Nyheter

Urfolkens markrättigheter hotade i Brasilien

Demonstrationer mot lagförslaget ägde rum i Brasilia.

I Brasilien hotas urfolkens markrättigheter av en pågående rättslig strid. Landets högsta domstol förväntas snart ta ställning i ett försök från den mäktiga markägarlobbyn som vill begränsa urfolkens anspråk på mark till områden de bebodde före 1988.

BRASILIEN | Advokater och förespråkare för urfolksrättigheter är övertygade om att domstolen kommer att ogiltigförklara en datumbegränsning, Marco Temporal, med argumentet att den strider mot landets grundlag. I den brasilianska kongressen har det drivits igenom lagförslag som hävdar att ursprungsbefolkningar endast har rätt till mark som de fysiskt ockuperade under undertecknandet av konstitutionen 1988. Underhuset godkände ett sådant lagförslag förra månaden, och dess förespråkare hoppas att senaten kommer att följa efter innan högsta domstolen fattar sitt beslut.

Bakom konflikten ligger markägarlobbyn som vill fastställa datumbegränsningen för att trygga markanspråk från bönder som har bosatt sig i områden längs Brasiliens alltmer expanderade jordbruk, rapporterar miljösajten Mongabay.

Rättsfallet vid högsta domstolen har sitt ursprung i en dispyt i delstaten Santa Catarina, där regeringen avvisade Xokleng-folkets markanspråk. Dessa urfolk hade tidigare blivit fördrivna av tobaksbönder från vad som en gång var deras förfäders land. Regeringen hävdade att de inte bodde där 1988 och därmed inte hade rätt till marken.

För urfolksgrupper som kämpar för sina markrättigheter är högsta domstolens beslut avgörande. Det påverkar omkring 300 pågående anspråk på landerkännande som skulle skydda deras samhällen från markspekulanter, illegal skogsskövling och olaglig gruvverksamhet.

Enligt den senaste folkräkningen i Brasilien räknas närmare 1,6 miljoner som urfolk. Hälften av dem lever på sina förfäders mark, framför allt i Amazonas, men också i jordbruksstater runtom i landet. Denna rättsliga strid har stor betydelse för deras rätt till sitt eget land och sin kultur.

Omröstningen kommer att återupptas den 20 september enligt domstolens beslut.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.