Essä

Hur Andrew Tate utnyttjade Rumäniens misogyna kultur

Poliser eskorterar Andrew Tate (i mitten) och hans bror Tristan Tate till en domstol i Bukarest i förra veckan.

Patriarkala värderingar och svaga lagar gör Rumänien till den ideala platsen för Andrew Tates brottsliga verksamhet enligt lokala rumänska feminister. Kvinnorättsförsvarare i landet är försiktigt optimistiska att Tates offer kommer att få rättvisa på grund av den stora internationella profilen på utredningen. Men de är mindre hoppfulla att detta kommer att förändra status quo vad gäller jämställdheten i landet.

Den kontroversielle sociala medier-influencern och självutnämnda kvinnohataren Andrew Tate som i nuläget sitter gripen i Rumänien redovisade fem skäl till varför han flyttade till landet i östra Europa 2017 i en film som nu har raderats från hans Youtubekanal. Viktigast av dessa var: bristen på stöd för #metoo-rörelsen som han menar har tvingat män som honom själv att tygla sin sexuella aktivitet i rädsla för att kvinnor kanske kommer att anklaga dem för våldtäkt.

Medan det östeuropeiska landet länge blundade inför den systematiska exploateringen av kvinnor och ofta har misslyckats med att väcka åtal för genusbaserade våldsbrott verkar åklagare den här gången fast beslutna att sätta en gräns med Andrew Tate 36 år, och hans bror Tristan Tate 34 år.

De greps i december 2022 och de båda hålls för närvarande i förvar Rumäniens huvudstad Bukarest misstänkta för människosmuggling och våldtäkt (inga åtal har ännu väckts). Ett överklagande mot att de hålls i förvar avslogs i början av februari. Båda männen har nekat till brott.

Försiktig optimism

Kvinnorättsförsvarare har berättat att de är försiktigt optimistiska om att Tates sex offer (som har identifierats av Rumäniens polis mot organiserad brottslighet DIICOT) kommer att få rättvisa på grund av den stora internationella profilen på utredningen. Men de hyser inget större hopp om att fallet kommer att förändra en toxisk status quo i ett land där våldtäkt och sexuella övergrepp ofta ignoreras.

”[Tatefallet] bekräftar vad vi som jobbar inom det här fältet har vetat länge, att staten är inkapabel att bygga ett reellt och institutionellt ramverk när det gäller våld mot kvinnor”, säger Ionela Băluță, professor i genusvetenskap med inriktning på offentlig politik för jämställdhet, vid Bukarests universitet.

Även om Rumänien har tagit rättsliga steg för att bekämpa genusbaserat våld, bland annat genom att ratificera Istanbulkonventionen 2016, brister landets rättsväsende när det gäller att samla in data och rapportera brott. enligt Europarådets expertgrupp Grevio som övervakar implementeringen av konventionen.

”Tonvis med röda flaggor”

Rumäniens lagstiftande system må vara anpassat till EU:s värderingar men aktivister säger att implementeringen inte sker i praktiken. Mestadels är det aktivister som måste kämpa för framsteg utan större hjälp från politiker. Många rumänska politiker ger uttryck för konservativa värderingar och vidmakthåller istället det genusbaserade våldet.

Marius Budăi, minister för arbete och social trygghet och medlem av socialdemokraterna, the National Socialist Party, anklagas till exempel nu för att ha trakasserat fler kvinnor inklusive en annan parlamentariker som han berusad ringde klockan två på natten. När partiledaren Marcel Ciolacu fick frågan om han såg något fel i ministerns sena nattliga samtal till sin kollega svarade han: ”Vad är problemet? Jag förstår det inte.”

Băluță, professorn i genusvetenskap, svarar på frågan om Tatefallet borde vara ett varningstecken för rumäner vad gäller genusbaserat våld: ”Vi har haft så många uppvaknanden som vi har ignorerat. Det har funnits tonvis med röda flaggor.”

Många våldtäktsfall läggs ner

Rumänien kom på tredje sista plats bland EU:s stater vad gäller jämställdhet enligt European Institute for Gender Equalitys jämställdhetsindex för 2022 (bara Grekland och Ungern hade lägre resultat). Det hade också det näst högst antalet tonårsgraviditeter i EU 2021 (efter Bulgarien).

Unicef pekar på bristen av ett nationellt program för sexualkunskap som det huvudsakliga skälet till detta, men aktivister lägger också skuld på rättssystemets tolerans av våldtäkter. Tre fjärdedelar av de våldtäktsfall som har betecknats som ”lösta” av myndigheterna 2022 var bara nedlagda ärenden, enligt data som har publicerats av den rumänska feministiska gruppen Filia Centre. Landet har ingen nedre gräns för sexuellt samtycke.

Rumänien fortsätter också att vara ett av de främsta ursprungsländerna vad gäller offer för människosmuggling, enligt en rapport från Europarådet 2021, medan en rapport från USA:s regering från 2022 beskriver att den rumänska staten saknar en minimistandard för eliminering av människosmuggling.

Brister i hantering av människohandel

För Irina Sorescu, ordförande för den rumänska ickestatliga organisationen Partnerskap för lika möjligheter mellan kvinnor och män, har systemet som ska motverka sexhandel flera brister. Problemen börjar med hur människohandelsfall hanteras, hur det fortsätter med rättegångar, straff och frigivning – och människohandlare kan i slutändan återgå till sin kriminella verksamhet.

”Jag tror att Tate valde att leva här för det här är ett land som tolererar det han planerade att göra”, säger Sorescu. ”Vi vet att den vanligaste metoden som används är en ”lover boy”, som Andrew Tate använde framgångsrikt.”

