotusentals följare sprider verklighetsfrämmande målbilder och fake news-botar levererar alternativa verklighetsbilder, det vill säga lögner. En biolog kommenterade att detta är lite som skogsindustrins livslögn om fullständig hållbarhet, och att själva verkligheten snart är rödlistad bland alla fiktiva verklighetsbilder och virtuella världar.
I amerikanska public service-radiobolaget NPR:s rapportering om klimatkrisen säger en vetenskapshistoriker från Harvard att den som kan sina grekiska tragedier vet att makt, hybris och tragedi går hand i hand. Och att om vi inte adresserar de skadliga aspekterna av mänsklig aktivitet, så som – mest uppenbart – förstörande klimatförändringar, så går vi mot en tragedi. 

Men det är klart, detta är ju bara någon i ett public service-nätverk som uttalar sig och sådan ”gammelmedia”, det vill säga ett sådant exempel på etablerad mediekanal som vilar på solid journalistisk grund, den kan vi väl lika gärna ignorera när så många nya roliga och mer påhittiga sajter finns att förvilla sig på. (Obs, att det sista här var ironi, vilket är bäst att påpeka när så många sociala mediekonton säger just detta och menar det.)

Underlig rubrik i DN: “Lejonhona försatt på fri fot”. Hoppas att hon, som tidigare oskyldigt dömd, nu får leva ett liv i frihet i Afrika…

Fyra svenska storbanker har tjänat 79 miljarder på räntehöjningar under första halvåret i år.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.