Nyheter

Saudiarabien knyter forskare till sig – med stora konsekvenser

Prisceremoni för studenter från King Saud University, i Riyadh, Saudiarabien.

För enskilda forskare har det blivit lockande att liera sig med Saudiarabien mot betalning och i utbyte mot påstådda primära universitetstillhörigheter. Det har medfört konsekvenser både för Saudiarabiens globala vetenskapsranking – samt för enskilda forskare, visar den spanska konsultbyrån SIRIS Academic i en ny rapport.

SAUDIARABIEN/VETENSKAP | SIRIS Academics rapport (publicerad 4/5) blottar en vinnvinnsituation för stat och person: enskilda forskare länkas till saudiska universitet mot betalning och uppger dessa som sin primära arbetsplats, vilket renderar i erkännande för de saudiska universiteten som stiger i placeringar på olika universitetsrankingar.

– Vissa forskare har använt de saudiska pengarna att köpa ett mikroskop, andra har köpt hus längs Costa Brava, säger Yoran Beldengrün, en av rapportförfattarna vid SIRIS Academic, till El País.

Saudiarabien är ingalunda ensamma om att locka framför allt europeiska forskare med lukrativa pengasäckar för omskrivna universitetstillhörigheter – även Kina har lockat många universitetsforskare till sig, däribland från Italien, Tyskland och Frankrike, rapporterar El País.

Långsiktiga följder

Farhågorna är vad dessa ”saudisksponsrade” forskare – och de inkastade saudiska pengarna generellt – utsätter vetenskapsarenan för, både på kort och lång sikt.

Det handlar i grunden om trovärdighet och oberoende, men även om tillit, visar SIRIS Academics kartläggning i en tid då vetenskap i covid-19-pandemins spår blivit föremål för spott och spä och konspirationsteorier.

Världen över har forskningsinstitut därtill blivit måltavlor för massiva budgetnedskärningar – exempelvis i Storbritannien, Brasilien, USA och EU.

Början av en trend

Europeiska forskare, däribland i Spanien, har ertappats med att ha tagit emot saudiska donationer mot att nämna dessa som sin primära arbetsplats samband med publiceringar, något som renderat i avstängningar och till och med uppsägningar från universitetstjänster.

SIRIS Academics rapport understryker att det endast är början av en stigande trend inom forskningsvärlden som har kartlagts.

Forskare som mist anställningar vid europeiska lärosäten, och varav vissa helt och hållet knutit sig till saudiska dito, har visat att pengar förblir ett effektivt påtryckningsmedel.

”Utvecklingen kommer få stora följder i Spanien och runtom i världen och tvinga universitet att omvärdera sina anställdas rättigheter och förpliktelser”, summerar rapportförfattarna.

***
LÄS MER:

Kanada: Forskare och studenter kräver högre anslag och löner
Världens största bakterie påträffad
Power naps bra för kreativiteten

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.