Nyheter

Samordning krävs för att få bukt med polio

Ett barn får poliovaccin i Malawi i mars 2022.

Botswana, Malawi, Moçambique, Tanzania, Zambia och Zimbabwe uppmanas av Världshälsoorganisationen (WHO) att snarast hantera brister i immuniteten vad gäller polio. Detta för att förhindra nya utbrott av sjukdomen.

MOÇAMBIQUE | Det är efter ett möte med Kommissionen för utrotningen av polio (ARCC) som man rekommenderar länderna att skyndsamt hantera brister i vaccinationstäckningen av polio. Detta krävs för att förhindra nya utbrott av sjukdomen. För att åstadkomma högre täckning uppmanas länderna att öka antalet vaccinationskampanjer under 2024, skriver WHO på sin hemsida.

Hittills i år har 300 fall bekräftats i Afrika, och dessutom har man i avloppsvatten vid 250 tillfällen hittat polioviruset. ARCC påtalade att värdlandet Moçambique och grannländerna Zimbabwe, Malawi, Tanzania och Zambia på ett framgångsrikt sätt har hanterat så kallat vilt poliovirus 1. Inga nya sådana fall har upptäckts sedan i augusti 2022.

Men ARCC har pekat på att det finns risk att det poliovirus 1 kommer att spridas i sydöstra delen av Demokratiska republiken Kongo, liksom på Madagaskar. Dessutom finns svårigheter att hantera poliovirus typ 2 i Nigeria. Detta då det har skett förseningar av påfyllnadsdoser av vaccin och bristande vaccinationstäckning bland marginaliserade grupper.

Uppmanas samarbeta

Jamal Ahmed, samordnare för WHO:s program för utrotning av polio i Afrika uppmanar länderna att samarbeta i sitt arbete mot viruset samt att stärka vaccinationsgraden i högriskområden:

– Bara genom sådan handling kan vi uppfylla löftet om ett poliofritt Afrika, säger han.

Antalet barn som drabbas av polio har minskats med 99 procent sedan 1988, rapporterar organisationen Polio Eradication. Men arbetet med att utrota sjukdomen hindras bland annat av desinformationskampanjer. I Pakistan där sjukdomen förekommer blev falska filmer som sägs visa hur barn blir sjuka efter att de har vaccinerats mot polio virala på sociala medier för några år sedan. Detta orsakade oro och innebar ett stort bakslag i vaccineringsarbetet i landet.

Digitalt team mot desinformation

För att motverka desinformationskampanjer har ett arbete inletts för hålla koll på om sådan felaktig information sprids, och också adressera den när den uppstår. The Digital Community Engagement (DCE) lanserades 2021 av Unicef tillsammans med the Public Good Projects.

– I många länder arbetar Unicef och deras partner redan för att motverka desinformation på nätet på olika sätt. DCE:s mål är inte att ersätta dessa system utan att stärka det arbete som redan finns, säger Adnan Shahzad från Unicefs team för att utrota polio.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.