Nyheter

Swedish Greenwash Prize till svenska regeringen

”Aldrig tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons.

Den svenska regeringen tilldelas antipriset Swedish Greenwash Prize. Det meddelar miljöorganisationen Jordens Vänner på Bokmässan i Göteborg, som anser att regeringens klimatpolitik är otillräcklig.

MILJÖ | Jordens Vänner har tidigare nominerat regeringar för greenwashing, men anser att den nuvarande regeringen saknar all jämförelse. Vinnaren tillkännagavs under ett seminarium om greenwashing som hölls på Bokmässan i Göteborg på lördagen.

I sin motivering skriver de att ”Aldrig tidigare har Sverige letts av en så klimatfientlig regering som Kristerssons. Därför är den svenska regeringen en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2023”.

”Att den svenska regeringen får det svenska Greenwashpriset visar att det är dags för dem att svara på hur de ska hjälpa Sverige genom klimatkrisen. Regeringens klimatpolitik är otillräcklig, vi kommer inte att kunna uppfylla våra egna åtaganden enligt klimatlagen eller de åtaganden vi har gentemot EU och FN.

–Trots löften om en effektiv och ambitiös klimatpolitik arbetar regeringen aktivt för att öka utsläppen och förvärra klimatkrisen. Samtidigt minskar de budgeten för klimatanpassning, kommenterar Nastaran Zargari, ordförande för Jordens Vänner, årets ”vinnare”.

Priset syftar till att uppmärksamma en aktör som ägnat sig åt greenwashing, att skapa en överdrivet grön bild av sig själv genom vilseledande marknadsföring.

– Som en organisation med fokus på klimaträttvisa är vi djupt oroade över att den svenska regeringen skjuter utsläppsminskningarna på framtiden. Regeringens politik väljer att vara en del av problemet snarare än att lyssna på det vetenskapliga samfundets och gräsrotsorganisationernas förslag till lösningar, vilket leder till betydande sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser, kommenterade  Nastaran Zargari.

De övriga två nominerade i år var Svenska kyrkan, nominerad för sin ohållbara förvaltning och exploatering av skog, och drivmedelsbolaget Preem, nominerat för sina fortsatta investeringar i gröna PR-kampanjer trots ökade investeringar i fossilintensiv verksamhet.

Fakta: Nomineringarna

Sveriges regering
”På kort tid har den nya svenska regeringen gjort flera allvarliga och alarmerande försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Trots att forskarsamfundet varnar för en planetär kris med omfattande konsekvenser för allt liv på jorden till följd av klimatförändringarna väljer regeringen att riva upp styrmedel och stöd som tvärtom borde ha stärkts. Samtidigt hävdar representanter från regeringen att Sverige är och kommer att förbli ett föregångsland i den gröna omställningen och att de officiella svenska klimatmålen ligger fast. Om och om igen upprepar klimat- och miljöministern att regeringen vill driva en “ambitiös och effektiv” klimatpolitik och kommer att göra “allt de kan” för att nå de uppsatta klimatmålen. Det är inte första gången Jordens Vänner nominerar en regering för dess grönmålning och oförmåga att leverera tillräcklig klimatpolitik för att klara Pariasavtalet. Men den nuvarande regeringens politik saknar motstycke”.

Svenska kyrkan
”I en hållbar värld värnas alla människors lika värde, ekosystemen skyddas och ekonomin respekterar planetens gränser. Som kristna kallar vi det för att ta ansvar för skapelsen”, låter det på Svenska kyrkans hemsida. Kyrkan ska arbeta för att bygga ett gott samhälle, värna alla människors lika värde och handla med omtanke om skapelsen. Tyvärr verkar en del av skapelsen inte lika viktig att värna – den svenska skogen. Trots kyrkans värdegrund agerar de som vilket skogsbolag som helst. Svenska kyrkan är Sveriges femte största skogsägare. Istället för att kalhugga skogar och utrota biologisk mångfald skulle Svenska kyrkan kunna använda sina stora möjligheter att gå före i en omställning till naturnära hyggesfritt brukande. Det om något hade varit att värna om skapelsen”.

Preem
”Preem är fossilbolaget som profilerat sig som en ledande producent av förnybara bränslen. I verkligheten fortsätter Preem att producera precis lika mycket fossila bränslen som tidigare, samtidigt som de parallellmarknadsför sig som en ledande “grön” energiproducent. Det kan se bra ut på pappret men sanningen är att biobränslen ger lika stora koldioxidutsläpp som fossila bränslen när de förbränns i fordon. Med sin gröna marknadsföring har Preem fått människor att tro att Sverige har ett hållbart bränslealternativ. I själva verket blir Preem med den pågående raffinaderiutbyggnaden Sveriges näst största utsläppare av koldioxid efter SSAB. När bränslena som Preem producerar väl används i fordon ger de varje år utsläpp som är större än Sveriges övriga totala utsläpp. Det är varken hållbart eller att göra “resan bättre för alla tappra kämpar”, som de uttrycker sig i reklam”.

Källa: Jordens vänner.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.