Nyheter

Amnesty: Kriget röjer västlig dubbelmoral

Den ukrainska flaggan sätts upp i sydöstra Polen, vid gränsen till det krigshärjade landet.

Flyende ukrainare är välkomna, men få andra. Internationell rätt är viktig här, men inte där.
Svaret på Rysslands invasionskrig och förbrytelser undergrävs av en västlig dubbelmoral, enligt Amnesty International.

UKRAINA | Ryssland för krig mot Ukraina – men också mot universella värden och de multilaterala system som finns för att skydda dem, anför Amnesty Internationals generalsekreterare Agnès Callamard i människorättsorganisationens årsrapport.

”För att vinna det kriget kan västvärlden inte i praktiken ha överseende med liknande angrepp i andra länder bara för att deras egna intressen står på spel”, skriver hon, och pekar ut ett antal fall där det blir tydligt att det används dubbla måttstockar.

"Bedövande tystnad"

Callamard beskriver en ”bedövande tystnad” när det gäller människorättsbrott i det konservativa kungadömet Saudiarabien och fängslanden av oliktänkande i Egypten, men hon pekar också ut konflikten mellan israeler och palestinier.

”Snarare än att försöka stoppa ett förtryckande system har många västregeringar i stället valt att attackera dem som fördömer Israels apartheidsystem.”

EU har därtill varit väldigt selektivt i vilka flyktingar som kan få skydd i unionen, påpekar organisationen. För ukrainska flyktingar är dörrarna öppna, men för människor som flyr krig och förtryck i framför allt Afghanistan och Syrien hålls de stängda. USA har å sin sida avvisat tiotusentals personer från krishärjade Haiti.

”Exempel som dessa bekräftar för resten av världen att västvärldens stöd för mänskliga rättigheter är selektivt och utgår från egna intressen, och det undergräver det globala stödet för Ukraina”, kommenterar Agnès Callamard.

Tjetjenien och Syrien

Rysslands fullskaliga invasionskrig har orsakat en av de värsta humanitära situationerna i Europa på lång tid och västvärlden reagerade snabbt och kraftfullt, bedömer Amnesty. Men organisationen sätter detta i relation till hur det globala samfundet har reagerat på förbrytelser i konflikter som de i till exempel Etiopien och Myanmar.

Det sätts också i relation till tidigare ryska och storskaliga förbrytelser.
”Om systemet hade fungerat så att Ryssland hade kunde ställas till svars för dess dokumenterade brott i Tjetjenien och Syrien så hade tusentals liv kanske kunnat räddas då och nu, i Ukraina och på andra platser. I stället har vi fått mer lidande och förödelse”, skriver Agnès Callamard.

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag har börjat utreda skeenden i Ukraina i god tid och lagt stora resurser på detta, med stort västligt stöd från bland andra USA. USA är dock inte medlem av ICC och har under lång tid motarbetat domstolen när den har velat utreda amerikanska förehavanden i Afghanistan och Irak, eller situationen i Israel. Det väcker också frågor om för vem och var de internationella rättsprinciperna ska gälla, poängterar Amnesty.

Fakta: "Fler konflikter, mer död"

Flera konflikter som krävt väldigt många människors liv lyfts fram i Amnesty Internationals årsrapport.

Ett är kriget i Etiopien, där hundratusentals människor enligt olika beräkningar har dött Organisationen beskriver det som en av de dödligaste konflikterna på senare tid.

”Men mycket av detta blodbad har dolts från insyn, utmätt i en i stort osynlig kampanj av etnisk rensning mot tigreaner i västra Tigray”, står det i rapporten.
En annan konflikt är den mellan israeler och palestinier. Antalet palestinier som dödades på Västbanken under förra året – minst 151, varav många minderåriga – var det högsta på ett årtionde.

I Myanmar har den styrande militärjuntan systematiskt förtryckt befolkningsgrupper, dödat åtminstone hundratals och drivit hundratusentals på flykt.

”Folk i Haiti, Mali, Venezuela, Jemen och många andra platser led också under väpnade konflikter, eller systematiskt våld och med det förknippade människorättsbrott”, skriver Amnesty.

Källa: ”Amnesty International report 2022/23: The state of the world’s human rights”

Nyheter

Utfasning av fossila bränslen förslag till klimatavtalet

Protest mot fossila bränslen vid FN:s klimattoppmöte COP28, tisdagen den 5 december 2023, i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Klimatförhandlingarna vid COP28 står inför en ödesfråga – utfasningen av fossila bränslen. Ett utkast till förhandlingstext pekar på ett övervägande av en utfasning av fossila bränslen som en central del av det slutliga avtalet vid FN:s klimatmöte.

KLIMAT | Det preliminära utkastet till COP28-avtalet, tillkännagivet av FN:s klimatorgan, inledde diskussionerna kring det som betraktas som den mest avgörande frågan på toppmötet: huruvida länderna ska gå med på att gradvis avstå från att använda fossila bränslen eller strida för att bevara deras roll i energimixen.

Utkastet till avtalstext för COP28 inkluderar tre olika alternativ, vilka representanter från nära 200 länder nu skall komma överens om. Det första alternativet i utkastet förespråkar ”en ordnad och rättvis utfasning av fossila bränslen”. Språkbruket antyder att rika nationer med en lång historia av fossilbränsleanvändning bör fasa ut dem snabbare än fattigare länder som fortfarande utvecklar sina resurser.

