Nyheter

Rekordvarmt hav förbryllar: ”Egendomlig kurva”

Årliga variationer för världshavens genomsnittstemperatur.

Världshaven har varit varmare än vanligt den senaste tiden.
Väderfenomenet El Niño pekas ut som en möjlig bov men toppnoteringen är också del av ett större problem som väntas ge många nya värmerekord.

KLIMAT | Världens hav har en viktig roll att spela i kampen mot klimatförändringarna. Men de senaste månaderna har något märkligt skett under ytan.

I början av mars blev det plötsligt varmare.

Ovanligt varmt.

I april uppmättes genomsnittstemperaturen 21,1 grader i världshavens ytvatten. Så hög har temperaturen inte varit sedan den amerikanska vädermyndigheten NOAA började med sina mätningar för 40 år sedan.

Normalt sett brukar den globala medeltemperaturen i haven nå sin topp i mars för att sjunka igen i början april. Men den här gången låg ytvattentemperaturen kvar ovanligt högt ovanligt länge och sjönk först nyligen under 21 grader – men är fortfarande högre än vad som någonsin har uppmätts den här tiden på året.

– Kurvan ser lite egendomlig ut, jämfört med hur den brukar se ut. Det brukar peaka och sedan falla av lite mer. Men vad det beror på är för tidigt att spekulera i, säger Magnus Hieronymus, forskningsledare för havsklimat på SMHI, till TT.

Letar förklaringar

Forskare runt om i världen grubblar fortfarande över exakt vad som ligger bakom det nya värmerekordet.

Vissa tror att en möjlig förklaring är att en varmare fas orsakad av El Niño står för dörren i tropiska Stilla havet, flera prognoser pekar mot att det mäktiga väderfenomenet kan göra entré om några månader. Dessutom har motsatsfenomenet La Niña, som de senaste åren har haft en kylande effekt på såväl havet som klimatet, dragit sig tillbaka.

– Jag blir mer och mer övertygad om att vi är på väg in i en El Niño. Det vet vi ju inte riktigt än, men det kommer vi antagligen att få reda på under året, säger Hieronymus.

Andra forskare pekar på att det finns flera varma områden som inte passar ett El Niño-mönster, exempelvis i norra Stilla havet nära Alaska och utanför Spaniens kust.

– Det här är ett ovanligt mönster, säger Gabe Vecchi, klimatforskare vid Princeton University, till nyhetsbyrån AP.

– Det är en extrem händelse i global skala och en kraftfull signal. Jag tror att det kommer att krävas en viss ansträngning för att förstå vad det handlar om.

Nya rekord

En sak är desto säkrare. Så länge människans utsläpp av växthusgaser driver de globala temperaturerna uppåt är nya toppnoteringar att vänta, både i haven och i atmosfären.

– Det blir ju hela tiden varmare och varmare på grund av mänsklig påverkan och då blir det lättare att slå rekord i värme och svårare att slå rekord i kyla. Jag tror att vi kommer att slå väldigt många värmerekord under det här seklet, säger Hieronymus.

Haven tar upp mer än 90 procent av den extra värme som klimatförändringarna för med sig och medeltemperaturen har därmed stigit märkbart de senaste årtiondena.

Och det får stora effekter för planeten och dess invånare.

Havet expanderar

När vattnet blir varmare ökar till exempel risken för marina värmeböljor i vissa delar av världen, något som kan leda till fiskdöd.

Dessutom tar varmare vatten mer plats vilket leder till ytterligare höjningar av havsnivån, ett orosmoln för bland annat kustnära samhällen.

När haven värms upp kan det också förvärra extrema väderfenomen som stormar, orkaner och kraftiga regnväder, som i sin tur kan leda till fler översvämningar. Ett varmare hav är också sämre på att absorbera planetvärmande växthusgaser.

– Ju mer vi värmer upp desto värre blir det, konstaterar Hieronymus.

Fakta: Påverkas av klimatförändringarna

Den globala uppvärmningen får flera allvarliga konsekvenser för havet.
Vattnet tar större plats och havsytan stiger, dessutom tillförs vatten från smältande glaciärer. Havsnivån beräknas höjas med 20–60 centimeter till år 2100, beroende på hur mycket växthusgaser som släpps ut, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

Ökningen av koldioxidhalten i luften har orsakat en pH-sänkning i havets ytskikt med 0,1 enheter.

Vissa korallrev har blekts och dött, troligtvis på grund av en höjning av havstemperaturen med två grader i slutet av 1990-talet. Denna uppvärmning berodde huvudsakligen på en ovanligt stark El Niño.

Källa: Nationalencyklopedin

Nyheter

Geert Wilders seger kan ändra hela Europa

PVV-ledaren Geert Wilders intervjuas om regeringsbildningen efter förra veckans valseger.

Att stoppa det militära stödet till Ukraina ingår i valvinnande Geert Wilders manifest i Nederländerna.
I stället vill han se den egna armén vid landets gräns för att fånga migranter.
Wilders politik kan få stora konsekvenser för EU och hela Europa.

NEDERLÄNDERNA | Storsegern i förra veckans nederländska val placerar den 60-årige ytterhögerveteranen och hans parti PVV i centrum för alla regeringsförhandlingar i Haag. För första gången sedan början av 2010 – då PVV var stödparti till en kortlivad regering – finns därmed en klar möjlighet till direkt Wilders-påverkan på politiken.

