Krönika

En perfekt storm som tar oss mot avgrunden

Jag kommer på mig själv med att ha alltmer dystopiska tankar om framtiden för mänskligheten och planeten. Det är svårt att ha nåt annat när man överöses av artiklar som beskriver saker som att 800 miljoner fåglar försvunnit i Europa, att vi går mot 2,7 graders uppvärmning vilket betyder att miljarder människor kommer att behöva migrera eller att världens 200 ledande AI-experter går ut och varnar för att AI kan komma att utrota oss människor.

Det känns liksom som att det är en perfect storm som gör att vi allt snabbare tar oss mot avgrunden. Dessutom växer också extremism och ekonomiska klyftor. Vi behandlar inte bara jorden utan också varandra sämre. Måste vi människor vara så giriga och aggressiva?

Varför kan vi inte vara som bonobons? Människan har två närmsta levande släktingar på planeten: schimpanser och bonobo-apor. Människor och schimpanser/bonobo-apor gick skilda vägar för cirka 6-7 miljoner år sedan. Både bonobons och schimpanser  är precis lika nära släkt med oss, men ganska olika arter.  Schimpanser är aggressiva. Infanticid (barnmord) och sexuellt tvång är vanligt. Hanarna dominerar.

Bonobons, eller dvärgschimpanser som de kallas på svenska trots att de inte är mindre än schimpanser, har helt annorlunda samhällen.

Bonobo-aporna är ytterst lite aggressiva och lever i samhällen där det råder stor tolerans mellan könen och med en varierande hierarkiordning. Det är honorna som migrerar medan hanarna stannar kvar i gruppen hela sina liv. De lever bara söder om Kongofloden i Kongo-Kinshasa och är precis som schimpanser starkt hotade.

De utmärker sig också genom att vara supersexuella. De har oerhört mycket sex hela tiden av en mängd olika skäl, inte bara reproduktion. De har sex för att knyta an till varandra, lösa konflikter och minska stress. De har sex för att de är uttråkade, när trängsel uppstår, vid födointag, för att försonas och så vidare. De har sex på många olika sätt både honor och honor, hanar och hanar och honor och hanar.

Eftersom alla har sex med varandra går det inte att veta vem som är pappa till vem och därför förekommer inte infanticid. Detta verkar vara en art som njuter av livet och som inte förstör för någon annan.

Oavsett vad som händer med mänskligheten så hoppas jag att bonobons får leva vidare.

Annika Hirvonen (MP) krävde att migrationsministern och gränspolisen skulle komma till riksdagen för att svara på frågor om utvisningar av barn födda och uppvuxna här.

Regeringen tycker dagens migrationspolitik är för generös trots att barn som är födda och uppvuxna i Sverige utvisas.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.