Det andra alternativet kräver ”accelererade insatser för att avveckla fossila bränslen”.

Det tredje alternativet skulle helt undvika att nämna en utfasning av fossila bränslen.

USA, de 27 länderna inom Europeiska unionen och små klimatmässigt utsatta önationer driver på för en gradvis utfasning av fossila bränslen för att möjliggöra kraftiga sänkningar av koldioxidutsläppen. Dessa sänkningar anses vara kritiska under detta decennium för att förhindra katastrofala klimatförändringar enligt forskare.

Trots detta har de stora olje- och gasproducerande länderna inga planer på att sluta borra efter dessa bränslen, enligt Net Zero Tracker, som är ett oberoende samarbete mellan fyra organisationer, bland annat Oxford Net Zero.

Länder som Saudiarabien och Ryssland har motsatt sig tidigare förslag om en utfasning. Saudiarabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, meddelade till Bloomberg TV att hans land ”absolut inte” skulle gå med på ett avtal som kräver en utfasning av fossila bränslen.

Färsk forskning, publicerad i veckan av Global Carbon Budget, understryker att de globala koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen når nya rekordnivåer i år. Denna utveckling förvärrar klimatkrisen och ger upphov till mer förödande extremväder.

Enligt rapporten förväntas utsläppen från fossila bränslen totalt uppgå till 36,8 miljarder ton koldioxid år 2023, en ökning med 1,1 procent från föregående år, enligt forskare vid över 90 institutioner, inklusive University of Exeter.

Denna utsläppstrend placerar världen längre och längre ifrån att hindra den globala uppvärmningen från att överstiga 1,5 grader över förindustriell tid.

– Det ser nu nästan oundvikligt ut att vi kommer att överskrida det 1,5C-mål som sattes i Parisavtalet, säger Exeter-professorn Pierre Friedlingstein, som ledde forskningen.

– För att ha en chans att upprätthålla 2,0 graders-målet krävs snabba minskningar av utsläppen från fossila bränslen.

Nyheter

Víctor Jaras påstådda mördare utlämnad till Chile

Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, till vänster.

En av de mest symboliska och långdragna rättsprocesserna kopplade till Augusto Pinochets blodiga regim når äntligen sin slutpunkt när en nyckelperson i mordet på sångaren Víctor Jara 1973 har utlämnats till Chile för att ställas inför rätta.

CHILE | Den historiska betydelsen av denna händelse lyser klart då Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, slutligen överlämnats från USA till Chile. Åtalen mot honom gäller kidnappningen och mordet på Víctor Jara, ett av de mest uppmärksammade människorättsfallen från Pinochets regim. Enligt vittnesmål spelade Barrientos rysk roulette med Jara innan han sköt ihjäl honom den 16 september 1973.

– Vi vill dra en gräns under det här fallet – och det snabbt, sade Nelson Caucoto, en människorättsadvokat som företrätt Jaras familj under lång tid.

– Skulle någon någonsin ha trott att det skulle finnas rättvisa för Víctor Jara?

Även om utlämningen är ett viktigt steg, påpekar aktivister att det finns mycket arbete kvar för rättvisa. Många inblandade i brutala handlingar under diktaturen är fortfarande på fri fot, och undkommer straff.

Rodrigo Bustos från Amnesty International understryker detta genom att påpeka att Chile fortfarande har en enorm skuld att betala när det gäller att skipa rättvisa för de oförlåtliga brotten under Pinochetregimen. Trots att vissa fällande domar har säkrats för en del av offren, är det en liten andel av de totala fallen, vilket speglar den långsamma processen och bristen på rättvisa för överlevande från denna mörka tid.

– I allmänna termer har Chile fortfarande en enorm skuld att betala när det gäller rättvisa för de påtvingade försvinnandena, avrättningen och tortyren, säger Rodrigo Bustos, generalsekreterare för Amnesty International Chile.

Hittills har fällande domar endast säkrats i omkring en tredjedel av de 3 216 fall av påtvingade försvinnanden och avrättningar som begicks under diktaturen, enligt uppgifter sammanställda av Diego Portales University transitional justice observatory.

Bara 0,6 % av de överlevande offren från diktaturtiden har sett sina fall sluta med en fällande dom.

Víctor Jaras änka, Joan Jara, som nyligen gick bort vid 96 års ålder, kämpade i nästan fem decennier för att uppnå rättvisa för sin man. Hennes outtröttliga engagemang var en avgörande faktor för att samla vittnesmål och bevis som ledde till att fallet kunde återupptas efter många år av tystnad och brist på bevis.

Víctor Jaras tragiska öde, där han torterades och mördades på fotbollsarenan Estadio Chile, står fortfarande som en symbol för de brutala övergreppen som ägde rum under Pinochets regim. Hans musik och hans politiska övertygelse lever vidare idag som en påminnelse om konsekvenserna av maktmissbruk och förtryck.

– Det viktigaste är att 50 år senare har vi fortfarande inte gett upp, rättvisan kommer fortfarande. Chile är ett av få länder där det händer, säger människorättsadvokaten Nelson Caucoto

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.