Nyheter

De unga kan fälla Erdogan: ”Han måste bort”

Valaffisher i Ankara med oppositionspartiet CHP:s presidentkandidat Kemal Kilicdaroglu och regeringspartiets AKP:s presidentkandidat Recep Tayyip Erdogan.

De har levt hela sina liv med Recep Tayyip Erdogan som landets ledare. Nu vill de ha bort honom.
De unga väljarna kan avgöra utgången när Turkiet går till val.
– Turkiet är ett stolt land, men vi går under med Erdogan. Vi kommer att rösta fram oppositionen, säger studenten Elina.

TURKIET | Skräcken visar sig när frågan om ett foto kommer upp. Under samtalet om livet i Turkiet har rädslan legat under ytan och bara kommit fram i nervöst trummande med fingrarna, men bubblar nu upp.

– De kan förstöra mitt liv, sätta hinder för min karriär. Kanske sätter de mig i fängelse, säger Zehra, påtagligt skärrad.

Det brott hon har begått är att ha pratat lite för fritt om president Recep Tayyip Erdogan och dagens Turkiet under hans styre, som inleddes innan hon föddes.

– Men Erdogan har all makt och vem vet vad som kommer att hända i valet, säger hon.

Ber om anonymitet

19-åringen sitter på ett kafé neråt gatan från sitt universitet i huvudstaden Ankara. Hon har druckit te med sina vänner Eses och Elina, studiekamrater som har kommit varandra nära.

Det politiska samtalet har blivit vardag i studentlivet. Kurslitteraturen ligger där på bordet, men som så ofta förblir den orörd medan vännerna diskuterar politik. När de inser att orden de sagt just i dag kan nå fel öron ber de om att få bli anonyma. Inga efternamn eller hemorter, inga bilder.

Elina, Eses och Zehra har många vänner med liknande erfarenheter.

– Vi röstar inte på samma parti, det är några som är lite mer vänster än andra. Men vi kommer alla att rösta på Kemal Kilicdaroglu, säger Elina.

Kilicdaroglu är oppositionens presidentkandidat, en ärrad politiker som trots sina 74 år och decennier som känd folkvald är hoppet för den unga generationen.

Unga avgör

Söndagen den 14 maj får fem miljoner unga turkar för första gången säga sitt i ett presidentval. Hela 13 miljoner väljare är under 25 år – de utgör en femtedel av väljarkåren och de har aldrig upplevt någon annan ledare än Erdogan.

Det är dessa unga som kommer att bli avgörande, säger Seren Selvin Korkmaz som är statsvetare vid den Istanbulbaserade tankesmedjan Istanpol och knuten till Stockholms universitet.

– Det är enkelt att säga att de unga avgör, det har sagts förr och alla röster är lika viktiga. Men 51 procent av alla röstberättigade är under 40 år. Och den gruppen röstar mot Erdogan, säger hon.

– De litar inte på politiker. Bristen på yttrandefrihet drabbar dem hårt.

Inte tänka annorlunda

På kaféet i Ankara hörs liknande tongångar.

– Om Kilicdaroglu vinner kan vi gå vidare och framåt. Vi kan få lägre inflation och kanske bättre ekonomi. Om Erdogan vinner . . . då kan det bli som i Iran här. Han måste bort, säger Elina.

TT: Vågar ni vara öppna på sociala medier?

– Nej, inte alls! De ser allt, de hör allt, de kommer ihåg. Det finns ingen yttrandefrihet, man får inte tänka annorlunda, och ingen religionsfrihet, säger Zehra.

– Regimen vill ta bort lagar som skyddar mänskliga rättigheter. Det sker så många våldtäkter och så mycket våld mot kvinnor som bara sopas undan.

Här finns ett samband med den ekonomiska krisen, säger Seren Selvin Korkmaz. Den yngre generationen har drabbats hårt, de har inte råd att hyra egna bostäder och på arbetsmarknaden är det inte betygen som ger jobb.

– Man måste ofta gå via en mellanhand för att få en anställning och denne är någon som stöder regeringen och har kontakter. Då måste man lägga band på hur man uttrycker sig, säger Seren Selvin Korkmaz.

Min framtid

Politiken har varit närvarande i deras liv i många år, säger Elina, Eses och Zehra samstämt. Den har sakta sipprat in, inte bara kommit inför valet den 14 maj. Politik är viktigt, betonar Elina.

Viktigt, men inte allt. På kafébordet har tarot-kort lagts ut. För att sia om valet?

– Nej, Zehra vill ha hjälp med kärleken, säger Eses.

Alla tre skrattar, för första gången under samtalet.

Sedan kommer frågan om de kan tänka sig att ställa upp på ett foto.

Fakta: Valet i Turkiet

Nästa söndag, den 14 maj, håller Turkiet president- och parlamentsval. 64 miljoner är röstberättigade, varav 61 miljoner bor i i landet.

Drygt fem miljoner är förstagångsväljare. En femtedel av alla väljare är under 25 år, och 51 procent är under 40.

Om ingen presidentkandidat säkrar mer än 50 procent av rösterna kommer en andra valrunda att hållas den 28 maj.

Landets största parti, AKP, grundat av Recep Tayyip Erdogan, har regerat i Turkiet sedan 2002. Men efter en tid av ekonomisk instabilitet och anklagelser om ett alltmer auktoritärt styre har stödet minskat.

I parlamentsvalet ska väljare från 87 valdistrikt välja 600 ledamöter till en femårig mandatperiod i det turkiska parlamentet.

I parlamentet har AKP ingen egen majoritet, men styr med hjälp av det starkt nationalistiska MHP.

Inför valet har större delen av oppositionen samlat sig i en bred koalition, med partier från vitt skilda bakgrunder.

Det största partiet i oppositionen, CHP grundat av landsfadern Mustafa Kemal Atatürk, betecknar sig traditionellt som sekulärt och socialdemokratiskt. CHP leds av oppositionens presidentkandidat Kemal Kilicdaroglu.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.