Nyheter

Unik klimaträttegång i USA startar i juni

Aktivister från Fridays for Future går med i Earth Day-demonstartion och marscherar till Vita huset, 22 april 2023, Washington.

Mellan den 12 och 23 juni i år kommer ett unikt rättsfall att tas upp i den amerikanska delstaten Montana – och i bräschen för det juridiska målet, som går under namnet ”Held v. State of Montana”, står delstatens unga.

KLIMATPOLITIK/USA | Fallets målsäganden är mellan fyra och 20 år och incitamenten för målet är inte att utkräva något skadestånd – utan det handlar snarare om att få till stånd ett konstitutionellt erkännande att unga vuxna i USA tvingas se sina rättigheter kränkta av en bristande klimatpolitik som bidrar till att försämra levnadsmöjligheterna på kort och lång sikt, rapporterar bland annat NBC Bay Area.

Det uppmärksammade klimatmålet i Montana kan redan under kalenderåret 2023 få en rad uppföljare – unga i många andra amerikanska delstater överväger i skrivande stund att ställa sina delstater inför rätta mot bakgrund av bristande klimatpolitiska åtaganden.

Annorstädes har liknande försök emellertid slagits ner, däribland i Virginia som i september förra året bedömde att en eventuell fällande dom mot delstaten skulle kunna äventyra förmågan att förse medborgare med samhällsbärande infrastruktur, som bland annat bensin och energi till bostadsuppvärmning, rapporterar bland annat nyhetsbyrån Reuters.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.