Att få igenom allt lär dock bli omöjligt i en koalition. Wilders har redan flaggat för att han exempelvis är villig att kompromissa kring partiets fientliga linje mot islam.

Men även i övrigt finns mycket som går på tvärs emot vad tidigare regeringar drivit, både i och utanför landet.

Stopp för Ukraina

Ukraina är ett exempel. Den nuvarande nederländska regeringen har tillhört Kievs starkaste vänner och har bland annat utlovat jaktplan till Ukrainas flygvapen.

Det gillas inte av PVV.

”Vi skickar inte våra pengar och försvarsutrustning som F16-plan till Ukraina utan behåller dem för våra egna väpnade styrkor”, heter det bland annat i PVV:s valmanifest, som granskats av nyhetsbyrån AFP och nyhetssajten EU Observer.

PVV är också emot att ytterligare utöka EU med Ukraina och andra nya medlemsländer.
Den egna armén vill man använda vid gränsen för att stoppa flyktingar och migranter.

Stopp för klimat

Invandringen är överlag ett huvudtema hos PVV. Man vill dra in asylskyddet för syrier eftersom man anser att delar av landet nu är tillräckligt säkert och även dra tillbaka uppehållstillstånd för alla flyktingar som besökt sina hemländer.

PVV vill även kräva arbetstillstånd för personer från andra EU-länder och minska antalet utländska studenter.

Partiet vill också ha en bindande folkomröstning om ett ”nexit” – att Nederländerna ska lämna EU – även om ett sådant utträde för tillfället har väldigt lågt stöd i opinionen.

Man vill också stoppa alla klimatåtgärder, inklusive satsningar på sol- och vindkraft, och i stället bygga kärnkraftverk och öka på utvinningen av olja och gas i Nordsjön.

På önskelistan står även slopat bistånd och stoppat statligt stöd till både kultur och public service.

Oenigt i EU

Vad som verkligen kommer att genomföras är högst osäkert. Mycket skulle kräva omfattande lagändringar både hemma och på EU-nivå.

En drastiskt mer EU-kritisk nederländsk regering skulle samtidigt göra det betydligt svårare för EU-länderna att enas om allt från Ukrainastöd till handel och klimat. Det bäddar i sin tur för att vissa länder kan välja att gå vidare på egen hand med djupare samarbeten och en uppdelning i A- och B-lag.

Nyheter

Tusentals marscherade mot våld mot kvinnor

Kvinnor med masker marscherar med plakat med namnen på kvinnor som har dödats, under den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, i Madrid, Spanien, lördagen den 25 november 2023.


Från USA till Sydamerika och Europa demonstrerade tusentals människor i lördags för att fördöma mäns våld mot kvinnor.
– Gisslet av könsbaserat våld fortsätter att tillfoga alltför många smärta och orättvisa, sade USA:s president Joe Biden i ett uttalande.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER | Tusentals människor gick ut på gatorna över hela världen i lördags för att på olika sätt uppmärksamma våld riktat mot kvinnor. I Guatemala hedrades 438 kvinnors liv med tända ljus för alla offer, medan tusentals människor i Chile skanderade krav på åtgärder från regeringen för att skydda kvinnor.

Brasilianska aktivister påminde om kvinnomorden genom att ställa ut 722 par skor längs Rio de Janeiros berömda strand Copacabana. Varje par representerade en mördad kvinna under 2022.

I Argentina kombinerades en protest mot våld mot kvinnor med ett stöd för det palestinska folket. Även kontroverser som den tillträdande president Javier Milei har yttrat vävdes in i demonstrationerna. Milei har föreslagit att avskaffa ministeriet för kvinnor, kön och mångfald – med ansvar för att förebygga könsvåld – och har tagit ställning mot abort och lika lön.

I Italien, där ett brutalt mord på en ung kvinnlig student skakat nationen, samlades 50 000 personer i Rom för att uttrycka sin avsky och kräva handling. 102 mord på kvinnor har begåtts i landet fram till november, varav majoriteten utförts av familjemedlemmar eller tidigare partner.

I Turkiet samlades omkring 500 kvinnor i Istanbul, med banderoller med texten ”Vi kommer inte att förbli tysta” och ”Kvinnor är enade och kämpar mot patriarkalt våld”.

Från Istanbul till Paris har kvinnliga aktivister och deras stödjare enats i en gemensam strävan att avskaffa det våld som kvinnor utsätts för. I Frankrike krävde tusentals människor förändring och mer resurser för att bekämpa våld mot kvinnor.

– Vi vill inte räkna de döda längre, sade Maëlle Lenoir, från den feministiska gruppen Nous tous, Alla vi, till reportrar och uppmanade regeringen att ägna mer pengar till att utrota våld mot kvinnor.

Demonstrationerna har satt ljuset på en global angelägenhet och markerar en enad front mot våld mot kvinnor, samtidigt som de påpekar att mycket arbete återstår för att skapa verklig förändring och skydda kvinnors säkerhet och välbefinnande. Krav på förändringar i rättssystemet har höjts, med röster som säger att systemet måste anpassas för att effektivt hantera sexuellt våld och förhindra att många fall läggs ned.

USA:s president Joe Biden kommenterade i ett uttalande våldet som tusentals kvinnor och flickor runt om i världen fortsätter att utsättas för som ett ”avskyvärt brott mot mänskliga rättigheter.”

– Det är en skandal att en av tre kvinnor globalt upplever fysiskt våld, våldtäkt eller förföljelse under sin livstid, sade Joe Biden.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.