”Lover boy”-metoden riktar in sig på unga och ekonomiskt sårbara kvinnor, som manipuleras och tvingas in i sexhandeln av en partner som de är romantiskt involverade med. Rumänska myndigheter refererade till just den metoden när de beskrev anklagelserna mot Tate.

Patriarkala värderingar och Tates inflytande

Andrew Tate, en brittisk-amerikansk medborgare och tidigare kickboxningsmästare, blev populär genom sina Tiktok-filmer där han framhåller idéer om toxisk maskulinitet, misogyni och våld mot kvinnor. Han stod inför flera anklagelser om sexuella övergrepp i Storbritannien innan han flyttade till Rumänien men åklagare väckte aldrig åtal emot honom. Tate har nekat till att ha brutit mot lagen. ”Jag är ingen j**la våldtäktsman”, har han sagt. ”Men jag gillar idén om att kunna göra vad jag vill.”

Innan han greps i december postade Tate flera filmer som hyllade rumänska patriarkala värderingar. I en av filmerna sade Tate att han aldrig såg fulla tjejer i Rumänien. Han beskrev en interaktion som ska ha ägt rum med en taxichaufför där han frågar varför unga kvinnor går ute sent på kvällen. ”De är rumänska flickor” sade föraren till honom, ”en rumän skulle inte skada en rumänsk flicka”. Tate drar slutsatsen: ”Detta har helt försvunnit från väst” och lägger till: ”Rumänien har inget ekonomiskt välstånd, men de har moral”.

Detta är dock inte rumänska kvinnors erfarenhet. ”Hans tal är som en förvrängd spegel”, säger Sorescu från organisationen Partnerskap för lika möjligheter mellan kvinnor och män. ”Han för en manipulativ diskurs med delar som delvis är sanna och som upprätthålls av människor som håller med honom.”

Sexuella trakasserier på gatan vanliga

2017 genomfördes den första utredningen i Rumänien om gatutrakasserier – den kom fram till att 95 procent av kvinnorna upplever det. Genusvåldsbarometern från 2022, som ställs samman av Filia Centre med stöd av den tyska ambassaden i Bukarest, visade att Rumänien fortfarande domineras av traditionella stereotyper.

Av 1 363 respondenter sade 86 procent av männen och 76 procent av kvinnorna att kvinnor måste skyddas av män, och tanken på att mannen är hushållets ledare fick stöd av mer än hälften av respondenterna.

”Våld mot kvinnor är direkt kopplat till genusvärderingar och representationer”, säger professorn Băluță som samordnade forskningen. Hon betonar att Rumänien inte bara har en kultur som karaktäriseras av traditionella och patriarkala värderingar utan att sexism är integrerat både i hur privata och offentliga institutioner och politiska partier fungerar och är organiserade.

Saknas sexualkunskap i skolan

Det finns inga nationella program för att förhindra genusbaserat våld i skolan, men ibland bjuder lärare in aktivister för att tala till eleverna om trakasserier och jämställdhet. I höstas bjöd en lärare som var oroad för utvecklingen av den antifeministiska diskursen på sociala medier in Băluță för att tala med hennes klass. Hon diskuterade då Tate med tonåringarna, både flickor och pojkar, där de senare beundrade hans kändisskap.

”Tate säger till dem ’gör vad du vill’, ’du är den bästa’, ’kvinnor bör ligga vid dina fötter’, säger Băluță.
”För män är det uppenbart ett bekvämt narrativ när något säger till dig att du som man är den bästa i universum, till skillnad från en annan diskurs som säger till dem att ’var uppmärksamma, tala inte på det här sättet för det är mobbing, det är trakasserier.’”

Băluță tror att det är lättare för Tate att hitta fans och beundrare i Rumänien än i andra länder eftersom varken media eller utbildningssystemet ger information om jämställdhet eller genusbaserat våld. Hon menar att man kan komma så långt som till universitetet innan man stöter på information om genus och tolerans.

Feministisk påverkan i parlamentet

I slutet av 2022 startade Filia Centre en feministisk påverkansgrupp i parlamentet som består av 29 ledamöter från olika politiska partier i ett försök att minska det genusbaserade våldet och för att underlätta kvinnors tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård i landet.

En annan grupp feministiska ickestatliga organisationer, Nätverket för förhindrandet och bekämpandet av våld mot kvinnor, har lanserat ett lagförslag för att göra 16 år till minimiåldern för sexuellt samtycke. Det debatteras för närvarande i deputeradekammaren, underhuset i parlamentet.

”Jag skulle vilja se att det här fallet [Tate-bröderna] blir ett medel för påtryckning på Rumänien”, säger Cristina Praz, jämställdhetsexpert på Filia Centre. Praz hoppas att internationell påverkan ska få Rumäniens ledare att ”göra sitt jobb” och förbättra läget för kvinnor i landet.

Även om Tate-bröderna ställs inför rätta kommer deras arv att finnas kvar. Deras supporterbas i Rumänien (och på andra ställen) fortsätter att dela deras filmer och hålla fram Andrew Tate som en förebild för maskulinitet.
”Informationen och influensen de lämnar efter sig kommer att kräva stor ansträngning och tid [att hantera]. Sådant jobb görs av feministiska organisationer som ofta är överansträngda”, säger Praz.

* * *
Översättning: Bella Frank
Artikeln har tidigare publicerats på sajten Open Democracy

* * *
LÄS MER
För sexisterna i världen står tiden still
Unga män känner sig mest hotade av jämställdhet
Sexuella övergrepp som utpressningsmetod

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.