Nyheter

Swedish Greenwash Prize till svenska regeringen

”Aldrig tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons.

Den svenska regeringen tilldelas antipriset Swedish Greenwash Prize. Det meddelar miljöorganisationen Jordens Vänner på Bokmässan i Göteborg, som anser att regeringens klimatpolitik är otillräcklig.

MILJÖ | Jordens Vänner har tidigare nominerat regeringar för greenwashing, men anser att den nuvarande regeringen saknar all jämförelse. Vinnaren tillkännagavs under ett seminarium om greenwashing som hölls på Bokmässan i Göteborg på lördagen.

I sin motivering skriver de att ”Aldrig tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons. Därför är den svenska regeringen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2023”.

”Att den svenska regeringen får det svenska Greenwashpriset visar att det är dags för dem att svara på hur de ska hjälpa Sverige genom klimatkrisen. Regeringens klimatpolitik är otillräcklig, vi kommer inte att kunna uppfylla våra egna åtaganden enligt klimatlagen eller de åtaganden vi har gentemot EU och FN.

–Trots löften om en effektiv och ambitiös klimatpolitik arbetar regeringen aktivt för att öka utsläppen och förvärra klimatkrisen. Samtidigt minskar de budgeten för klimatanpassning, kommenterar Nastaran Zargari, ordförande för Jordens Vänner, årets ”vinnare”.

Priset syftar till att uppmärksamma en aktör som ägnat sig åt greenwashing, att skapa en överdrivet grön bild av sig själv genom vilseledande marknadsföring.

– Som en organisation med fokus på klimaträttvisa är vi djupt oroade över att den svenska regeringen skjuter utsläppsminskningarna på framtiden. Regeringens politik väljer att vara en del av problemet snarare än att lyssna på det vetenskapliga samfundets och gräsrotsorganisationernas förslag till lösningar, vilket leder till betydande sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser, kommenterade  Nastaran Zargari.

De övriga två nominerade i år var Svenska kyrkan, nominerad för sin ohållbara förvaltning och exploatering av skog, och drivmedelsbolaget Preem, nominerat för sina fortsatta investeringar i gröna PR-kampanjer trots ökade investeringar i fossilintensiv verksamhet.

Fakta: Nomineringarna

Sveriges regering
”På kort tid har den nya svenska regeringen gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts. Samtidigt hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen och att de officiella svenska klimatmålen ligger fast. Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en “ambitiös och effektiv” klimatpolitik och kommer att göra “allt de kan” för att nå de uppsatta klimatmålen. Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning och oförmåga att leverera tillräcklig klimatpolitik för att klara Pariasavtalet. Men den nuvarande regeringens politik saknar motstycke”.

Svenska kyrkan
”I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens gränser. Som kristna kallar vi det för att ta ansvar för skapelsen”, låter det på Svenska kyrkans hemsida. Kyrkan ska arbeta för att bygga ett gott samhälle, värna alla människors lika värde och handla med omtanke om skapelsen. Tyvärr verkar en del av skapelsen inte lika viktig att värna – den svenska skogen. Trots kyrkans värdegrund agerar de som vilket skogsbolag som helst. Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsägare. Istället för att kalhugga skogar och utrota biologisk mångfald skulle Svenska kyrkan kunna använda sina stora möjligheter att gå före i en omställning till naturnära hyggesfritt brukande. Det om något hade varit att värna om skapelsen”.

Preem
”Preem är fossilbolaget som profilerat sig som en ledande producent av förnybara bränslen. I verkligheten fortsätter Preem att producera precis lika mycket fossila bränslen som tidigare, samtidigt som de parallellmarknadsför sig som en ledande “grön” energiproducent. Det kan se bra ut på pappret men sanningen är att biobränslen ger lika stora koldioxidutsläpp som fossila bränslen när de förbränns i fordon. Med sin gröna marknadsföring har Preem fått människor att tro att Sverige har ett hållbart bränslealternativ. I själva verket blir Preem med den pågående raffinaderiutbyggnaden Sveriges näst största utsläppare av koldioxid efter SSAB. När bränslena som Preem producerar väl används i fordon ger de varje år utsläpp som är större än Sveriges övriga totala utsläpp. Det är varken hållbart eller att göra “resan bättre för alla tappra kämpar”, som de uttrycker sig i reklam”.

Källa: Jordens vänner.

Nyheter

Venezuela vill ha två tredjedelar av grannlandet

Essequibo utgör två tredjedelar av Guyana.

Större delen av grannlandet Guyana tillhör Venezuela – enligt en omtvistad folkomröstning i helgen. Resultatet väcker oro i Sydamerika om vad den auktoritära Maduro-regimen har för planer.

