Nyheter

Kontroversiell lag begränsar urfolkens rättigheter i Brasilien

Ministern för urbefolkningar, Sônia Guajajara, har uttalat att hennes kontor kommer att försöka blockera lagstiftningen som går emot internationella klimatavtal och hotar skyddet av ursprungsbefolkningars rättigheter och territorier.

Trots tidigare rättsliga ogiltigförklaringar har en kontroversiell lag i Brasilien som inskränker ursprungsbefolkningens rättigheter nu trätt i kraft, vilket väcker oro bland aktivister som nu förbereder juridiskt motstånd.

BRASILIEN | En kontroversiell lag som starkt påverkar ursprungsbefolkningens rättigheter i Brasilien har officiellt trätt i kraft, vilket markerar en seger för den inflytelserika jordbrukskommittén, Bancada Ruralista, inom kongressen.

Den nya lagstiftningen, känd som ”tidsmarkörsteorin”, marco temporal, begränsar ursprungsbefolkningens markanspråk till den fysiska ockupationen från och med oktober 1988, vilket ifrågasätter anspråk som härrör innan detta datum och riskerar att ogiltigförklara en mängd legitima markanspråk.

”Den inhemska folkmordslagen”

Brasiliens högsta domstol underkände tidigare tidsmarkörsteorin och ansåg den vara i strid med landets grundlag. Trots detta röstade senaten för att inkorporera teorin i lagstiftningen, och president Luiz Inácio Lula da Silvas veto mot vissa delar av lagförslaget upphävdes av den konservativt dominerade kongressen.

Den nya lagen, kallad ”den inhemska folkmordslagen” av Climate Observatory Environmental Watchdog,  möjliggör aktiviteter såsom vägbyggnad, gruvdrift, dammbyggnation och jordbruksprojekt på ursprungsbefolkningars marker, vilket utgör ett hot mot skyddade områden som fungerar som viktiga barriärer mot avskogning.

– Promulgeringen [offentliggörandet av lagen] är en attack mot ursprungsbefolkningen och miljön. Lagen kommer att ha en negativ inverkan på bevarandet av skogarna, kampen mot klimatförändringarna och framtiden för kommande generationer, skriver ursprungsbefolkningens representant i kongressen Célia Xakriabá på X-Twitter.

Förbereder sig för rättslig prövning

Även om vissa av Lulas veton upprätthölls genom politiska överenskommelser, varnar aktivister att lagen ändå utgör en tydlig attack mot ursprungsbefolkningens rättigheter och kan öka risken för våld mot inhemska grupper.

Reaktionen mot lagen är stark, och ursprungsorganisationer och partier på vänsterkanten förbereder sig för rättslig prövning i landets högsta domstol. Ministern för urbefolkningar, Sônia Guajajara, har uttalat att hennes kontor kommer att försöka blockera lagstiftningen som går emot internationella klimatavtal och hotar skyddet av ursprungsbefolkningars rättigheter och territorier.

Även om osäkerhet råder, uttrycker vissa optimism angående rättsliga steg mot lagen. Guajajara påpekar att högsta domstolen redan ogiltigförklarat avhandlingen och antyder att det fortfarande finns hopp.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.