Nyheter

Väderhändelser tvingade bort 43 miljoner barn

Unicef hävdar i en ny rapport att 43 miljoner barn tvingades bli internflyktingar tillfälligt eller permanent i sina egna länder på grund av översvämningar och stormar under åren 2016 till 2021.

Översvämningar och oväder som tyfoner och orkaner tvingar miljoner barn på flykt inom sina egna hemländer. Från 2016 och fem år framåt var det ett öde som över 43 miljoner barn drabbades av, enligt en ny rapport från FN:s barnfond Unicef.

MIGRATION | Det är första gången som Unicef, i samarbete med två utomstående organisationer, gör ett försök att skilja ut barn från det totala antalet internflyktingar som måste flytta på sig på grund av olika former av väderfenomen.

Barn kan bli extra sårbara i lägen där de måste ge sig av med eller utan familjen. De kan gå miste om skolgång, riskera hälsa och undernäring, att komma bort och/eller utnyttjas.

Unicef hävdar inte att det är klimatförändringar som ligger bakom men anser sig kunna göra bedömningen att antalet människor som måste bryta upp kan öka på grund av att extremväder väntas bli vanligare.

Enligt rapporten var det 134 miljoner fall, av dem 43 miljoner barn, av internflykt från 2016 till 2021 som berodde på väderhändelser och 95 procent av dem tvingades fram av översvämningar och oväder. De resterande fem procenten hade sin grund i torka och stora bränder.

De tio mest utsatta länderna, sett till internflyktingar på grund av översvämningar, var Bangladesh, Kina, Etiopien, Indien, Indonesien, Nigeria, Filippinerna, Somalia, Sydsydan och Sudan.

De tio mest ovädersdrabbade – av fenomen som tyfoner, orkaner – var Bangladesh, Kina, Kuba, Honduras, Indien, Madagaskar, Mozambique, Filippinerna, USA och Vietnam

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.