VENEZUELA | Trots internationella protester höll Venezuela på söndagen en folkomröstning, med frågan om regionen Essequibo (även stavad Esequiba) i grannlandet Guyana egentligen ska tillhöra Venezuela. Enligt venezuelanska myndigheter deltog 10,5 miljoner av landets 20,7 miljoner röstberättigade invånare, och 95 procent röstade ja.

– Vi har tagit de första stegen i en ny historisk fas i kampen för det som tillhör oss, att ta tillbaka det som befriarna lämnade åt oss, säger president Nicolás Maduro enligt medier i huvudstaden Caracas.

Erkänner inte domstol

Konflikten går tillbaka till 1800-talet, då den unga nationen Venezuela grälade med europeiska kolonialmakter om vattenvägar och guldfyndigheter i området. Guyanas dåvarande kolonialherre Storbritannien fick rätt i en skiljedom 1899, men Venezuela har senare invänt att det beslutet berodde på stormakternas mygel.

Senare har även olja och olika mineraler i marken ökat Essequibos attraktionskraft.

Så sent som i fredags beslutade Internationella domstolen (ICJ) i Haag att Venezuela inte får agera på något sätt som kan förändra kontrollen över regionen. Men Venezuela erkänner inte FN-domstolens roll i tvisten och genomförde alltså folkomröstningen som planerat.

Halva Norge

Oron växer nu, både i Guyana och övriga Sydamerika, kring hur Maduro kommer att fortsätta driva frågan. Nästa år är det dags för presidentval och i skenet av en galopperande ekonomisk kris befaras Maduro vilja måla upp yttre hot för att få väljarna att samlas kring honom.

Guyana är ett av Sydamerikas minsta länder och består till stora delar av svårtillgängliga regnskogar och berg. Essequibo är ungefär hälften så stort som Norge och har en kvarts miljon invånare.

Nyheter

Víctor Jaras påstådda mördare utlämnad till Chile

Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, till vänster.

En av de mest symboliska och långdragna rättsprocesserna kopplade till Augusto Pinochets blodiga regim når äntligen sin slutpunkt när en nyckelperson i mordet på sångaren Víctor Jara 1973 har utlämnats till Chile för att ställas inför rätta.

CHILE | Den historiska betydelsen av denna händelse lyser klart då Pedro Barrientos, tidigare soldat och ansedd som ansvarig för Jaras död, slutligen överlämnats från USA till Chile. Åtalen mot honom gäller kidnappningen och mordet på Víctor Jara, ett av de mest uppmärksammade människorättsfallen från Pinochets regim. Enligt vittnesmål spelade Barrientos rysk roulette med Jara innan han sköt ihjäl honom den 16 september 1973.

– Vi vill dra en gräns under det här fallet – och det snabbt, sade Nelson Caucoto, en människorättsadvokat som företrätt Jaras familj under lång tid.

– Skulle någon någonsin ha trott att det skulle finnas rättvisa för Víctor Jara?

Även om utlämningen är ett viktigt steg, påpekar aktivister att det finns mycket arbete kvar för rättvisa. Många inblandade i brutala handlingar under diktaturen är fortfarande på fri fot, och undkommer straff.

Rodrigo Bustos från Amnesty International understryker detta genom att påpeka att Chile fortfarande har en enorm skuld att betala när det gäller att skipa rättvisa för de oförlåtliga brotten under Pinochetregimen. Trots att vissa fällande domar har säkrats för en del av offren, är det en liten andel av de totala fallen, vilket speglar den långsamma processen och bristen på rättvisa för överlevande från denna mörka tid.

– I allmänna termer har Chile fortfarande en enorm skuld att betala när det gäller rättvisa för de påtvingade försvinnandena, avrättningen och tortyren, säger Rodrigo Bustos, generalsekreterare för Amnesty International Chile.

Hittills har fällande domar endast säkrats i omkring en tredjedel av de 3 216 fall av påtvingade försvinnanden och avrättningar som begicks under diktaturen, enligt uppgifter sammanställda av Diego Portales University transitional justice observatory.

Bara 0,6 % av de överlevande offren från diktaturtiden har sett sina fall sluta med en fällande dom.

Víctor Jaras änka, Joan Jara, som nyligen gick bort vid 96 års ålder, kämpade i nästan fem decennier för att uppnå rättvisa för sin man. Hennes outtröttliga engagemang var en avgörande faktor för att samla vittnesmål och bevis som ledde till att fallet kunde återupptas efter många år av tystnad och brist på bevis.

Víctor Jaras tragiska öde, där han torterades och mördades på fotbollsarenan Estadio Chile, står fortfarande som en symbol för de brutala övergreppen som ägde rum under Pinochets regim. Hans musik och hans politiska övertygelse lever vidare idag som en påminnelse om konsekvenserna av maktmissbruk och förtryck.

– Det viktigaste är att 50 år senare har vi fortfarande inte gett upp, rättvisan kommer fortfarande. Chile är ett av få länder där det händer, säger människorättsadvokaten Nelson Caucoto

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.