Nyheter

Spansk djurskyddslag tillåter tjurfäktning

Tjurfäktning vid San Fermin i Pamplona, Spanien, lördagen den 8 juli 2023.

En ny djurskyddslag i Spanien förbjuder användningen av djur för fritidsaktiviteter som orsakar dem smärta och lidande men tillåter tjurfäktning och jakt med hundar

SPANIEN | I Spanien trädde nyligen en ny djurskyddslag i kraft som förbjuder användningen av djur för fritidsaktiviteter som orsakar smärta och lidande. Denna lag, som är den första specifika djurrättslagstiftningen i landet, är utformad för att bekämpa djurmisshandel och inför böter över 2 miljoner kronor för överträdelser.

Enligt den nya lagen är det förbjudet att använda djur i fritidsaktiviteter som orsakar dem smärta och lidande. Trots detta tillåts fortfarande tjurfäktning och jakt med hundar, vilket har orsakat viss kontrovers och debatt.

Lagen innehåller också bestämmelser som förbjuder köp av husdjur i butiker eller online. Istället kommer det endast vara lagligt att köpa husdjur från registrerade uppfödare. Butiker som för närvarande säljer djur ges en viss tidsfrist för att hitta nya hem åt sina befintliga djur.

En annan viktig aspekt av den nya lagen är förbudet mot användning av vilda djur i cirkusar. Ägare av sådana djur har sex månader på sig att anpassa sig till detta förbud. Djurparker tillåts dock fortsätta med delfinshower tills dessa djur dör.

Samtidigt har lagstiftningen som syftar till att införa obligatorisk husdjursförsäkring och registrering samt utbildning för djurägare fördröjts. Detta beror på att detaljerade administrativa förfaranden ännu inte har utarbetats på grund av frånvaron av en sittande regering.

Spanien, där omkring 29 miljoner djur hålls som husdjur, hoppas genom denna lag minska fenomenet med övergivna djur, som uppskattas vara omkring 300 000 varje år. Trots lagens begränsningar ses den som ett steg i rätt riktning för att främja djurskyddet och minska djurmisshandeln i landet.

Jan-Åke Eriksson

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.