Debatt

Ovärdigt misstänkliggöra arbete för mänskliga rättigheter och fred

PGS: ”Vi i Palestinagrupperna vägrar tvingas in i en svartvit polarisering för att vi står upp för det som borde vara självklart: att mänskliga rättigheter ska gälla alla.

En fasansfull humanitär katastrof utspelas just nu inför världens ögon. Krigsförbrytelser begås och en instängd civilbefolkning är utan vatten, mat, medicin, förnödenheter och skydd. Palestinagrupperna förfäras över den polariserande retorik som regeringspartierna använder i en tid när en absolut prioritet måste vara att verka för fred.

Riksdagen höll den 27 oktober särskild debatt om situationen i Israel och Palestina. Liberalernas Joar Forssell ägnade talartid åt att rikta anklagelser mot Palestinagrupperna (PGS). Han hävdade att vi misslyckats med att ta avstånd från Hamas terror och uppmanade även miljöpartiet att ta avstånd från Palestinagrupperna. 

Att Liberalernas utrikespolitiska talesperson använder riksdagen som arena för att sprida osanningar om en enskild organisation som arbetar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter är inte bara oansvarigt, det är ovärdigt den katastrofala situation som nu råder i Gaza och när familjer i Israel sörjer sina döda eller oroas över kidnappade anhöriga.

Utgångspunkten för Palestinagruppernas verksamhet är mänskliga rättigheter, internationell rätt och FN:s resolutioner som berör Palestina och Israels ockupation. Vi är och har alltid varit konsekventa när det gäller att våld riktat mot civila är oacceptabelt. Några aktuella exempel:

Inget rättfärdigar attacker mot civila, oavsett vem som begår dem och oavsett om det sker med direkt våld eller genom långvarigt, strukturellt förtryck. Internationell rätt ger en ockuperad befolkning rätt till motstånd, även militärt. Denna rätt till motstånd inbegriper inte våld mot civila. Att väpnade grupper medvetet angriper civila utgör krigsbrott och ska aldrig rättfärdigas.
 Palestinagrupperna, 9 oktober 2023

Att medvetet rikta in sig på civila, utföra oproportionerliga och urskillningslösa attacker som dödar och skadar civila, är krigsförbrytelser. Den israeliska ockupationsmakten såväl som palestinska väpnade grupper måste följa internationell rätt.
 Palestinagrupperna, 16 oktober 2023

De fruktansvärda dåd som Hamas utförde mot civila israeler den 7 oktober ska fördömas och utredas.
 Palestinagrupperna, 23 oktober 2023

Palestinagrupperna förfäras över den polariserande retorik som regeringspartierna använder i en tid när en absolut prioritet måste vara att verka för fred. Det finns inget försvar för Israels urskillningslösa bombattacker mot bostäder, skolor, sjukhus och hela den civila infrastrukturen, som dödar tusentals och fördriver hundratusentals människor. Detta är krigsförbrytelser, som fördöms av FN-organ och människorättsorganisationer. Det pågår en humanitär katastrof. Det finns fortfarande liv att rädda. 

Vi i Palestinagrupperna vägrar tvingas in i en svartvit polarisering för att vi står upp för det som borde vara självklart: att mänskliga rättigheter ska gälla alla. Vi påminner om att det är regeringens – däribland Liberalernas – skyldighet att driva fram en omedelbar vapenvila, skydd för alla civila och införsel av humanitär hjälp till Gaza. Därefter måste det internationella samfundet ta kraftfulla steg mot en rättvis, hållbar fred i enlighet med internationell rätt.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.