Nyheter

Ökat tempo för mer förnybart i EU

Solen går ner bakom ett vindkraftverk utanför Lund i slutet på augusti 2022 efter en dag med högsommartemperaturer.

Snabbare tillstånd i utvalda områden ska hjälpa EU-länderna att öka andelen förnybar energi.
Målsättningen till 2030 höjs rejält efter 14 timmars nattmangling i Bryssel. Kärnkraftsproducerad vätgas finns med på ett hörn – men i princip bara för Sverige.

KLIMAT | Förhandlarna från EU:s medlemsländer, EU-kommissionen och EU-parlamentet satt samlade från tidig onsdagskväll till ottan på torsdagsmorgonen. Strax efter klockan 7 kom till sist besked från det svenska ordförandeskapet i ministerrådet om att allt var klart.

”Vit rök i Bryssel. Överenskommelse om direktivet om förnybar energi. Rådet (medlemsländerna) stödde till stor del våra ambitiösa mål. Så kan energiomställningen lyckas”, skrev i sin tur EU-parlamentets tyske chefsförhandlare Markus Pieper på Twitter.

Huvudresultatet är att EU-länderna nu ska höja målsättningen till att minst 42,5 procent av energin år 2030 ska hämtas från förnybara källor – en ökning från 32 procent som tidigare var målet.

Snabbare tillstånd

Det ska bland annat göras genom att peka ut särskilda geografiska områden – med stor potential för förnybart, men låga miljörisker – där det maximalt får ta nationella myndigheter 18 månader att ta beslut om nya vindkraftverk och liknande installationer. I andra områden får man max 27 månader på sig att ta beslut.

Ett annat viktigt mål gäller för transportsektorn där förnybara bränslen år 2030 antingen ska bidra till en utsläppsminskning med 14,5 procent eller utgöra 29 procent av energin i sektorn. De siffrorna väntas sedan spela in i beräkningen av den svenska reduktionsplikten.

Även kärnkraften har varit en del i förhandlingarna. En rad länder har med Frankrike i spetsen tryckt på för att vätgas som produceras av kärnkraft ska kunna räknas som förnybar.

Bara för Sverige?

Resultatet blev en öppning för att räkna in förnybara bränslen med ”icke-biologiskt ursprung” men bara till en viss del och endast under vissa villkor.

– Det här var ett absolut villkor för att Frankrike skulle stödja den slutliga överenskommelsen, säger franske EU-parlamentsledamoten Pascal Canfin enligt nyhetsbyrån AFP.

I princip är ändå i nuläget bara Sverige som kommit så pass långt när det gäller förnybar energi att man räkna in den ”röda” kärnkraftsproducerade vätgasen.

– Tröskeln är så hög att bara ett land, Sverige, kan komma över den för tillfället. Den här framstöten från kärnkraftsländerna misslyckades inte, men den begränsades rejält, säger Markus Pieper på en presskonferens.

"Billigare och renare"

Uppgörelsen om förnybarhetsdirektivet, förkortat RED på engelska (Renewable Energy Directive), innebär att ännu en tung del av EU:s stora klimatpaket, Fit for 55, nu är i hamn.

Det är en fjäder i hatten för både det svenska ordförandeskapet och för EU-kommissionen.

”Förnybar energi kommer att ge kraft till Europas framtid och bidra till vår energisjälvständighet. Mer förnybart innebär billigare och renare energikällor för våra medborgare och företag”, skriver kommissionens klimatansvarige viceordförande Frans Timmermans i ett pressmeddelande.

Svenska EU-parlamentsledamoten Emma Wiesner (C) gläds samtidigt över konsekvenserna för bioenergin.

”Restprodukter från skogen kan fortsätta nyttjas för värme. Det innebär att ungefär 20 procent av den svenska fjärrvärmen, inklusive invånarna i Stockholm som värms av sådan värme, kan andas ut. Morgonens besked är en stor lättnad. Det var otroligt viktigt att det svenska ordförandeskapet levererade”, hälsar Wiesner via sms.

Fakta: EU:s förnybarhetsdirektiv

EU-kommissionen lade i juni 2021 fram sitt stora Fit for 55-paket, för att garantera en utsläppsminskning till 2030 med minst 55 procent jämfört med nivåerna år 1990.

Ett av förslagen var en revidering av förnybarhetsdirektivet, RED, där kommissionen vill höja målet för förnybart från 32 procent till 40 procent.
Den siffran har efter förhandlingar pressats upp till minst 42,5 procent, men med sikte på att nå ända upp till 45.

Den preliminära uppgörelse som nåddes på torsdagen måste nu bekräftas av både EU:s medlemsländer i ministerrådet och av hela EU-parlamentet.
I normala fall är det ofta en formalitet. Nyligen har dock Tysklands plötsliga motstånd mot en liknande uppgörelse kring stopp för nya bensin- och dieselbilar visat att ingenting är helt klart innan det har beslutats formellt.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.