Nyheter

Otillräckligt EU-förslag om markdirektiv

Bonde i Jacobsdorf, Tyskland, måndagen den 12 juni 2023.

EU:s första markdirektiv får skarp kritik för att inte inkludera några juridiskt bindande mål

KLIMAT | EU-kommissionen föreslog i onsdags vad som skulle vara EU:s första markdirektiv för skydd av jord och mark som syftar till att undanröja en del av skadorna som orsakats av intensivt jordbruk och mildra den globala uppvärmningen, rapporterar Reuters.

EU:s markdirektiv kommer att kräva att medlemsländerna övervakar jorderosion, minskar användningen av gödningsmedel samt städar upp förorenade områden, med målet att uppnå friska jordar till 2050, i linje med EU:s ambition om nollföroreningar.

EU:s miljökommissionär, Virginijus Sinkevičius, sa att den nya lagen kommer att ”höja Europas motståndskraft och säkerställa en livskraftig framtid”.

Men förslaget får skarp kritik för att inte inkludera några juridiskt bindande mål, och en besvikelse över bristen på ambition:

– Markens ekosystem är en av våra viktigaste livlinor inför kriser med klimat, biologisk mångfald och föroreningar. Tyvärr lever förslaget inte upp till förväntningarna genom att inte inkludera juridiskt bindande mål eller kräva obligatoriska planer och genom att inte tillräckligt erkänna markens biologiska mångfalds funktionella roll”, säger Caroline Heinzel, policyansvarig för markanvändning på European Environmental Bureau.

– Fokus har bytts till att helt enkelt observera markens hälsa snarare än att säkerställa dess förbättring, säger Heinzel.

Markanvändning är den näst största källan till utsläpp av växthusgaser, efter fossila bränslen, och en viktig orsak till förlusten av biologisk mångfald, med en överanvändning av gödningsmedel och försämring av torvmarker.

Forskning som släpptes tidigare i veckan visar på att blygsamma förbättringar av jordbruksjordar runt om i världen kan lagra tillräckligt med kol för att hålla världen inom 1,5 graders temperaturhöjning, vilket är det globala klimatavtalets mål.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.